Naujienos ir aktualijos

XIII eilinis sekmadienis / XIII Niedziela Zwykła

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Liepos 1 d., pirmąjį mėnesio pirmadienį po 17:30 val. šv. Mišių kalbame Dievo Gailestingumo vainikėlį.

2. Liepos 2 d., antradienį švenčiame Švč. Mergelės Marijos, Šeimų Karalienės, šventę. Šv. Mišios 8:30 val. Pirmąjį mėnesio antradienį po šv. Mišių kalbame Visų Šventųjų litaniją.

X eilinis sekmadienis / X Niedziela Zwykła

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Birželio 11 d., antradienį minime šv. Barnabą, apaštalą. Šv. Mišios 8:30 val.

2. Birželio 13 d., ketvirtadienį minime šv. Antaną Paduvietį, kunigą, Bažnyčios mokytoją. Šv. Mišios 8:30 val.

3. Birželio 14 d., penktadienį Švč. Sakramento adoracija nuo 15:00 val. Šv. Mišios 17:30 val.

ŠVČ. KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS / NAJŚW. CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Birželio 3 d., pirmadienį minime šv. Karolį Luangą ir jo draugus, kankinius. Šv. Mišias 17:30 val. aukojame už mirusius tėvus.

2. Birželio 5 d., trečiadienį minime šv. Bonifacą, vyskupą ir kankinį. Šv. Mišias 17:30 val. aukojame už mūsų parapijos geradarius.

3. Birželio 7 d., pirmąjį mėnesio penktadienį švenčiame ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES iškilmę. Šv. Mišios 17:30 val. Švč. Sakramento adoracija nuo 15:00 val.

ŠVENČIAUSIOSIOS TREJYBĖS ŠVENTĖ / ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Pirmos Komunijos vaikus maloniai kviečiame švęsti šv. Mišias Baltosios Savaitės metu: pirmadienį, trečiadienį, penktadienį 17:30 val., šeštadienį – 10:00 val.

2. Gegužės 29 d., trečiadienį po 17:30 val. šv. Mišių kviečiame į susitikimą su Šv. Raštu parapijos salėje.

3. Gegužės 31 d., penktadienį švenčiame Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo šventę. Šv. Mišios 17:30 val. Švč. Sakramento adoracija nuo 15:00 val.

SEKMINĖS / ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Gegužės 20d., pirmadienį minime Švč. Mergelę Mariją, Bažnyčios Motiną. Šv. Mišios 17:30 val.

2. Gegužės 22 d., trečiadienį po 17:30 val. šv. Mišių kviečiame į susitikimą su Šv. Raštu parapijos salėje.

3. Gegužės 23 d., ketvirtadienį švenčiame Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Aukščiausiojo ir Amžinojo Kunigo šventę. Šv. Mišios 8:30 val.

4. Gegužės 24 d., penktadienį Švč. Sakramento adoracija nuo 15:00 val. Šv. Mišios 17:30 val.

5. Gegužės 25 d., šeštadienį vaikų Pirmos šv. Komunijos šventė. 12:00 val. šv. Mišios lietuvių kalba, 10:00 val. lenkų kalba.

VI VELYKŲ SEKMADIENIS / VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Gegužės 6 d., pirmadienį 17:30 val. šv. Mišias aukojame už mirusias motinas. Pirmąjį mėnesio pirmadienį po šv. Mišių kalbame Dievo Gailestingumo vainikėlį.

2. Gegužės 7 d., pirmąjį mėnesio antradienį po 8:30 val. šv. Mišių kalbame Visų Šventųjų litaniją prie šventųjų relikvijų.

3. Gegužės 8 d., trečiadienį po 17:30 val. šv. Mišių kviečiame į biblinio serialo Išrinktieji 8 serijos peržiūrą parapijos salėje.

4. Gegužės 10 d., penktadienį Švč. Sakramento adoracija nuo 15:00 val. Šv. Mišios 17:30 val.

5. Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje švenčiamos kiekvieną dieną nuo pirmadienio iki šeštadienio po Šv. Mišių.

6. Gegužės 17 d., penktadienį kviečiame į piligriminę kelionę į Vilniaus Kalvarijas į Kalvarijų Kryžiaus kelio pamaldas. Išvykstame iš Pabradės 8:45 val.

7. Nuoširdžiai dėkojame už visas aukas bažnyčios ir parapijos namų išlaikymui.

+++

1. 6 maja, w poniedziałek Mszę św. o godz. 17.30 sprawujemy za zmarłe matki. W pierwszy poniedziałek miesiąca po Mszy św. odmawiamy koronkę do Miłosierdzia Bożego.

V VELYKŲ SEKMADIENIS / V NIEDZIELA WIELKANOCNA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Balandžio 29 d., švenčiame Šv. Kotrynos Sienietės, mergelės, Bažnyčios mokytojos, Europos globėjos šventę. Šv. Mišios 17:30 val.

2. Gegužės 1 d., pirmąjį mėnesio trečiadienį šv. Mišias 17:30 val. aukojame už mūsų parapijos geradarius. Po šv. Mišių kviečiame į susitikimą su Šv. Raštu parapijos salėje.

IV VELYKŲ SEKMADIENIS / IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Balandžio 23 d., antradienį, minime šv. Jurgį, kankinį, antrąjį Lietuvos globėją. Šv. Mišios 8:30 val.

2. Balandžio 24 d., trečiadienį minime šv. Adalbertą (Vaitiekų), vyskupą ir kankinį. Šv. Mišios 17:30 val. Po šv. Mišių kviečiame į biblinio serialo Išrinktieji 7 serijos peržiūrą parapijos salėje.

3. Balandžio 25 d., ketvirtadienį švenčiame šv. Morkaus, evangelisto šventę. Šv. Mišios 8:30 val.

III VELYKŲ SEKMADIENIS / III NIEDZIELA WIELKANOCNA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Balandžio 17 d., trečiadienį po 17:30 val. šv. Mišių kviečiame į susitikimą su Šv. Raštu parapijos salėje.

2. Balandžio 19 d. penktadienį Švč. Sakramento adoracija nuo 15:00 val. Šv. Mišios 17:30 val.

3. Spaudos stende prie išėjimo iš bažnyčios yra balandžio mėnesio Artumos žurnalai bei gegužės mėnesio Magnificat mišiolėliai.

DIEVO GAILESTINGUMO SEKMADIENIS / NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Balandžio 8 d., pirmadienį švenčiame Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai iškilmę. Šv. Mišios 17:30 val.

2. Balandžio 10 d., trečiadienį po 17:30 val. šv. Mišių kviečiame į biblinio filmo „Prisikėlęs“ peržiūrą parapijos salėje.

3. Balandžio 11 d., ketvirtadienį minime šv. Stanislovą, vyskupą ir kankinį. Šv. Mišios 8:30 val.

KRISTAUS KANČIOS SEKMADIENIS / NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Kovo 27 d., trečiadienį, po 17.30 val. šv. Mišių kviečiame į biblinio serialo Išrinktieji septintos serijos peržiūrą.

2. Kovo 28 d., Didįjį Ketvirtadienį Paskutinės Vakarienės šv. Mišias švęsime 17.30 val.

3. Kovo 29 d., Didįjį Penktadienį 16.00 val. giedame Viešpaties Kančios valandas lenkų kalba; 16.30 val. Kryžiaus kelio pamaldos lietuvių ir lenkų kalbomis; 17.30 val. Viešpaties Kančios pamaldos.

V GAVĖNIOS SEKMADIENIS / V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Kovo 19 d., antradienį švenčiame šv. Juozapo, Švč. Mergelės Marijos Sužadėtinio iškilmę. Šv. Mišios 8.30 val.

2. Kovo 20 d., trečiadienį, po 17.30 val. šv. Mišių kviečiame į biblinio serialo Išrinktieji šeštos serijos peržiūrą.

3. Kovo 22 d., penktadienį Švč. Sakramento adoracija nuo 15.00 val. Šv. Mišios 17.30 val.

4. Kovo 24 d., švenčiame Kristaus Kančios (Verbų) sekmadienį. Šv. Mišių rinkliava skiriama Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos išlaikymui.

5. Kovo 31 d. Velykų sekmadienį prasideda Dievo Gailestingumo savaitė. Kviečiame aukoti šv. Mišias prašant Dievo Gailestingumo sau ir savo artimiesiems. Savo artimųjų vardus galima užrašyti ant lapelių esančių spaudos stende.

6. Gavėnios metu kiekvieną penktadienį 16.30 val. kviečiame į Kryžiaus kelio pamaldas lietuvių ir lenkų kalbomis, kiekvieną šeštadienį 9.20 val. į Kristaus kančios valandų giedojimą, kiekvieną sekmadienį 11.30 į Graudžių verksmų pamaldas.

7. Gavėnios metu vyksta Pasninko dėžės akcija. Kviečiame aukoti stokojantiems ilgo galiojimo laiko maisto produktus. Pasninko dėžė yra prie pagrindinio įėjimo į bažnyčią.

VELYKŲ TRIDIENIO PAMALDOS / NABOŻEŃSTWA TRIDUUM PASCHALNEGO

Velykų tridienio pamaldos

kovo 28 d. didysis ketvirtadienis

Paskutinės Vakarienės Mišios

Pavoverė 18.00 val. (PL)

Pabradė 17.30 val. (PL/LT)

kovo 29 d. didysis penktadienis

Viešpaties Kančios pamaldos

IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS / IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

SKELBIMAI / OGLOSZENIA

1. Kovo 11 d., pirmadienį švenčiame Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Dieną. Šv. Mišios 17.30 val.

2. Kovo 13 d., trečiadienį, po 17.30 val. šv. Mišių kviečiame į susitikimą su Šv. Raštu parapijos salėje.

3. Kovo 15 d., penktadienį Švč. Sakrameno adoracija nuo 15.00 val. Šv. Mišios 17.30 val.

III GAVĖNIOS SEKMADIENIS / III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Kovo 4 d., pirmadienį švenčiame šv. Kazimiero, Lietuvos Globėjo iškilmę. Šv. Mišios 17.30 val.

2. Kovo 6 d., trečiadienį, po 17.30 val. šv. Mišių kviečiame į susitikimą su Šv. Raštu parapijos salėje.

3. Šią savaitę, kovo 8-10 d.d. mūsų parapijoje vyks Gavėnios rekolekcijos Rekolekcijas ves kun. Raimundas Jurolaitis, Visagino parapijos klebonas. Rekolekcijų programą galima rasti skelbimų lentoje.

4. Gavėnios metu vyksta Pasninko dėžės akcija. Kviečiame aukoti stokojantiems ilgo galiojimo laiko maisto produktus. Pasninko dėžė yra prie pagrindinio įėjimo į bažnyčią.

5. Maloniai prašome skirti 1,2 % pajamų mokesčio dalį už 2023 metus mūsų parapijos reikmėms. Vienintelis galimas būdas pateikti prašymą yra tik elektroninis. Mūsų parapijos rekvizitus galima rasti internetiniame puslapyje www.pabradesparapija.lt arba bažnyčios raštinėje.

6. Spaudos stende prie išėjimo iš bažnyčios yra vasario mėn. Artumos bei Kelionės žurnalai.

7. Nuoširdžiai dėkojame už visas aukas bažnyčios ir parapijos namų šildymo išlaidoms padengti.

+++

II GAVĖNIOS SEKMADIENIS / II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Vasario 26 d., pirmadienį šv. Mišios 17.30., po šv. Mišių kviečiame į susitikimą su Šv. Raštu parapijos salėje.

2. Kovo 1 d., pirmąjį mėnesio penktadienį Švč. Sakramento adoracija nuo 15.00 val. Šv. Mišios 17.30 val.

3. Kovo 2 d., pirmąjį mėnesio šeštadienį šv. Mišios 10.00 val., po šv. Mišių kalbame Švč. M. Marijos litaniją.

4. Gavėnios metu kiekvieną penktadienį 16.30 val. kviečiame į Kryžiaus kelio pamaldas lietuvių ir lenkų kalbomis, kiekvieną šeštadienį 9.20 val. į Kristaus kančios valandų giedojimą, kiekvieną sekmadienį 11.30 į Graudžių verksmų pamaldas.

5. Gavėnios metu vyksta Pasninko dėžės akcija. Kviečiame aukoti stokojantiems ilgo galiojimo laiko maisto produktus. Pasninko dėžė yra prie pagrindinio įėjimo į bažnyčią.

6. Gavėnios rekolekcijos mūsų parapijoje vyks kovo 8-10 d.d. Rekolekcijas ves kun. Raimundas Jurolaitis, Visagino parapijos klebonas.

I GAVĖNIOS SEKMADIENIS / I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Vasario 21 d., trečiadienį šv. Mišios 17.30., po šv. Mišių kviečiame į parapijos salę į biblinio serialo Išrinktieji ketvirtos serijos peržiūrą.

2. Vasario 22 d., ketvirtadienį švenčiame šv. Petro, apaštalo Sosto šventę. Šv. Mišios 8.30 val.

3. Vasario 23 d., penktadienį Švč. Sakramento adoracija nuo 15.00 val. Šv. Mišios 17.30 val.

4. Gavėnios metu kiekvieną penktadienį 16.30 val. kviečiame į Kryžiaus kelio pamaldas lietuvių ir lenkų kalbomis, o kiekvieną šeštadienį 9.20 val. į Kristaus kančios valandų giedojimą.

5. Gavėnios rekolekcijos mūsų parapijoje vyks kovo 8-10 d.d. Rekolekcijas ves kun. Raimundas Jurolaitis, Visagino parapijos klebonas.

6. Maloniai prašome skirti 1,2 % pajamų mokesčio dalį už 2023 metus mūsų parapijos reikmėms. Vienintelis galimas būdas pateikti prašymą yra tik elektroninis. Mūsų parapijos rekvizitus galima rasti internetiniame puslapyje www.pabradesparapija.lt arba bažnyčios raštinėje.

7. Spaudos stende prie išėjimo iš bažnyčios yra kovo mėn. Magnificat mišiolėlis, ir vasario mėn. Artumos.

VI EILINIS SEKMADIENIS / VI NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Vasario 14 d., Pelenų trečiadienis, pradedame Gavėnią. Šv. Mišios 17.30 val. Po šv. Mišių kviečiame į parapijos salę į biblinio serialo Išrinktieji trečios serijos peržiūrą.

2. Gavėnios rekolekcijos mūsų parapijoje vyks kovo 8-10 d.d. Rekolekcijas ves kun. Raimundas Jurolaitis, Visagino parapijos klebonas.

3. Vasario 16 d., penktadienį švenčiame Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Šv. Mišios 17.30 val. Švč. Sakramento adoracija nuo 15.00 val. Kryžiaus kelio pamaldos 16.30 val.

4. Kiekvieną Gavėnios šeštadienį 9.20 val. giedame Viešpaties kančios valandas. Šv. Mišios 10.00 val.

5. Nuoširdžiai dėkojame už visas aukas bažnyčios ir parapijos namų šildymo išlaidoms padengti.

+++

1. 14 lutego – Środa Popielcowa, rozpoczynamy Wielki Post. Msza św. o godz. 17.30 Po Mszy św. zapraszamy na wspólne obejrzenie trzeciego odcinku biblijnego serialu Wybrani.

2. Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii odbędą się 8-10 marca. Rekolekcje poprowadzi ks. Raimundas Jurolaitis, proboszcz parafii Wisagińskiej.

V EILINIS SEKMADIENIS / V NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Vasario 5 d., pirmadienį minime šv. Agotą, mergelę. Šv. Mišios 17.30 val. Laiminame šv. Agotos duoną. Pirmąjį mėnesio pirmadienį po šv. Mišių kalbame Dievo Gailestingumo vainikėlį.

2. Vasario 6 d., antradienį minime šv. Paulių Mikį ir jo draugus, kankinius. Šv. Mišios 8.30 val. Po šv. Mišių pirmąjį mėnesio antradienį kalbame Visų Šventųjų litaniją.

3. Vasario 7 d., pirmąjį mėnesio trečiadienį šv. Mišias 17.30 val. aukojame už mūsų parapijos geradarius. Po šv. Mišių kviečiame į parapijos salę į biblinio serialo Išrinktieji antros serijos peržiūrą.

4. Vasario 9 d., penktadienį Švč. Sakramento adoracija nuo 15.00 val. Šv. Mišios 17.30.

5. Vasario 10 d., šeštadienį minime šv. Scholastiką, mergelę. Šv. Mišios 10.00 val.

6. Nuoširdžiai dėkojame už svetingumą ir aukas kalėdojimo metu Kločiunų, Maleikėnų, Cegelnės, Zatiškių, Raubiškių, Adriukėnų, Pailgės, Družilių, Ažutakio, Ažubalio, Važeliškės kaimų gyventojams.

7. Ypatingai dėkojame p. Valdui Baranovskiui, p. Stefanui Semaško už pagalbą organizuojant šį sielovadinį apsilankymą.

8. Spaudos stende prie išėjimo iš bažnyčios yra sausio mėn. Artumos žurnalai.

IV EILINIS SEKMADIENIS / IV NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Sausio 31 d., trečiadienį minime šv. Joną Bosko, kunigą. Šv. Mišios 17.30 val. Po šv. Mišių kviečiame į parapijos salę į biblinio serialo Išrinktieji pirmos serijos peržiūrą.

2. Vasario 1 d., pirmąjį mėnesio ketvirtadienį šv. Mišios 8.30 val. Po šv. Mišių Švč. Sakramento išstatymas ir padėkos už Eucharistijos Dovaną malda.

3. Vasario 2 d., penktadienį švenčiame Kristaus Paaukojimo (Grabnyčių) šventę. Šv. Mišios lenkų kalba 8.30 val., lietuvių kalba 17.30 val. Pirmąjį mėnesio penktadienį Švč. Sakramento adoracija nuo 15.00 val.

4. Vasario 3 d., šeštadienį minime šv. Blažiejų, vyskupą ir kankinį. Šv. Mišios 10.00 val. Laiminame gerklę.

5. Nuoširdžiai dėkojame už svetingumą ir aukas kalėdojimo metu Architektų ir Didlaukio gatvių gyventojams, taip pat Karkažiškių, Burbliškių, Algirdėnų kaimų gyventojams.

6. Ypatingai dėkojame p. Česlovui Šerėjui, p. Zofijai Chatkievič už pagalbą organizuojant šį sielovadinį apsilankymą. Nuoširdžiai dėkojame Česlovui Šerėjui, Zofijai Chatkievič, Marekui Losinskiui, Janinai Vonsovič ir Anai Verik už vaišes kalėdojimo metu.

III eilinis sekmadienis / III Niedziela Zwykła

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Sausio 24 d., trečiadienį minime šv. Pranciškų Salezą, vyskupą, Bažnyčios mokytoją. Šv. Mišios 17.30 val. Po šv. Mišių kviečiame į pokalbį susitikimą su Šv. Raštu parapijos salėje.

2. Sausio 25 d., ketvirtadienį švenčiame šv. Pauliaus, apaštalo, Atsivertimo šventę. Šv. Mišios 8.30 val.

II EILINIS SEKMADIENIS / II NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Sausio 17 d., trečiadienį minime šv. Antaną, abatą. Šv. Mišios 17.30 val. Po šv. Mišių kviečiame į pokalbį susitikimą su Šv. Raštu parapijos salėje.

2. Sausio 18 d., ketvirtadienį pradedame maldų už krikščionių vienybę aštuondienį.

3. Sausio 19 d., penktadienį Švč. Sakramento adoracija nuo 15.00 val. Šv. Mišios 17.30 val.

4. Nuoširdžiai dėkojame už svetingumą ir aukas kalėdojimo metu Gamyklos i Arnionių daugiabučių, Vilniaus gatvės privačių namų, Tyliosios, Pakalnės, Smėlio, Statybininkų, Taikos, Malūno gatvių gyventojams.

5. Ypatingai dėkojame p. Danutai Vitkovskai, p. Leonardai Kosiak, p. Irenai Kulevič, p. Franciškai Petrovič, Janinai Moroz, p. Teresei Kierul, p. Vladui Šarėjui už pagalbą organizuojant šį sielovadinį apsilankymą. Nuoširdžiai dėkojame Danutai Vitkovskai, Eduardui ir Irenai Tašlinskiams, Teresei Kierul, Miroslavui ir Janinai Vitkievič už vaišes kalėdojimo metu.

6. Šią savaitę kalėdojimas vyks antradienį Fabrikos skg. ir Arnionių g. privačiuose namuose, ketvirtadienį Paupio g., šeštadienį Kranto, Svajonių, Upės, Karių, Žeimenos, Molėtų gatvėse.

KRISTAUS KRIKŠTO ŠVENTĖ / ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Sausio 10 d., trečiadienį po 17.30 val. šv. Mišių kviečiame į pokalbį susitikimą su Šv. Raštu parapijos salėje.

2. Sausio 12 d., penktadienį Švč. Sakramento adoracija nuo 15.00 val. Šv. Mišios 17.30 val.

3. Nuoširdžiai dėkojame už svetingumą ir aukas kalėdojimo metu Keisūnų, Vilniaus daugiabučių, Pašto, Mickevičiaus gatvių, Liepų skg. gyventojams.

ŠVENTOSIOS ŠEIMOS ŠVENTĖ / ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Sausio 1 d., pirmadienį pradėdami Naujuosius kalendorinius Metus švenčiame Švč. Mergelės Marijos Dievo Gimdytojos iškilmę. Šv.vMišias Pabradės bažnyčioje aukojame sekmadienio tvarka.

2. Sausio 2 d., pirmąjį mėnesio antradienį po 8.30 val. šv. Mišiųvkalbame Visų Šventųjų litaniją prie Gailestingojo Jėzaus paveikslo.

3. Sausio 3 d., pirmąjį mėnesio trečiadienį šv. Mišios 17.30 val. aukojamos už mūsų parapijos geradarius.

4. Sausio 4 d., pirmąjį mėnesio ketvirtadienį po 8.30 šv. Mišių Švč. Sakramento išstatymas ir padėkos už Eucharistijos Dovaną malda.

5. Sausio 5 d., pirmąjį mėnesio penktadienį Švč. Sakramento adoracija nuo 15.00 val. Šv. Mišios 17.30 val.

6. Sausio 6 d., šeštadienį švenčiame Kristaus Apsireiškimo (Trijų Karalių) iškilmę, laiminame kreidą. Šv. Mišias aukojame sekmadienio tvarka: 10.00 val. lenkų kalba, 12.00 val. lietuvių kalba.

7. Nuoširdžiai dėkojame už svetingumą ir aukas kalėdojimo metu Bajorėlių, Meškerinės, Šlaito, Perėjimo gatvių gyventojams.

KALĖDOS / BOŻE NARODZENIE

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Gruodžio 25 d. pirmąją Kalėdų Dieną šv. Mišias aukosime sekmadienio tvarka.

2. Gruodžio 26 d., antradienį švenčiame šv. Stepono, pirmojo kankinio šventę. Šv. Mišias Pabradės bažnyčioje aukosime sekmadienio tvarka.

3. Gruodžio 27 d., trečiadienį švenčiame šv. Jono, apaštalo ir evangelisto šventę. Šv. Mišios 17:30 val., laiminame vyną.

4. Gruodžio 28 d., ketvirtadienį švenčiame Nekaltųjų Vaikelių, kankinių šventę. Šv. Mišios 8:30 val.

5. Gruodžio 29 d., penktadienį mūsų parapijos bendruomenė jungiasi į Lietuvos vyskupijose vykstančią nuolatinę Švč. Sakramento adoraciją už taiką, už pašaukimus į šeimą, pašvęstąjį gyvenimą ir kunigystę. Mūsų bažnyčioje Švč. Sakramento adoracija prasidės 8:00 val. ryte ir pasibaigs 20:00 val. Maloniai kviečiame įsijungti į adoraciją mūsų parapijos maldos grupes: Gyvojo rožinio, Gailestingumo būrių ir kt.

6. Gruodžio 30 d., šeštadienį tęsiame kalėdojimą. Lankysime Bajorėlių ir Meškerinės gatvių gyventojus.

7. Nuoširdžiai dėkojame už svetingumą ir aukas kalėdojimo metu Strazdų, Prienų, Pušų, Magūnų, Karkažiškių, Bažnyčios, Miškininkų gatvių gyventojams.

III ADVENTO SEKMADIENIS / III NIEDZIELA ADWENTU

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Advento metu antradieniais ir ketvirtadieniais ryte 7.00 val. švenčiame Rarotų šv. Mišias, į kurias ypatingai kviečiame vaikus besiruošiančius I Komunijai. Po šv. Mišių kviečiame į parapijos namus pusryčių.

2. Gruodžio 18 d., pirmadienį 18.15 val. kviečiame į pokalbių apie tikėjimą Šv. Rašto šviesoje susitikimą. Susitikimas vyks parapijos salėje.

II ADVENTO SEKMADIENIS / II NIEDZIELA ADWENTU

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Advento metu antradieniais ir ketvirtadieniais ryte 7.00 val. švenčiame Rarotų šv. Mišias, į kurias ypatingai kviečiame vaikus besiruošiančius I Komunijai. Po šv. Mišių kviečiame į parapijos namus pusryčių.

2. Gruodžio 11 d., pirmadienį 18.15 val. kviečiame į pokalbių apie tikėjimą Šv. Rašto šviesoje susitikimą. Susitikimas vyks parapijos salėje.

I ADVENTO SEKMADIENIS / I NIEDZIELA ADWENTU

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Advento metu antradieniais ir ketvirtadieniais ryte 7.00 val. švenčiame Rarotų šv. Mišias, į kurias ypatingai kviečiame vaikus besiruošiančius I Komunijai. Po šv. Mišių kviečiame į parapijos namus pusryčių.

2. Po šv. Mišių galima įsigyti kalėdaičių, Carito žvakučių „Gerumas mus vienija“ bei 2024 metų kalendorių.

3. Gruodžio 4 d., pirmąjį mėnesio pirmadienį po 17.30 val. šv. Mišių kalbame Dievo Gailestingumo vainikėlį. 18.15 val. kviečiame į pokalbių apie tikėjimą Šv. Rašto šviesoje susitikimą. Susitikimas vyks parapijos salėje.

KRISTAUS KARALIAUS IŠKILMĖ / UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Lapkričio 27 d., pirmadienį šv. Mišios 17.30 val. Po šv. Mišių kviečiame į susitikimą su Šv. Raštu parapijos salėje.

2. Lapkričio 30 d., ketvirtadienį švenčiame šv. Andriejaus, apaštalo šventę. Šv. Mišios 8.30 val.

3. Gruodžio 1 d., pirmąjį mėnesio penktadienį Švč. Sakramento adoracija nuo 15.00 val. Šv. Mišios 17.30 val.

4. Gruodžio 2 d., pirmąjį mėnesio šeštadienį 9.20 val. giedame Švč. Mergelės Marijos valandas, o po 10.00 val. šv. Mišių kalbame Švč. M. Marijos litaniją.

5. Kitą sekmadienį, gruodžio 3 d. švenčiame Pirmąjį Advento sekmadienį, pradedame Naujus liturginius Metus ir pasiruošimo Kalėdų šventėms laikotarpį. Pirmąjį Advento sekmadienį laiminame kalėdaičius.

6. Spaudos stende prie išėjimo iš bažnyčios yra gruodžio mėn. Magnificat mišiolėlis bei lapkričio mėnesio Artumos žurnalų numeriai.

7. Nuoširdžiai dėkojame už aukas bažnyčios ir parapijos namų šildymo išlaidoms padengti.

+++

1. 27 listopada, w poniedziałek Msza św. o godz. 17.30. Po Mszy św. o godz. 18.15 zapraszamy do sali parafialnej na spotkanie-rozmowę o wierze w świetle Pisma świętego.

XXXIII EILINIS SEKMADIENIS / XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Lapkričio 20 d., pirmadienį minime šv. Rapolą Kalinauską, kunigą ir vienuolį. Šv. Mišios 17.30 val. Po šv. Mišių kviečiame į susitikimą su Šv. Raštu parapijos salėje.

2. Lapkričio 21 d., antradienį minime Švč. Mergelės Marijos Paaukojimą. Šv. Mišios 8.30 val.

XXXII EILINIS SEKMADIENIS / XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Lapkričio 13 d., pirmadienį po 17.30 val. šv. Mišių kviečiame į filmo „Jei Dievas nori“ peržiūrą parapijos salėje.

2. Lapkričio 14 d., antradienį 15.00 val. vykstame į piligriminę kelionę į Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos Globos atlaidus. Šv. Mišios šv. Teresės bažnyčioje 17.00 val.

XXXI eilinis sekmadienis / XXXI Niedziela Zwykła

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Iki lapkričio 9 d. imtinai kiekvienose šv. Mišiose meldžiamės už visus mirusius.

2. Lapkričio 6 d., pirmąjį mėnesio pirmadienį po 17.30 val. šv. Mišių kalbame Dievo Gailestingumo vainikėlį prie Gailestingojo Jėzaus paveikslo. Po šv. Mišių 18.15 val. kviečiame į pokalbių apie tikėjimą Šv. Rašto šviesoje susitikimą. Susitikimas vyks parapijos salėje.

3. Lapkričio 7 d., pirmąjį mėnesio antradienį po 8.30 val. šv. Mišių kalbame Visų Šventųjų litaniją prie šventųjų relikvijų.

XXX eilinis sekmadienis / XXX Niedziela Zwykła

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Bažnyčios raštinėje užrašome šv. Mišių intencijas už mirusius Vėlinių Oktavai. Mirusiųjų vardus galima užrašyti ant lapelių, kuriuos galima paimti iš spaudos stendo.

2. Spalio 30 d., pirmadienį 18.15 val. kviečiame į pokalbių apie tikėjimą Šv. Rašto šviesoje susitikimą.

3. Lapkričio 1 d., trečiadienį švenčiame Visų Šventųjų iškilmę. Šv. Mišias aukojame sekmadienio tvarka. Procesija Pabradės kapinėse vyks lapkričio 1 d. 15.00 val. lietuvių ir lenkų kalbomis.

XXVII EILINIS SEKMADIENIS / XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Spalio mėnesį ypatingu būdu pagerbiame Švč. Mergelę Mariją rožinio maldoje. Kviečiame į rožinio pamaldas mūsų bažnyčioje kiekvieną dieną pusę valandos prieš šv. Mišias. Spalio mėnuo taip yra misijų mėnuo. Spaudos stende prie išėjimo iš bažnyčios yra knygelės su intencijomis spalio mėn. rožinio maldai už misijas.

2. Pirmadienį, spalio 9 d. kviečiame į susitikimą su Šv. Raštu. Susitikimas vyks parapijos salėje 18.15 val.

XXVI EILINIS SEKMADIENIS / XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Spalio mėnesį ypatingu būdu pagerbiame Švč. Mergelę Mariją rožinio maldoje. Kviečiame į rožinio pamaldas mūsų bažnyčioje kiekvieną dieną pusę valandos prieš šv. Mišias. Spalio mėnuo taip yra misijų mėnuo. Spaudos stende prie išėjimo iš bažnyčios yra knygelės su intencijomis spalio mėn. rožinio maldai už misijas.

2. Spalio 2 d., minime šv. Angelus Sargus. Šv. Mišios 17.30 val. Pirmąjį mėnesio pirmadienį po šv. Mišių kalbame Dievo Gailestingumo vainikėlį.

XXV EILINIS SEKMADIENIS / XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Rugsėjo 27 d., trečiadienį minime šv. Vincentą Paulietį, kunigą. Šv. Mišios 17.30 val.

2. Rugsėjo 29 d., penktadienį švenčiame šv. Mykolo, Gabrieliaus ir Rapolo, arkangelų šventę. Šv. Mišios 17.30 val. Švč. Sakramento adoracija nuo 15.00 val.

XIV EILINIS SEKMADIENIS / XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Rugsėjo 20 d., trečiadienį minime šv. Andriejų Kim Taegoną, kunigą, ir kitus Korėjos kankinius. Šv. Mišios 17.30 val.

2. Rugsėjo 21 d., ketvirtadienį švenčiame šv. Mato, apaštalo ir evangelisto šventę. Šv. Mišios 8.30 val.

XXIII EILINIS SEKMADIENIS / XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. 13 września, w środę obchodzimy wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła. Msza św. o godz. 17.30.

2. 14 września, w czwartek obchodzimy święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Msza św. godz. 8.30.

XXII EILINIS SEKMADIENIS / XXII NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Rugsėjo 4 d., pirmąjį mėnesio pirmadienį po 17.30 val. šv. Mišių kalbame Dievo Gailestingumo vainikėlį.

2. Rugsėjo 5 d., antradienį vykstame į Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, atlaidus. Išvykimas iš Pabradės 8.00 val. Tą dieną mūsų bažnyčioje šv. Mišios 8.30 val. nebus aukojamos.

XXI EILINIS SEKMADIENIS / XXI NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Rugpjūčio 28 d., pirmadienį minime šv. Augustiną, vyskupą, Bažnyčios mokytoją. Šv. Mišios 17.30 val.

2. Rugpjūčio 29 d., antradienį minime šv. Jono Krikštytojo Nukankinimą. Šv. Mišios 8.30 val.

XX EILINIS SEKMADIENIS / XX NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Rugpjūčio 21 d., pirmadienį minime šv. Pijų X, popiežių. Šv. Mišios 17.30 val.

2. Rugpjūčio 22 d., antradienį minime Švč. Mergelę Mariją Karalienę. Šv. Mišios 8.30 val.

KRISTAUS ATSIMAINIMO ŠVENTĖ / ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Rugpjūčio 7 d., pirmąjį mėnesio pirmadienį po 17.30 val. šv. Mišių kalbame Dievo Gailestingumo vainikėlį.

2. Rugpjūčio 8 d., antradienį minime šv. Dominyką, kunigą. Šv. Mišios 8.30 val.

XVII EILINIS SEKMADIENIS / XVII NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Liepos 31 d., pirmadienį minime šv. Ignacą Lojolą, kunigą. Šv. Mišios 17.30 val.

2. Rugpjūčio 1 d., antradienį minime šv. Alfonsą Mariją Liguorį, vyskupą, Bažnyčios mokytoją. Šv. Mišios 8.30 val. Pirmąjį mėnesio antradienį po šv. Mišių prie šventųjų relikvijų kalbame Visų Šventųjų litaniją.

XVI EILINIS SEKMADIENIS / XVI NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Liepos 25 d., antradienį švenčiame šv. Jokūbo, apaštalo šventę. Šv. Mišios 8.30 val.

2. Liepos 26 d., trečiadienį minime šv. Joakimą ir Oną, Švč. Mergelės Marijos tėvus. Šv. Mišios 17.30 val.

3. Liepos 28 d., penktadienį kviečiame į Švč. Sakramento adoraciją nuo 15.00 val. Šv. Mišios 17.30 val.

XV EILINIS SEKMADIENIS / XV NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Liepos 21 d., penktadienį kviečiame į Švč. Sakramento adoraciją nuo 15.00 val. Šv. Mišios 17.30 val.

2. Liepos 22 d., šeštadienį švenčiame šv. Marijos Magdalietės šventę. Šv. Mišios 10.00 val.

XIV EILINIS SEKMADIENIS / XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Liepos 11 d., antradienį švenčiame šv. Benedikto, abato ir Europos globėjo šventę. Šv. Mišios 8.30 val.

2. Liepos 14 d., penktadienį kviečiame į Švč. Sakramento adoraciją nuo 15.00 val. Šv. Mišios 17.30 val.

XIII EILINIS SEKMADIENIS / XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Liepos 3 d., pirmadienį švenčiame šv. Tomo, apaštalo šventę. Šv. Mišios 17.30 val. Pirmąjį mėnesio pirmadienį po šv. Mišių kalbame Dievo Gailestingumo vainikėlį.

2. Liepos 4 d., pirmąjį mėnesio antradienį po 8.30 val. šv. Mišių kalbame Visų Šventųjų litaniją prie šventųjų relikvijų.

XII EILINIS SEKMADIENIS / XII NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Birželinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyksta kiekvieną dieną nuo pirmadienio iki šeštadienio po Šv. Mišių.

2. Ketvirtadienį, birželio 29 d. švenčiame šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmę. Šv. Mišios 8.30 val.

XI EILINIS SEKMADIENIS / XI NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Birželinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyksta kiekvieną dieną nuo pirmadienio iki šeštadienio po Šv. Mišių.

2. Nuoširdžiai dėkojame už pagalbą Dievo Kūno procesijos metu visiems dalyviams, ypač dėkojame Gailestingumo būriams, Socialinės globos namų darbuotojams ir gyventojams, Ryto ir Žeimenos gimnazijų mokytojams už altorėlių įrengimą.

DEVINTINĖS / BOŻE CIAŁO

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Birželinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyksta kiekvieną dieną nuo pirmadienio iki šeštadienio po Šv. Mišių.

2. Antradienį, birželio 13 d. minime šv. Antaną, kunigą ir Bažnyčios mokytoją. Šv. Mišios 8.30 val.

3. Penktadienį, birželio 16 d. švenčiančiame Švč. Jėzaus Širdies iškilmę. Kviečiame į Švč. Sakramento adoraciją nuo 15.00 val. Šv. Mišios 17.30 val.

ŠVČ. TREJYBĖS IŠKILMĖ - UROCZYSTOŚĆ NAJŚW. TRÓJCY

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Pirmadienį, birželio 5 d. minime šv. Bonifacą, vyskupą ir kankinį. Šv. Mišias 17.30 val. aukojame už mirusius tėvus.

2. Birželinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyksta kiekvieną dieną nuo pirmadienio iki šeštadienio po Šv. Mišių.

ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMO IŠKILMĖ / ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Pirmadienį, gegužės 29 d. minime Švč. Mergelę Mariją, Bažnyčios Motiną. Šv. Mišios 17.30 val.

2. Trečiadienį, gegužės 31 d. švenčiame Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo šventę. Šv. Mišios 17.30 val.

KRISTAUS ŽENGIMO Į DANGŲ ŠVENTĖ / WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Gegužės mėnesį ypatingu būdu pagerbiame Švč. Mergelę Mariją. Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyksta nuo pirmadienio iki šeštadienio po šv. Mišių. Sekmadienį 15 min. prieš šv. Mišias. Kiekvieną gegužės šeštadienį 9.20 val. giedame Švč. M. Marijos valandas.

2. Gegužės 22 d., pirmadienį 18.15 val. kviečiame į pokalbių apie tikėjimą Šv. Rašto šviesoje susitikimą. Susitikimas vyks lenkų kalba parapijos salėje.

KVIETIMAS - ZAPROSZENIE

Dėkodami Dievui už Šventosios Dvasios dovaną pasauliui, už bendrystės malonę Jus ir visą Jūsų bendruomenę kviečiame kartu švęsti Sekmines Vilniaus Kalvarijose!

Dziękując Bogu za dar Ducha Świętego dla świata, za łaskę komunii zapraszamy wszystkich wiernych do wspólnego świętowania Zesłania Ducha Świętego w Kalwarii Wileńskiej!

VI VELYKŲ SEKMADIENIS / VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Gegužės mėnesį ypatingu būdu pagerbiame Švč. Mergelę Mariją. Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyksta nuo pirmadienio iki šeštadienio po šv. Mišių. Sekmadienį 15 min. prieš šv. Mišias. Kiekvieną gegužės šeštadienį 9.20 val. giedame Švč. M. Marijos valandas.

2. Gegužės 15 d., pirmadienį 18.15 val. kviečiame į pokalbių apie tikėjimą Šv. Rašto šviesoje susitikimą. Susitikimas vyks lietuvių kalba parapijos salėje.

V VELYKŲ SEKMADIENIS / V NIEDZIELA WIELKANOCNA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Gegužės mėnesį ypatingu būdu pagerbiame Švč. Mergelę Mariją. Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyksta nuo pirmadienio iki šeštadienio po šv. Mišių. Sekmadienį 15 min. prieš šv. Mišias. Kiekvieną gegužės šeštadienį 9.20 val. giedame Švč. M. Marijos valandas.

2. Gegužės 8 d., pirmadienį 18.15 val. kviečiame į pokalbių apie tikėjimą Šv. Rašto šviesoje susitikimą. Susitikimas vyks lenkų kalba parapijos salėje.

IV VELYKŲ SEKMADIENIS / IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Gegužės mėnesį ypatingu būdu pagerbiame Švč. Mergelę Mariją. Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyksta nuo pirmadienio iki šeštadienio po šv. Mišių. Sekmadienį 15 min. prieš šv. Mišias. Kiekvieną gegužės šeštadienį 9.20 val. giedame Švč. M. Marijos valandas.

2. Gegužės 1 d., pirmadienį 18.15 val. kviečiame į pokalbių apie tikėjimą Šv. Rašto šviesoje susitikimą. Susitikimas vyks lietuvių kalba parapijos salėje.

III VELYKŲ SEKMADIENIS / III NIEDZIELA WIELKANOCNA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Balandžio 24 d., pirmadienį 18.15 val. kviečiame į pokalbių apie tikėjimą Šv. Rašto šviesoje susitikimą. Susitikimas vyks lenkų kalba parapijos salėje.

2. Balandžio 24 d., pirmadienį minime šv. Adalbertą (Vaitiekų) vyskupą ir kankinį. Šv. Mišios 17.30 val.

3. Balandžio 25 d., antradienį švenčiame šv. Morkaus, evangelisto šventę. Šv. Mišios 8.30 val.

DIEVO GAILESTINGUMO SEKMADIENIS / NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Balandžio 17 d., pirmadienį 18.15 val. kviečiame į pokalbių apie tikėjimą Šv. Rašto šviesoje susitikimą. Susitikimas vyks lietuvių kalba parapijos salėje.

2. Balandžio 21 d., penktadienį kviečiame į Švč. Sakramento adoraciją nuo 15.00 val.

VERBŲ SEKMADIENIS / NIEDZIELA PALMOWA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Balandžio 3 d., pirmadienį 18.15 val. kviečiame į pokalbių apie tikėjimą Šv. Rašto šviesoje susitikimą. Susitikimas vyks lenkų kalba parapijos salėje.

2. Balandžio 3 d., pirmąjį mėnesio pirmadienį po 17.30 val. šv. Mišių kalbame Dievo Gailestingumo vainikėlį.

3. Balandžio 4 d., pirmąjį mėnesio antradienį po 8.30 val. šv. Mišių kalbame Visų Šventųjų litaniją prie šventųjų relikvijų.

VELYKŲ TRIDIENIO PAMALDOS / PORZĄDEK OBCHODÓW TRIDUUM PASCHALNEGO

Balandžio 6 d. didysis ketvirtadienis

Paskutinės Vakarienės Mišios

Pavoverė 18.00 val. (PL)

Pabradė 17.30 val. (PL/LT)

Balandžio 7 d. didysis penktadienis

Viešpaties Kančios pamaldos

Karkažiškė 17.00 val. (PL)

V GAVĖNIOS SEKMADIENIS / V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Kovo 27 d., pirmadienį 18.15 val. kviečiame į pokalbių apie tikėjimą Šv. Rašto šviesoje susitikimą. Susitikimas vyks lietuvių kalba parapijos salėje.

2. Gavėnios metu kiekvieną penktadienį 16.00 val. kviečiame į Kryžiaus kelio pamaldas lietuvių ir lenkų kalbomis, o kiekvieną sekmadienį 11.30 val. į Graudžių verksmų pamaldas.

IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS / IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Kovo 20 d., pirmadienį 18.15 val. kviečiame į pokalbių apie tikėjimą Šv. Rašto šviesoje susitikimą. Susitikimas vyks lenkų kalba parapijos salėje.

2. Gavėnios metu kiekvieną penktadienį 16.00 val. kviečiame į Kryžiaus kelio pamaldas lietuvių ir lenkų kalbomis, o kiekvieną sekmadienį 11.30 val. į Graudžių verksmų pamaldas.

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS / REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Gavėnios rekolekcijos

kovo 24 d. Penktadienis

10.00. Susitaikymo pamaldos Žeimenos gimnazijos mokiniams ir mokytojams (PL)

12.00 Susitaikymo pamaldos Ryto gimnazijos mokiniams ir mokytojams (LT)

15.00 Kryžiaus kelias Pabradės miesto gatvėmis (PL/LT)

17.30 Šv. Mišios LT

Kovo 25 d. Šeštadienis

III GAVĖNIOS SEKMADIENIS / III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Kovo 13 d., pirmadienį 18.15 val. kviečiame į pokalbių apie tikėjimą Šv. Rašto šviesoje susitikimą. Susitikimas vyks lietuvių kalba parapijos salėje.

2. Gavėnios metu kiekvieną penktadienį 16.00 val. kviečiame į Kryžiaus kelio pamaldas lietuvių ir lenkų kalbomis, o kiekvieną šeštadienį 9.30 val. į Kristaus kančios valandų giedojimą lenkų kalba.

II GAVĖNIOS SEKMADIENIS / II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Kovo 6 d., pirmadienį 18.15 val. kviečiame į pokalbių apie tikėjimą Šv. Rašto šviesoje susitikimą. Susitikimas vyks lenkų kalba parapijos salėje.

2. Gavėnios metu kiekvieną penktadienį 16.00 val. kviečiame į Kryžiaus kelio pamaldas lietuvių ir lenkų kalbomis, o kiekvieną šeštadienį 9.30 val. į Kristaus kančios valandų giedojimą lenkų kalba.

I GAVĖNIOS SEKMADIENIS / I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Vasario 27 d., pirmadienį 18.15 val. kviečiame į pokalbių apie tikėjimą Šv. Rašto šviesoje susitikimą. Susitikimas vyks lietuvių kalba parapijos salėje.

2. Gavėnios metu kiekvieną penktadienį 16.00 val. kviečiame į Kryžiaus kelio pamaldas lietuvių ir lenkų kalbomis, o kiekvieną šeštadienį 9.30 val. į Kristaus kančios valandų giedojimą lenkų kalba.

VII EILINIS SEKMADIENIS / VII NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Vasario 20 d., pirmadienį 18.15 val. kviečiame į pokalbių apie tikėjimą Šv. Rašto šviesoje susitikimą. Susitikimas vyks lenkų kalba parapijos salėje.

2. Vasario 22 d., Pelenų trečiadienis, pasninko diena, Gavėnios pradžia. Šv. Mišios 8.30 val. lenkų kalba; 17.30 val. – lietuvių kalba.

V EILINIS SEKMADIENIS / V NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Vasario 6 ir 13 d. d., pirmadieniais įprastinių pokalbių apie tikėjimą Šv. Rašto šviesoje nebus. Sekantis susitikimas vyks vasario 20 d.

2. Vasario 6 d., pirmadienį minime šv. Paulių Mikį ir jo draugus, kankinius. Šv. Mišios 17.30 val. Pirmąjį mėnesio pirmadienį po šv. Mišių kalbame Dievo Gailestingumo vainikėlį.

IV EILINIS SEKMADIENIS / IV NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Sausio 30 d., pirmadienį 18.15 val. kviečiame į pokalbių apie tikėjimą Šv. Rašto šviesoje susitikimą. Susitikimas vyks lietuvių kalba parapijos salėje.

2. Sausio 31 d., antradienį minime šv. Joną Bosko, kunigą. Šv. Mišios 8.30 val.

3. Vasario 1 d., pirmąjį mėnesio trečiadienį šv. Mišios 17.30 val. už mūsų parapijos geradarius.

III EILINIS SEKMADIENIS / III NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Sausio 23 d., pirmadienį 18.15 val. kviečiame į pokalbių apie tikėjimą Šv. Rašto šviesoje susitikimą. Susitikimas vyks lenkų kalba parapijos salėje.

2. Nuoširdžiai dėkojame už svetingumą ir aukas kalėdojimo metu Didlaukio gatvės gyventojams.

3. Ypatingai dėkojame p. Česlovui Šerėjui už pagalbą organizuojant šį sielovadinį apsilankymą.

II EILINIS SEKMADIENIS / II NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Sausio 16 d., pirmadienį 18.15 val. kviečiame į pokalbių apie tikėjimą Šv. Rašto šviesoje susitikimą. Susitikimas vyks lietuvių kalba parapijos salėje.

2. Nuoširdžiai dėkojame už svetingumą ir aukas kalėdojimo metu Vilniaus (Pentagono), Architektų, Paupio, Malūno, Perėjimo, Bajorėlių, Meškerinės, Šlaito gatvių gyventojams.

KRISTAUS KRIKŠTO ŠVENTĖ / ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Sausio 9 d., pirmadienį 18.15 val. kviečiame į pokalbių apie tikėjimą Šv. Rašto šviesoje susitikimą. Susitikimas vyks lenkų kalba parapijos salėje.

2. Nuoširdžiai dėkojame už svetingumą ir aukas kalėdojimo metu Arnionių, Fabriko skg., Vilniaus, Gamyklos, Tylioji, Pakalnės, Taikos, Smėlio, Statybininkų, Malūno gatvių gyventojams.

DIEVO GIMDYTOJOS IŠKILMĖ / UROCZYSTOŚĆ BOŻEJ RODZICIELKI

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Sausio 2 d., pirmąjį mėnesio pirmadienį po 17.30 val. šv. Mišių kalbame Dievo Gailestingumo vainikėlį. 18.15 val. kviečiame į pokalbį apie tikėjimą Šv. Rašto šviesoje, kuris vyks parapijos salėje lietuvių kalba.

2. Sausio 3 d., pirmąjį mėnesio antradienį po 8.30 val. šv. Mišių kalbame Visų Šventųjų litaniją prie Gailestingojo Jėzaus paveikslo.

KALĖDŲ SKELBIMAI / OGŁOSZENIA BOŻENARODZENIOWE

1. Nuoširdžiai dėkojame už svetingumą ir aukas kalėdojimo metu Molėtų, Karių, Svajonių, Upės, Kranto, Žeimenos, Meškerinės vietovės Inkilų i Liepų gatvių gyventojams.

2. Ypatingai dėkojame p. Irenai Chrapovickai, p. Valentinui Žeimo už pagalbą organizuojant šį sielovadinį apsilankymą.

3. Gruodžio 26 d., pirmadienį švenčiame šv. Stepono, pirmojo kankinio šventę. Šv. Mišios aukojamos sekmadienio tvarka.

IV ADVENTO SEKMADIENIS / IV NIEDZIELA ADWENTU

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Advento metu antradieniais ir ketvirtadieniais ryte 7.00 val. švenčiame Rarotų šv. Mišias, į kurias ypatingai kviečiame vaikus besiruošiančius I Komunijai. Po šv. Mišių kviečiame į parapijos namus pusryčių.

2. Gruodžio 19 d., pirmadienį 18.15 val. kviečiame į pokalbių apie tikėjimą Šv. Rašto šviesoje susitikimą. Susitikimas vyks lenkų kalba parapijos salėje.

III ADVENTO SEKMADIENIS / III NIEDZIELA ADWENTU

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Advento metu antradieniais ir ketvirtadieniais ryte 7.00 val. švenčiame Rarotų šv. Mišias, į kurias ypatingai kviečiame vaikus besiruošiančius I Komunijai. Po šv. Mišių kviečiame į parapijos namus pusryčių.

2. Gruodžio 12 d., pirmadienį po šv. Mišių įprasto susitikimo prie Šv. Rašto nebus, kadangi 17.00 val. vyks šventė prie miesto eglės.

II ADVENTO SEKMADIENIS / II NIEDZIELA ADWENTU

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Advento metu antradieniais ir ketvirtadieniais ryte 7.00 val. švenčiame Rarotų šv. Mišias, į kurias ypatingai kviečiame vaikus besiruošiančius I Komunijai. Po šv. Mišių kviečiame į parapijos namus pusryčių.

2. Gruodžio 5 d., pirmadienį 18.15 val. kviečiame į pokalbių apie tikėjimą Šv. Rašto šviesoje susitikimą. Susitikimas vyks lietuvių kalba parapijos salėje.

I ADVENTO SEKMADIENIS / I NIEDZIELA ADWENTU

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Advento metu antradieniais ir ketvirtadieniais ryte 7.00 val. švenčiame Rarotų šv. Mišias, į kurias ypatingai kviečiame vaikus besiruošiančius I Komunijai. Po šv. Mišių kviečiame į parapijos namus pusryčių.

2. Po šv. Mišių galima įsigyti kalėdaičių, Carito žvakučių „Gerumas mus vienija“ bei 2023 metų kalendorių.

KRISTAUS KARALIAUS IŠKILMĖ / UROCZYSTOŚĆ CHRYTUSA KRÓLA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Lapkričio 21 d., pirmadienį 18.15 val. kviečiame į pokalbių apie tikėjimą Šv. Rašto šviesoje susitikimą. Susitikimas vyks lietuvių kalba parapijos salėje.

2. Lapkričio 21 d., pirmadienį minime Švč. Mergelės Marijos Paaukojimą. Šv. Mišios 17.30 val.

XXXIII EILINIS SEKMADIENIS / XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Lapkričio 14 d., pirmadienį 18.15 val. kviečiame į pokalbių apie tikėjimą Šv. Rašto šviesoje susitikimą. Susitikimas vyks lenkų kalba parapijos salėje.

2. Lapkričio 15 d., antradienį kviečiame į piligriminę kelionę į Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Globos atlaidus. Išvykstame iš Pabradės 15.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos šv. Teresės bažnyčioje 17.00 val. Užsirašyti į kelionę galima bažnyčios raštinėje.

XXXII EILINIS SEKMADIENIS / XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Iki lapkričio 9 d. imtinai kiekvienose šv. Mišiose meldžiamės už visus mirusius.

2. Lapkričio 7 d., pirmadienį 18.15 val. kviečiame į pokalbių apie tikėjimą Šv. Rašto šviesoje susitikimą. Susitikimas vyks lietuvių kalba parapijos salėje.

3. Lapkričio 9 d., trečiadienį švenčiame Laterano bazilikos pašventinimo šventę. Šv. Mišios 17.30 val.

XXXI EILINIS SEKMADIENIS / XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Bažnyčios raštinėje užrašome šv. Mišių intencijas už mirusius Vėlinių Oktavai. Mirusiųjų vardus galima užrašyti ant lapelių, kuriuos galima paimti iš spaudos stendo. Maldų už mirusius Oktava tęsis nuo lapkričio 2 iki lapkričio 9 dienos.

2. Spalio 31 d., pirmadienį 18.15 val. kviečiame į pokalbių apie tikėjimą Šv. Rašto šviesoje susitikimą. Susitikimas vyks lenkų kalba parapijos salėje.

XXX EILINIS SEKMADIENIS / XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Zapisujemy intencje Mszy św. za zmarłych na Oktawę wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych. Imiona zmarłych można zapisać na kartkach, które są umieszczone w gablocie z prasą. Oktawa modlitw za zmarłych będzie trwała od 2 do 9 listopada.

2. 24 października, w poniedziałek po Mszy św. o godz. 18.15 zapraszamy na spotkanie-rozmowę o wierze w świetle Pisma świętego. Spotkanie odbędzie się w języku litewskim w sali parafialnej.

XXIX EILINIS SEKMADIENIS / XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Spalio mėnesį ypatingu būdu pagerbiame Švč. Mergelę Mariją rožinio maldoje. Kviečiame į rožinio pamaldas mūsų bažnyčioje kiekvieną dieną pusę valandos prieš šv. Mišias.

2. Bažnyčios raštinėje užrašome šv. Mišių intencijas už mirusius Vėlinių Oktavai. Mirusiųjų vardus galima užrašyti ant lapelių, kuriuos galima paimti iš spaudos stendo.

XXVIII EILINIS SEKMADIENIS / XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

agerbiame Švč. Mergelę Mariją rožinio maldoje. Kviečiame į rožinio pamaldas mūsų bažnyčioje kiekvieną dieną pusę valandos prieš šv. Mišias.

2. Spalio 10 d., pirmadienį 18.15 val. kviečiame į pokalbių apie tikėjimą Šv. Rašto šviesoje susitikimą. Susitikimas vyks lietuvių kalba parapijos salėje.

3. Spalio 14 d., penktadienį Švč. Sakramento adoracija nuo 15.00 val. Šv. Mišios 17.30.

XXVII EILINIS SEKMADIENIS / XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Spalio 3 d., pirmąjį mėnesio pirmadienį šv. Mišios 17.30 val., po šv. Mišių kalbame Dievo Gailestingumo vainikėlį.

2. Spalio 4 d., minime šv. Pranciškų, vienuolį. Šv. Mišios 8.30 val. Pirmąjį mėnesio antradienį po šv. Mišių kalbame Visų Šventųjų litaniją prie mūsų bažnyčioje saugomų šventųjų relikvijų.

XXVI EILINIS SEKMADIENIS / XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Rugsėjo 27 d., antradienį minime šv. Vincentą Paulietį, kunigą. Šv. Mišios 8.30 val.

2. Rugsėjo 28 d., trečiadienį minime šv. Vaclovą, kankinį. Šv. Mišios 17.30 val.

XXV EILINIS SEKMADIENIS / XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Rugsėjo 20 d., antradienį minime šv. Andriejų Kim Taegoną, kunigą, ir kitus Korėjos kankinius. Šv. Mišios 8.30 val.

2. Rugsėjo 21 d., trečiadienį švenčiame šv. Mato, apaštalo ir evangelisto šventę. Šv. Mišios 17.30 val.

XXIV EILINIS SEKMADIENIS / XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Rugsėjo 13 d., antradienį minime šv. Joną Auksaburnį, vyskupą ir Bažnyčios mokytoją. Šv. Mišios 8.30 val.

XXIII EILINIS SEKMADIENIS / XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Rugsėjo 5 d., pirmadienį 8.00 val. išvykstame į Trakų Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidus. Pirmąjį mėnesio pirmadienį po 17.30 val. šv. Mišių kalbame Dievo Gailestingumo vainikėlį.

2. Rugsėjo 6 d., pirmąjį mėnesio antradienį po 8.30 val. šv. Mišių kalbame Visų Šventųjų litaniją.

XXII EILINIS SEKMADIENIS / XXII NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Rugpjūčio 29 d., pirmadienį minime šv. Jono Krikštytojo nukankinimą. Šv. Mišios 17.30 val.

2. Rugsėjo 1 d., ketvirtadienį pradedame Naujus Mokslo metus. Šv. Mišios bus aukojamos 9.00 val. lietuvių kalba Ryto gimnazijos mokytojams, moksleiviams, bei jų tėvams ir 10.30 val. lenkų kalba – Žeimenos gimnazijos bendruomenei.

XXI EILINIS SEKMADIENIS / XXI NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Rugpjūčio 22 d., pirmadienį švenčiame Švč. Mergelės Marijos Karalienės minėjimą. Šv. Mišios 17.30 val.

2. Rugpjūčio 24 d., trečiadienį švenčiame šv. Baltramiejaus, apaštalo šventę. Šv. Mišios 17.30 val.

XIX EILINIS SEKMADIENIS / XIX NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Rugpjūčio 8 d., pirmadienį minime šv. Dominyką, kunigą. Šv. Mišios 17.30 val.

2. Rugpjūčio 9 d., antradienį švenčiame šv. Kryžiaus Teresės Benediktos, mergelės ir kankinės, Europos globėjos šventę. Šv. Mišios 8.30 val.

XVIII EILINIS SEKMADIENIS / XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Rugpjūčio 1 d. minime šv. Alfonsą Mariją Liguorį, vyskupą ir Bažnyčios mokytoją. Šv. Mišios 17.30 val. Pirmąjį mėnesio pirmadienį po šv. Mišių kalbame Dievo Gailestingumo vainikėlį.

2. Rugpjūčio 2 d., pirmąjį mėnesio antradienį po 8.30 val. šv. Mišių kalbame Visų Šventųjų litaniją prie Gailestingojo Jėzaus paveikslo ir mūsų bažnyčioje saugomų šventųjų relikvijų.

XVII EILINIS SEKMADIENIS / XVII NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Liepos 25 d., pirmadienį švenčiame šv. Jokūbo, apaštalo šventę. Šv. Mišios 17.30 val.

2. Liepos 26 d., antradienį minime šv. Joakimą ir Oną, Švč. Mergelės Marijos tėvus. Šv. Mišios 8.30 val.

XV EILINIS SEKMADIENIS / XV NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Liepos 11 d., pirmadienį švenčiame šv. Benedikto, abato, Europos Globėjo šventę. Šv. Mišios 17.30 val.

2. Liepos 15 d., penktadienį minime šv. Bonaventūrą, vyskupą ir Bažnyčios mokytoją. Šv. Mišios 17.30 val. Kviečiame į Švč. Sakramento adoraciją nuo 15.00 val.

XIV EILINIS SEKMADIENIS / XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Liepos 4 d., pirmąjį mėnesio pirmadienį po 17.30 val. šv. Mišių kalbame Dievo Gailestingumo vainikėlį.

2. Liepos 5 d., pirmąjį mėnesio antradienį po 8.30 val. šv. Mišių kalbame Visų Šventųjų litaniją.

XIII EILINIS SEKMADIENIS / XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Birželio 28 d., antradienį minime šv. Ireniejų, vyskupą ir kankinį. Šv. Mišios 8.30 val.

2. Birželio 29 d., trečiadienį švenčiame šv. ap. Petro ir Povilo iškilmę. Šv. Mišios 17.30 val.

DIEVO KŪNO IŠKILMĖ / UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Birželio mėnesį ypatingu būdu garbiname Švč. Jėzaus Širdį. Birželinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyksta šiokiadieniais nuo pirmadienio iki šeštadienio po šv. Mišių.

2. Birželio 21 d., antradienį minime šv. Aloyzą Gonzagą, vienuolį. Šv. Mišios – 8.30 val.

ŠVČ. TREJYBĖS IŠKILMĖ / UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Birželio mėnesį ypatingu būdu garbiname Švč. Jėzaus Širdį. Birželinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyksta šiokiadieniais nuo pirmadienio iki šeštadienio po šv. Mišių.

2. Birželio 13 d., pirmadienį minime šv. Antaną Paduvietį, kunigą ir Bažnyčios mokytoją. Šv. Mišios – 17.30 val.

SEKMINĖS / ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Birželio mėnesį ypatingu būdu garbiname Švč. Jėzaus Širdį. Birželinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyksta šiokiadieniais nuo pirmadienio iki šeštadienio po šv. Mišių.

2. Birželio 6 d., pirmadienį švenčiame Švč. Mergelės Marijos Bažnyčios Motinos šventę. Šv. Mišios – 17.30 val. už mirusius tėvus.

ŠEŠTINĖS / WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Gegužės 31 d., antradienį švenčiame Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo šventę. Šv. Mišios – 8.30 val.

2. Birželio 1 d., pirmąjį mėnesio trečiadienį šv. Mišias 17.30 val. aukojame už mūsų parapijos geradarius.

VI VELYKŲ SEKMADIENIS / VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Gegužės mėnesį ypatingu būdu pagerbiame Švč. Mergelę Mariją. Šiokiadieniais nuo pirmadienio iki šeštadienio po šv. Mišių kalbame Švč. M. Marijos litaniją.

2. Gegužės 24 d., antradienį švenčiame Švč. M. Marijos Krikščionių pagalbos minėjimą. Šv. Mišios – 8.30 val.

IV VELYKŲ SEKMADIENIS / IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Gegužės mėnesį ypatingu būdu pagerbiame Švč. Mergelę Mariją. Šiokiadieniais nuo pirmadienio iki šeštadienio po šv. Mišių kalbame Švč. M. Marijos litaniją.

2. Gegužės 14 d., šeštadienį švenčiame šv. Motiejaus, apaštalo šventę. Šv. Mišios – 10.00 val.

III VELYKŲ SEKMADIENIS / III NIEDZIELA WIELKANOCNA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Pradedame gegužės mėnesį skirtą Švč. Mergelės Marijos garbei. Šiokiadieniais nuo pirmadienio iki šeštadienio po šv. Mišių kalbame Švč. M. Marijos litaniją.

2. Gegužės 2 d., pirmadienį minime šv. Atanazą, vyskupą ir Bažnyčios mokytoją. Šv. Mišios 17.30 val. už mirusias motinas.

GAILESTINGUMO SEKMADIENIS / NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas bažnyčios išlaikymui ir kryžiaus atstatymui.

2. Balandžio 25 d., pirmadienį švenčiame šv. Morkaus evangelisto šventę. Šv. Mišios aukojamos 17.30 val.

VERBŲ SEKMADIENIS / NIEDZIELA PALMOWA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas bažnyčios išlaikymui, šildymui ir kryžiaus atstatymui.

2. Balandžio 14 d., Didįjį Ketvirtadienį Paskutinės Vakarienės Mišios bus aukojamos 17.30 val.

VELYKŲ TRIDIENIO PAMALDOS / NABOŻEŃSTWA TRIDUUM PASCHALNEGO

Balandžio 14 d. didysis ketvirtadienis

Paskutinės Vakarienės Mišios

Pabradė 17.30 val. (PL/LT)

Balandžio 15 d. didysis penktadienis

Viešpaties Kančios pamaldos

Pabradė 17.30 val. (LT/PL)

Balandžio 16 d. didysis šeštadienis

V GAVĖNIOS SEKMADIENIS / V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas bažnyčios išlaikymui, šildymui ir kryžiaus atstatymui.

2. Balandžio 4 d., pirmąjį mėnesio pirmadienį po 17.30 val. šv. Mišių kalbame Gailestingumo vainikėlį.

IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS / IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas bažnyčios išlaikymui ir šildymui.

2. Kiekvieną Gavėnios šeštadienį 9.20 val. giedame Viešpaties Kančios valandas, o kiekvieną sekmadienį 11.20 val. Graudžius Verksmus.

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS / REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Kviečiame dalintis informacija ir aktyviai dalyvauti rekolekcijose!

Zapraszamy do dzielenia się informacją i aktywnego udziału w rekolekcjach!

III GAVĖNIOS SEKMADIENIS / III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas bažnyčios išlaikymui ir šildymui.

II GAVĖNIOS SEKMADIENIS / II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas bažnyčios šildymui.

2. Kovo 18 d., penktadienį nuo 15.00 val. kviečiame į Švč. Sakramento adoraciją ir Kryžiaus kelio pamaldas 16.00 val.

I GAVĖNIOS SEKMADIENIS / I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas bažnyčios šildymui.

2. Kovo 7 d., pirmąjį mėnesio pirmadienį po 17.30 val. šv. Mišių kalbame Dievo Gailestingumo vainikėlį.

3. Kovo 11 d. penktadienį švenčiame Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Dieną. Šv. Mišios 17.30 val. Nuo 15.00 val. kviečiame į Švč. Sakramento adoraciją. Kryžiaus kelio pamaldos 16.00 val.

VIII EILINIS SEKMADIENIS / VIII NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas bažnyčios šildymui.

2. Kovo 1 d., pirmąjį mėnesio antradienį po 8.30 val. šv. Mišių kalbame Visų Šventųjų litaniją prie Gailestingojo Jėzaus paveikslo.

VII EILINIS SEKMADIENIS / VII NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas bažnyčios šildymui.

2. Vasario 22 d., antradienį švenčiame šv. Petro, apaštalo, Sosto šventę. Šv. Mišios 8.30 val.

VI EILINIS SEKMADIENIS / VI NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas bažnyčios šildymui.

2. Vasario 14 d., pirmadienį švenčiame šv. Kirilo, vienuolio ir Metodijaus, vyskupo – Europos globėjų šventę. Šv. Mišios 17.30 val.

V EILINIS SEKMADIENIS / V NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas bažnyčios šildymui.

2. Vasario 7 d., pirmąjį mėnesio pirmadienį po 17.30 val. šv. Mišių kalbame Gailestingumo vainikėlį.

3. Vasario 10 d., ketvirtadienį minime šv. Scholastiką, mergelę. Šv. Mišios 8.30 val.

IV EILINIS SEKMADIENIS / IV NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas bažnyčios šildymui.

2. Sausio 31 d., pirmadienį minime šv. Joną Boską, kunigą. Šv. Mišios 17.30 val.

III EILINIS SEKMADIENIS / III NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas bažnyčios šildymui.

2. Sausio 24 d., pirmadienį minime šv. Pranciškų Salezą, vyskupą, Bažnyčios mokytoją. Šv. Mišios 17.30 val.

II EILINIS SEKMADIENIS / II NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas bažnyčios šildymui.

2. Sausio 17 d., pirmadienį minime šv. Antaną, abatą. Šv. Mišios 17.30 val.

Laisvės gynėjų diena

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

Sausio 13 d., ketvirtadienį minime Laisvės gynėjų dieną. Šv. Mišios 8.30 lenkų kalba, 17.30 val. lietuvių kalba.

13 stycznia, w czwartek obchodzimy Dzień obrońców wolności. Msza św. o godz. 8.30 w języku polskim, o godz. 17.30 w języku litewskim.

II SEKMADIENIS PO KALĖDŲ / II NIEDZIELA PO BOŻYM NARODZENIU

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas bažnyčios išlaikymui.

2. Sausio 3 d., pirmąjį mėnesio pirmadienį po šv. Mišių kalbame Dievo Gailestingumo vainikėlį.

KALĖDŲ LAIKO PAMALDOS / NABOŻEŃSTWA OKRESU BOŻEGO NARODZENIA

Pamaldų tvarka

Gruodžio 24 d. – penktadienis – Kalėdų Išvakarės

19:00 – Piemenėlių šv. Mišios PL Karkažiškių bžn.

19:00 – Piemenėlių šv. Mišios PL Pavoverės bžn.

21:00 – Piemenėlių šv. Mišios LT Pabradės bžn.

22.30 – Piemenėlių šv. Mišios PL Pabradės bžn.

Gruodžio 25 d. – šeštadienis – Jėzaus Kristaus Gimimas

III ADVENTO SEKMADIENIS / III NIEDZIELA ADWENTU

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Advento metu Rarotų šv. Mišios aukojamos antradieniais ir ketvirtadieniais 7.00 val. Po šv. Mišių kviečiame pusryčių į parapijos salę.

2. Iki šv. Kalėdų vyksta kasmetinė Caritas akcija „Gerumas mus vienija“. Paaukoti pagalbai vargstantiems ir gauti dovanų Caritas žvakelę galima mūsų bažnyčioje stikliniame kambaryje.

II ADVENTO SEKMADIENIS / II NIEDZIELA ADWENTU

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Advento metu Rarotų šv. Mišios aukojamos antradieniais ir ketvirtadieniais 7.00 val. Po šv. Mišių kviečiame pusryčių į parapijos salę.

2. Iki šv. Kalėdų vyksta kasmetinė Caritas akcija „Gerumas mus vienija“. Paaukoti pagalbai vargstantiems ir gauti dovanų Caritas žvakelę galima mūsų bažnyčioje stikliniame kambaryje.

I ADVENTO SEKMADIENIS / I NIEDZIELA ADWENTU

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Advento metu Rarotų šv. Mišios bus aukojamos antradieniais ir ketvirtadieniais 7.00 val. Po šv. Mišių kviečiame pusryčių į parapijos salę.

2. Iki šv. Kalėdų vyksta kasmetinė Caritas akcija „Gerumas mus vienija“. Paaukoti pagalbai vargstantiems ir gauti dovanų Caritas žvakelę galima mūsų bažnyčioje stikliniame kambaryje.

KRISTUS, VISATOS VALDOVAS / JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Iki šv. Kalėdų vyksta kasmetinė Caritas akcija „Gerumas mus vienija“. Paaukoti pagalbai vargstantiems ir gauti dovanų Caritas žvakelę galima mūsų bažnyčioje stikliniame kambaryje.

2. Pirmadienį, lapkričio 22 d. minime šv. Ceciliją, mergelę ir kankinę, muzikos globėją. Šv. Mišios 17.30 val.

XXXIII EILINIS SEKMADIENIS / XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuo lapkričio 14 dienos iki šv. Kalėdų vyksta kasmetinė Caritas akcija „Gerumas mus vienija“. Paaukoti pagalbai vargstantiems ir gauti dovanų Caritas žvakelę galima mūsų bažnyčioje stikliniame kambaryje.

2. Antradienį, lapkričio 16 d. švenčiame Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos iškilmę. Šv. Mišios mūsų bažnyčioje 8.30 val. Tą dieną organizuojame piligriminę kelionę į Aušros Vartus į Gailestingumo Motinos atlaidus. Išvykstame iš Pabradės 15.00 val. Šv. Mišios šv. Teresės bažnyčioje 17.00 val. Užsirašyti į kelionę galima bažnyčios raštinėje.

XXXII EILINIS SEKMADIENIS / XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Oktawa modlitw za zmarłych trwa do 9 listopada. W każdej Mszy św. modlimy się za wszystkich zmarłych.

2. 9 listopada, we wtorek obchodzimy święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. Msza św. o godz. 8.30.

XXXI EILINIS SEKMADIENIS / XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Lapkričio 1 d., pirmadienį švenčiame Visų Šventųjų iškilmę. Šv. Mišios 12.00 val.

2. Lapkričio 2 d., antradienį Mirusiųjų Minėjimo Diena – Vėlinės. Šv. Mišios 12.00 val. Procesija Pabradės kapinėse 11.20 val. Už visus mirusius meldžiamės kiekvienose šv. Mišiose nuo lapkričio 2 iki 9 dienos.

XXX EILINIS SEKMADIENIS / XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Spalio 28 d., ketvirtadienį švenčiame šv. Simono ir Judo Tado, apaštalų šventę. Šv. Mišios 8.30 val.

2. Spalio mėnuo yra misijų mėnuo ir Rožinio maldos mėnuo. Rožinio malda meldžiamės: pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais 17.00 val.; antradieniais, ketvirtadieniais 8.00 val. šeštadieniais 9.30 val., sekmadieniais 11.30 val.

XXIX EILINIS SEKMADIENIS / XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Spalio 18 d., pirmadienį švenčiame šv. Luko, evangelisto šventę. Šv. Mišios 17.30 val.

2. Spalio 22 d., penktadienį minime šv. Joną Paulių II, popiežių, kurio relikvijas saugome mūsų bažnyčioje. Šv. Mišios 17.30 val.

3. Kitą sekmadienį, spalio 24 d. švenčiame misijų sekmadienį. Šv. Mišių rinkliava bus skiriama misijoms paremti.

4. Spalio mėnuo yra misijų mėnuo ir Rožinio maldos mėnuo. Rožinio malda meldžiamės: pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais 17.00 val.; antradieniais, ketvirtadieniais 8.00 val. šeštadieniais 9.30 val., sekmadieniais 11.30 val.

5. Priimame šv. Mišių intencijas už mirusius lapkričio mėnesio Vėlinių Oktavai. Mirusiųjų vardus galima užrašyti ant lapelių, kuriuos galima rasti spaudos stende.

6. Lapkričio 16 d. organizuojame piligriminę kelionę į Aušros Vartus į Gailestingumo Dievo Motinos atlaidus. Išvykstame iš Pabradės 15.00 val. Šv. Mišios šv. Teresės bažnyčioje 17.00 val. Užsirašyti į kelionę galima bažnyčios raštinėje.

7. Kviečiame gilinti savo tikėjimą skaitant katalikiškus leidinius. Spaudos stende galima rasti naujus Artumos žurnalus bei lapkričio mėn. Magnificat.

XXVIII EILINIS SEKMADIENIS / XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Spalio 15 d., penktadienį minime šv. Jėzaus Teresę, mergelę, Bažnyčios mokytoją. Šv. Mišios 17.30 val.

2. Spalio mėnuo yra misijų mėnuo ir Rožinio maldos mėnuo. Rožinio malda meldžiamės: pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais 17.00 val.; antradieniais, ketvirtadieniais 8.00 val. šeštadieniais 9.30 val., sekmadieniais 11.30 val.

3. Priimame šv. Mišių intencijas už mirusius lapkričio mėnesio Vėlinių Oktavai. Mirusiųjų vardus galima užrašyti ant lapelių, kuriuos galima rasti spaudos stende.

4. Lapkričio 16 d. organizuojame piligriminę kelionę į Aušros Vartus į Gailestingumo Dievo Motinos atlaidus. Išvykstame iš Pabradės 15.00 val. Šv. Mišios šv. Teresės bažnyčioje 17.00 val. Užsirašyti į kelionę galima bažnyčios raštinėje.

5. Kviečiame gilinti savo tikėjimą skaitant katalikiškus leidinius. Spaudos stende galima rasti naujus Artumos žurnalus.

6. Artėjant šildymo sezonui maloniai prašome savo aukomis prisidėti prie bažnyčios šildymo išlaidų.

+++

1. 15 października, w piątek obchodzimy wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła. Msza św. o godz. 17.30.

XXVII EILINIS SEKMADIENIS / XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Spalio 4 d., pirmadienį minime šv. Pranciškų Asyžietį, vienuolį. Šv. Mišios 17.30 val. Pirmąjį mėnesio pirmadienį po Šv. Mišių kalbame Dievo Gailestingumo vainikėlį.

2. Spalio 5 d., antradienį minime šv. Faustiną Kovalską, vienuolę, kurios relikvijas saugome mūsų bažnyčioje. Šv. Mišios 8.30 val. Pirmąjį mėnesio antradienį po šv. Mišių kalbame Visų Šventųjų litaniją.

XXVI EILINIS SEKMADIENIS / XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Rugsėjo 27 d., pirmadienį minime šv. Vincentą Paulietį, kunigą. Šv. Mišios 17.30 val.

2. Rugsėjo 29 d., trečiadienį švenčiame šv. Mykolo, Gabrieliaus ir Rapolo, arkangelų šventę. Šv. Mišios 17.30 val.

XXV EILINIS SEKMADIENIS / XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų jautrumą ir paramą pabėgėliams.

2. Rugsėjo 20 d., pirmadienį minime šv. Andriejų Kim Taegoną, kunigą, ir kitus Korėjos kankinius. Šv. Mišios 17.30 val.

XXIV EILINIS SEKMADIENIS / XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų jautrumą ir paramą pabėgėliams.

2. Rugsėjo 13 d., pirmadienį minime šv. Joną Auksaburnį, vyskupą ir Bažnyčios mokytoją. Šv. Mišios 17.30 val.

3. Rugsėjo 14 d., antradienį švenčiame šv. Kryžiaus Išaukštinimo šventę. Šv. Mišios 8.30 val.

XXIII EILINIS SEKMADIENIS / XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Rugsėjo 6 d., pirmąjį mėnesio pirmadienį po šv. Mišių 17.30 val. kalbame Dievo Gailestingumo vainikėlį.

2. Rugsėjo 7 d., pirmąjį mėnesio antradienį po 8.30 šv. Mišių kalbame Visų Šventųjų litaniją.

XXII EILINIS SEKMADIENIS / XXII NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Rugsėjo 1 d., pirmąjį mėnesio trečiadienį šv. Mišiose 17.30 val. meldžiamės už mūsų parapijos geradarius. Taip pat pirmąją mokslo metų dieną prašome Dievo palaimos mokytojams, mokiniams ir jų tėvams.

2. Rugsėjo 2 d., pirmąjį mėnesio ketvirtadienį po 8.30 šv. Mišių Švč. Sakramento išstatymas ir padėkos už Eucharistijos Dovaną malda.

XXI EILINIS SEKMADIENIS / XXI NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Rugpjūčio 24 d., antradienį švenčiame šv. Baltramiejaus, apaštalo šventę. Šv. Mišios 8.30 val.

2. Rugpjūčio 27 d., minime šv. Moniką. Šv. Mišios 17.30 val.

3. Rugpjūčio 28 d., šeštadienį minime šv. Augustiną, vyskupą ir Bažnyčios mokytoją. Šv. Mišios 10.00 val.

4. Rugsėjo 7 d., antradienį organizuojame piligriminę kelionę į Trakus, į Švč. Mergelės Marijos Gimimo Atlaidus. Išvykstame iš Pabradės 8.00 val. Užsirašyti į kelionę galima zakristijoje.

5. Kviečiame gilinti savo tikėjimą skaitant katalikiškus leidinius. Spaudos stende galima rasti rugsėjo mėnesio mišiolėlį Magnificat.

6. Kviečiame pagal galimybes pasidalinti su migrantais šiltesniais drabužiais. Drabužius galima atnešti į bažnyčią arba į Caritas patalpas.

+++

1. 24 sierpnia, we wtorek obchodzimy święto św. Bartłomieja, apostoła. Msza św. o godz. 8.30.

2. 27 sierpnia, w piątek wspominamy św. Monikę. Msza św. o godz. 17.30.

3. 28 sierpnia, w sobotę obchodzimy wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła. Msza św. o godz. 10.00.

ŠVČ. M. MARIJOS PAĖMIMO Į DANGŲ IŠKILMĖ / UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Rugpjūčio 20 d., penktadienį minime šv. Bernardą, abatą ir Bažnyčios mokytoją. Šv. Mišios 17.30 val.

2. Rugpjūčio 21 d., šeštadienį minime šv. Pijų X, popiežių. Šv. Mišios 10.00 val.

3. Kviečiame gilinti savo tikėjimą skaitant katalikiškus leidinius. Spaudos stende galima rasti rugsėjo mėnesio mišiolėlį Magnificat.

XVIII EILINIS SEKMADIENIS / XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Rugpjūčio 2 d., pirmąjį mėnesio pirmadienį po 17.30 val. šv. Mišių kalbame Dievo Gailestingumo vainikėlį.

2. Rugpjūčio 3 d., pirmąjį mėnesio antradienį po 8.30 val. šv. Mišių kalbame Visų Šventųjų litaniją.

3. Rugpjūčio 4 d., pirmąjį mėnesio trečiadienį 17.30 val. šv. Mišiose meldžiamės už mūsų parapijos geradarius.

XVII EILINIS SEKMADIENIS / XVII NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Pirmadienį, liepos 26 d. minime šv. Joakimą ir Oną, Švč. Mergelės Marijos tėvus. Šv. Mišios 17.30 val.

2. Ketvirtadienį, liepos 29 d. minime šv. Mortą, Mariją ir Lozorių. Šv. Mišios 8.30 val.

3. Šeštadienį, liepos 31 d. minime šv. Ignacą Lojolą, kunigą. Šv. Mišios 10.00 val.

XVI EILINIS SEKMADIENIS / XVI NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Ketvirtadienį, liepos 22 d. švenčiame šv. Marijos Magdalietės šventę. Šv. Mišios 8.30 val.

2. Penktadienį, liepos 23 d. švenčiame šv. Brigitos, vienuolės ir Europos Globėjos šventę. Šv. Mišios 17.30 val.

3. Kitą sekmadienį, liepos 25 d., šv. Kristoforo dieną po šv. Mišių laiminame automobilius ir kitas transporto priemones.

XV EILINIS SEKMADIENIS / XV NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Penktadienį, liepos 16 d. minime Karmelio kalno Švč. Mergelę Mariją (Škaplierinę). Šv. Mišios 17.30 val.

2. Kviečiame gilinti savo tikėjimą skaitant katalikišką spaudą. Spaudos stende šalia raštinės galima rasti liepos mėn. Magnificat bei naujus vasaros Artumos žurnalo numerius.

+++

XIV EILINIS SEKMADIENIS / XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Liepos 5 d., pirmadienį mūsų parapija jungiasi į Lietuvos bažnyčiose vykstančią nuolatinę Švč. Sakramento adoraciją. Švč. Sakramento adoracija prasidės 8.00 val. ir truks iki 20.00 val. Vyskupų konferencijos nutarimu Lietuvos bažnyčiose nenutrūkstamoje Švenčiausiojo Sakramento adoracijoje meldžiamasi šiomis intencijomis: meldžiamės už pandemijos aukas ir prašome Dievą atitolinti nuo žmonijos pandemijos pavojų; meldžiamės už pašaukimus į dvasinį luomą bei prašome malonės savo pašaukime ištverti; meldžiamės už valdančiuosius, kad Dievas suteiktų jiems išminties daryti tinkamus sprendimus moralės srityje, priimant įstatymus.

XIII EILINIS SEKMADIENIS / XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Birželio 29 d., antradienį švenčiame šv. Petro ir Pauliaus, apaštalų iškilmę. Šv. Mišios 8.30 val.

2. Liepos 1 d., pirmąjį mėnesio ketvirtadienį po 8.30 šv. Mišių Švč. Sakramento išstatymas ir padėkos už Eucharistijos dovaną malda.

XII EILINIS SEKMADIENIS / XII NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Birželio mėnesį ypatingai garbiname Švč. Jėzaus Širdį. Birželinės pamaldos mūsų bažnyčioje pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais vyksta 17.00 val.; antradieniais, ketvirtadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais po šv. Mišių. Kiekvieną birželio mėnesio šeštadienį 9.20 val. giedamos Švč. Jėzaus Širdies valandos.

2. Birželio 24 d., ketvirtadienį švenčiame šv. Jono Krikštytojo iškilmę. šv. Mišios 8.30 val.

XI EILINIS SEKMADIENIS / XI NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Birželio mėnesį ypatingai garbiname Švč. Jėzaus Širdį. Birželinės pamaldos mūsų bažnyčioje pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais vyksta 17.00 val.; antradieniais, ketvirtadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais po šv. Mišių. Kiekvieną birželio mėnesio šeštadienį 9.20 val. giedamos Švč. Jėzaus Širdies valandos.

2. Birželio 14 d., pirmadienį minime pal. Teofilių Matulionį, vyskupą ir kankinį. šv. Mišios 17.30 val.

ŠVČ. KRISTAUS KŪNO IR KRAUJO IŠKILMĖ / UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Birželio mėnesį ypatingai garbiname Švč. Jėzaus Širdį. Birželinės pamaldos mūsų bažnyčioje pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais vyks 17.00 val.; antradieniais, ketvirtadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais po šv. Mišių. Kiekvieną birželio mėnesio šeštadienį 9.20 val. giedamos Švč. Jėzaus Širdies valandos.

2. Birželio 7 d., pirmadienį šv. Mišias 17.30 val. aukojame už mirusius tėvus.

3. Birželio 11 d., penktadienį švenčiame Švč. Jėzaus Širdies iškilmę. Šv. Mišios 17.30 val.

4. Birželio 12 d., šeštadienį minime Nekaltąją Švč. Mergelės Marijos Širdį. Šv. Mišios 10.00 val.

5. Birželio 13 d., sekmadienį 12.00 val. šv. Mišių aukai vadovaus vysk. Darius Trijonis ir suteiks Sutvirtinimo sakramentą pasirengusiam jaunimui.

6. Kitą sekmadienį, Devintinių Oktavoje laiminame vainikus ir žolynus.

7. Dėkojame visiems padėjusiems suorganizuoti Devintinių procesiją, paruošusiems altorėlius ir visiems joje dalyvavusiems.

ŠVČ. TREJYBĖS IŠKILMĖ / UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Birželio mėnuo yra skirtas Švč. Jėzaus Širdies garbei. Birželinės pamaldos mūsų bažnyčioje pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais vyks 17.00 val.; antradieniais, ketvirtadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais po šv. Mišių. Kiekvieną birželio mėnesio šeštadienį 9.20 val. giedamos Švč. Jėzaus Širdies valandos.

2. Gegužės 31 d., pirmadienį švenčiame Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo šventę. Šv. Mišios 17.30 val.

ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMO SEKMADIENIS / NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje nuo pirmadienio iki šeštadienio vyksta po šv. Mišių. Sekmadieniais – 15 min. prieš šv. Mišias. Kiekvieną gegužės mėnesio šeštadienį 9.20 val. giedamos Marijos valandos.

2. Gegužės 24 d., pirmadienį minime Švč. Mergelę Mariją, Bažnyčios Motiną. Šv. Mišios 17.30 val.

SEKMINĖS VILNIAUS KALVARIJOSE / ZIELONE ŚWIĄTKI W KALWARII WILEŃSKIEJ

2021 m. Sekminių programa Vilniaus Kalvarijose:

Gegužės 20 d., ketvirtadienis. Adoracijos ir Sutaikinimo diena

Nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Švč. Sakramento adoracija bažnyčioje, galimybė atlikti išpažintį

19.00 val. Šv. Mišios

24.00 – 07.00 Švč. Sakramento adoracija

Gegužės 21 d., penktadienis. Kunigų ir vienuolių diena

14.00 val. Švč. Sakramento adoracija ir Kryžiaus kelio mąstymas bažnyčioje

15.00 val. Šv. Mišios

Jaunimo vakaras

18.30 val. Žaidimo „Ugninis protas“ transliacija

20.00 val. Šv. Mišios ir katechezė

21:00 val. Šlovinimas

Gegužės 22 d., šeštadienis. Šeimų diena

07.00 – 14:00 val. Individualus Kryžiaus kelias Vilniaus Kalvarijose

18:00 val. Šv. Mišios

20:00 val. Sekminių vigilijos transliacija

Gegužės 23 d., sekmadienis. Sekminės

9.00 val. Kryžiaus kelio transliacija

12.30 val. Iškilmingos Šv. Mišios (pievoje šalia bažnyčios). Tiesioginė transliacija per LRT.

Visos Sekminės transliuojamos https://VilniausKalvarijos.lt

+++

ODPUST ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

W KALWARII WILEŃSKIEJ 2021

VIEŠPATIES DANGUN ŽENGIMO IŠKILMĖ / UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Šv. Mišias mūsų parapijos Facebook paskyroje transliuojame tik sekmadieniais.

2. Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje nuo pirmadienio iki šeštadienio vyksta po šv. Mišių. Sekmadieniais – 15 min. prieš šv. Mišias. Kiekvieną gegužės mėnesio šeštadienį 9.20 val. giedamos Marijos valandos.

VI VELYKŲ SEKMADIENIS / VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Šv. Mišias mūsų parapijos Facebook paskyroje transliuojame tik sekmadieniais.

2. Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje nuo pirmadienio iki šeštadienio vyksta po šv. Mišių. Sekmadieniais – 15 min. prieš šv. Mišias. Kiekvieną gegužės mėnesio šeštadienį 9.20 val. giedamos Marijos valandos.

V VELYKŲ SEKMADIENIS / V NIEDZIELA WIELKANOCNA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Šv. Mišias mūsų parapijos Facebook paskyroje transliuojame tik sekmadieniais.

2. Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje nuo pirmadienio iki šeštadienio vyksta po šv. Mišių. Sekmadieniais – 15 min. prieš šv. Mišias. Kiekvieną gegužės mėnesio šeštadienį 9.20 val. giedamos Marijos valandos.

IV VELYKŲ SEKMADIENIS / IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Šv. Mišias mūsų parapijos Facebook paskyroje transliuojame tik sekmadieniais.

2. Balandžio 29 d., ketvirtadienį švenčiame šv. Kotrynos Sienietės, mergelės, Bažnyčios mokytojos, Europos globėjos šventę. Šv. Mišios 8.30 val.

III VELYKŲ SEKMADIENIS / III NIEDZIELA WIELKANOCNA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Lietuvos vyskupų konferencija atsižvelgus į paskiepytų ir imunitetą virusui įgavusių žmonių skaičiaus didėjimą bei į sprendimus leisti vėl veikti įvairioms įstaigoms, nuo balandžio 18 d. nebetaikomi pamaldų su tikinčiaisiais draudimai tų savivaldybių teritorijose, kuriose šios pamaldos laikinai vyko tikintiesiems fiziškai nedalyvaujant. Bažnyčioje ir toliau siekiame užtikrinti atstumą tarp besimeldžiančiųjų taip, kad vienam žmogui tektų ne mažiau kaip 15 kv. m bažnyčios ploto. Tikintieji privalo dėvėti apsaugines kaukes, dezinfekuoti rankas ir laikytis kitų saugumo reikalavimų.

DIEVO GAILESTINGUMO SEKMADIENIS / NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Mūsų bažnyčia yra atvira asmeninei maldai, Sutaikinimo sakramento ir šv. Komunijos šventimui: pirmadienį, trečiadienį, penktadienį nuo 16.00 iki 18.00 val., antradienį ir ketvirtadienį nuo 7.45 iki 9.00 val., šeštadienį nuo 9.00 iki 11.00 val.

2. Kiekvieną vakarą 20.00 val. muša mūsų bažnyčių varpai kviesdami visus tikinčiuosius užtariant šv. Juozapui melstis už ligonius, gydytojus, slaugytojus ir visus, kuriems šis metas yra ypatingai sunkus.

VELYKŲ TRIDIENIO PAMALDOS / NABOŻEŃSTWA TRIDUUM PASCHALNEGO

Balandžio 1 d. didysis ketvirtadienis - Paskutinės Vakarienės Mišios

Pabradė 17.30 val. (PL/LT)

Balandžio 2 d. didysis penktadienis - Viešpaties Kančios pamaldos

Pabradė 17.30 val. (LT/PL)

Balandžio 3 d. didysis šeštadienis

Velykinių valgių laiminimas

Pabradė 15.00 val. PL; 15.30 val. LT

Karkažiškė 17.00 val.

VELYKŲ VIGILIJA – VELYKNAKTIS

Pavoverė 18.00 val. (PL)

Pabradė 18.00 val. (LT), 21.00 val. (PL)

balandžio 4 d. Velykų sekmadienis

KRISTAUS KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS / NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ (PALMOWA)

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Didžiąją Savaitę šv. Mišias ir pamaldas transliuosime mūsų parapijos Facebook paskyroje.

2. Esant tikinčiųjų dalyvavimo liturgijoje ribojimams mūsų bažnyčia ir toliau lieka atvira asmeninei maldai, Sutaikinimo sakramento ir šv. Komunijos šventimui: pirmadienį, trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį nuo 16.00 val., antradienį nuo 7.45 val., šeštadienį nuo 15.00 val.

V GAVĖNIOS SEKMADIENIS / V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

SKELBIMAI

1. Kiekvieną Gavėnios penktadienį 16.30 val. kviečiame į Kryžiaus kelio pamaldas.

2. Gavėnios metu sekmadieniais 11.30 val. kviečiame kartu giedoti Graudžius verksmus.

3. Ketvirtadienį, kovo 25 d. švenčiame Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai iškilmę. Šv. Mišios 8.30 val.

IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS / IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Kiekvieną Gavėnios penktadienį 16.30 val. kviečiame į Kryžiaus kelio pamaldas.

2. Gavėnios metu sekmadieniais 11.30 val. kviečiame kartu giedoti Graudžius verksmus.

III GAVĖNIOS SEKMADIENIS / III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Kiekvieną Gavėnios penktadienį 16.30 val. kviečiame į Kryžiaus kelio pamaldas.

2. Gavėnios metu sekmadieniais 11.30 val. kviečiame kartu giedoti Graudžius verksmus.

3. Šv. Mišias mūsų parapijos Facebook paskyroje transliuojame tik sekmadieniais.

II GAVĖNIOS SEKMADIENIS / II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Kovo 1 d., pirmąjį mėnesio pirmadienį po šv. Mišių kalbame Dievo Gailestingumo vainikėlį.

2. Kovo 2 d., pirmąjį mėnesio antradienį po 8.30 val. šv. Mišių kalbame Visų Šventųjų litaniją.

3. Kovo 3 d., pirmąjį mėnesio trečiadienį šv. Mišias 17.30 val. aukojame už mūsų parapijos geradarius.

I GAVĖNIOS SEKMADIENIS / I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Pirmadienį, vasario 22 d. švenčiame šv. Petro, apaštalo Sosto šventę. Šv. Mišios 17.30 val.

2. Kiekvieną Gavėnios penktadienį 16.30 val. kviečiame į Kryžiaus kelio pamaldas.

3. Nuo ateinančios savaitės šv. Mišias mūsų parapijos Facebook paskyroje transliuosime tik sekmadieniais.

Skirkite 1,2% mokesčio mūsų parapijos išlaikymui

KAIP SKIRTI PAJAMŲ MOKESČIO DALĮ PARAPIJAI?

Norint skirti sumokėto pajamų mokesčio dalį mūsų parapijai, užpildytą prašymą (forma FR0512,versija v4) iki gegužės 1 d. reikia pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai. Tai padaryti galima keliais būdais:

VI EILINIS SEKMADIENIS / VI NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame šiuo mums visiems nelengvu karantino metu už Jūsų aukas bažnyčios išlaikymui, už šv. Mišių intencijas.

2. Epidemiologinei situacijai gerėjant nuo Pelenų trečiadienio, vasario 17 d. laikantis visų saugumo reikalavimų laipsniškai yra atnaujinamas bendruomeninis Eucharistijos šventimas mūsų bažnyčiose.

V EILINIS SEKMADIENIS / V NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame šiuo mums visiems nelengvu karantino metu už Jūsų aukas bažnyčios išlaikymui, už šv. Mišių intencijas.

2. Vyskupų sprendimu šv. Mišias ir toliau švęsime žmonėms bažnyčioje nedalyvaujant: pirmadienį, trečiadienį, penktadienį 17.30 val.; antradienį ir ketvirtadienį 8.30 val., šeštadienį 10.00 val.; sekmadienį 10.00 val. lenkiškai, 12.00 val. lietuviškai.

3. Šią savaitę bažnyčia bus atidaryta pirmadienį, trečiadienį, penktadienį nuo 16.00 val. iki 17.00 val.; antradienį ir ketvirtadienį nuo 9.00 val. iki 10.00 val., šeštadienį nuo 11.00 val. iki 12.00 val. Šiomis valandomis galima atlikti Išpažintį, priimti šv. Komuniją, pasimelsti, pasikalbėti su kunigu, užrašyti šv. Mišių intencijas, susitarti aplankyti ligonius ir kt. Kitu laiku kviečiame su mumis susisiekti telefonu arba el. paštu.

4. Pirmadienį, vasario 8 d. minime popiežiaus Pranciškaus paskelbtą Pasaulinę maldos ir apmąstymo apie prekybą žmonėmis dieną. Meldžiamės už prekybos žmonėmis aukas. Šv. Mišios 17.30 val.

5. Vasario 11 d., ketvirtadienį minime Lurdo švč. Mergelę Mariją. Meldžiamės už ligonius. Šv. Mišios 8.30 val.

IV EILINIS SEKMADIENIS / IV NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame šiuo mums visiems nelengvu karantino metu už Jūsų aukas bažnyčios išlaikymui, už šv. Mišių intencijas.

2. Vyskupų sprendimu šv. Mišias ir toliau švęsime žmonėms bažnyčioje nedalyvaujant: pirmadienį, trečiadienį, penktadienį 17.30 val.; antradienį ir ketvirtadienį 8.30 val., šeštadienį 10.00 val.; sekmadienį 10.00 val. lenkiškai, 12.00 val. lietuviškai.

III EILINIS SEKMADIENIS / III NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame šiuo mums visiems nelengvu karantino metu už Jūsų aukas bažnyčios išlaikymui, už šv. Mišių intencijas.

2. Šią savaitę bažnyčia bus atidaryta pirmadienį, trečiadienį, penktadienį nuo 16.00 val. iki 17.00 val.; antradienį ir ketvirtadienį nuo 9.00 val. iki 10.00 val., šeštadienį nuo 11.00 val. iki 12.00 val. Šiomis valandomis galima atlikti Išpažintį, priimti šv. Komuniją, pasimelsti, pasikalbėti su kunigu, užrašyti šv. Mišių intencijas, susitarti aplankyti ligonius ir kt. Kitu laiku kviečiame su mumis susisiekti telefonu arba el. paštu.

II EILINIS SEKMADIENIS / II NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame šiuo mums visiems nelengvu karantino metu už Jūsų aukas bažnyčios išlaikymui, už šv. Mišių intencijas.

2. Šią savaitę bažnyčia bus atidaryta pirmadienį, trečiadienį, penktadienį nuo 16.00 val. iki 17.00 val.; antradienį ir ketvirtadienį nuo 9.00 val. iki 10.00 val., šeštadienį nuo 11.00 val. iki 12.00 val. Šiomis valandomis galima atlikti Išpažintį, priimti šv. Komuniją, pasimelsti, pasikalbėti su kunigu, užrašyti šv. Mišių intencijas, susitarti aplankyti ligonius ir kt. Kitu laiku kviečiame su mumis susisiekti telefonu arba el. paštu.

KRISTAUS KRIKŠTAS / ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame šiuo mums visiems nelengvu karantino metu už Jūsų aukas bažnyčios išlaikymui, už šv. Mišių intencijas.

2. Lietuvos vyskupų konferencija nusprendė iki sausio 31 d. imtinai neatnaujinti viešų pamaldų bažnyčiose dalyvaujant tikintiesiems.

II SEKMADIENIS PO KALĖDŲ / II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame šiuo mums visiems nelengvu karantino metu už Jūsų aukas bažnyčios išlaikymui, už šv. Mišių intencijas.

2. Lietuvos vyskupų konferencijos sprendimu laikini sielovadinių uždavinių apribojimai yra pratęsimai iki sausio 10 d. imtinai.

Šventosios Šeimos šventė / Święto Świętej Rodziny

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame šiuo mums visiems nelengvu karantino metu už Jūsų aukas bažnyčios išlaikymui, už šv. Mišių intencijas.

2. Šią savaitę bažnyčia bus atidaryta pirmadienį, trečiadienį, ketvirtadienį nuo 16.00 val. iki 17.00 val.; antradienį nuo 9.00 val. iki 10.00 val., šeštadienį nuo 11.00 val. iki 12.00 val. Šiomis valandomis galima atlikti Išpažintį, priimti šv. Komuniją, pasimelsti, pasikalbėti su kunigu, užrašyti šv. Mišių intencijas, susitarti aplankyti ligonius ir kt. Kitu laiku kviečiame su mumis susisiekti telefonu arba el. paštu.

IV ADVENTO SEKMADIENIS / IV NIEDZIELA ADWENTU

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame šiuo mums visiems nelengvu karantino metu už Jūsų aukas bažnyčios išlaikymui, už šv. Mišių intencijas.

2. Iki gruodžio 24 d. bažnyčia bus atidaryta pirmadienį ir trečiadienį nuo 15.00 val. iki 17.00 val.; antradienį ir ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 10.00 val., Šiomis valandomis galima atlikti Išpažintį, priimti šv. Komuniją, pasimelsti, pasikalbėti su kunigu, užrašyti šv. Mišių intencijas, įsigyti kalėdaičių, Caritas žvakių, kalendorių ir kt.

DĖMESIO! UWAGA!

1. Nuo gruodžio 16 d. bažnyčia bus atidaryta pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais nuo 15.00 val. iki 17.00 val. Antradieniais ir ketvirtadieniais Advento metu iki gruodžio 24 d. nuo 8.00 val. iki 10.00 val., šeštadieniais nuo 11.00 val. iki 13.00 val. Šiomis valandomis galima atlikti Išpažintį, priimti šv. Komuniją, pasikalbėti su kunigu, užrašyti šv. Mišių intencijas, įsigyti kalėdaičių, Caritas žvakių, kalendorių ir kt. Sekmadieniais iki sausio 3 d. bažnyčia bus uždaryta.

III ADVENTO SEKMADIENIS / III NIEDZIELA ADWENTU

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas bažnyčios šildymo išlaidoms padengti.

2. Advento metu antradieniais ir ketvirtadieniais 7.00 val. aukojame Rarotų šv. Mišias Švč. M. Marijos garbei. Prieš šv. Mišias 6.30 val. yra giedamos Marijos valandos.

3. Gruodžio 14 d., pirmadienį minime šv. Kryžiaus Joną, kunigą ir Bažnyčios mokytoją. Šv. Mišios 17.30 val.

II ADVENTO SEKMADIENIS / II NIEDZIELA ADWENTU

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas bažnyčios šildymo išlaidoms padengti.

2. Advento metu antradieniais ir ketvirtadieniais 7.00 val. aukojame Rarotų šv. Mišias Švč. M. Marijos garbei. 6:30 giedamos Marijos valandos. Kitų šv. Mišių tomis dienomis nėra.

3. Gruodžio 7 d., pirmąjį mėnesio pirmadienį po 17.30 val. šv. Mišių kalbame Dievo Gailestingumo vainikėlį.

I ADVENTO SEKMADIENIS / I NIEDZIELA ADWENTU

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas bažnyčios šildymo išlaidoms padengti.

2. Advento metu antradieniais ir ketvirtadieniais 7.00 val. aukojame Rarotų šv. Mišias Švč. M. Marijos garbei. Kitų šv. Mišių tomis dienomis nėra.

3. Lapkričio 30 d. pirmadienį švenčiame šv. Andriejaus, apaštalo šventę. Šv. Mišios 17.30 val.

KRISTAUS KARALIAUS IŠKILMĖ / UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas bažnyčios šildymo išlaidoms padengti.

2. Lietuvos vyskupijose vyksta nuolatinė Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Šiais metais kviečiama melstis už gydytojus, slaugytojus, ligonius. Nuo lapkričio mėnesio adoracija vyks vis kitoje Vilniaus arkivyskupijos bažnyčioje. Mūsų bažnyčioje Švč. Sakramento adoracija vyks lapkričio 26 d., ketvirtadienį nuo 9.00 iki 12.00 val. Adoracija prasidės po rytinių 8.30 val. šv. Mišių.

XXXIII EILINIS SEKMADIENIS / XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas bažnyčios šildymo išlaidoms padengti.

2. Lapkričio 16 d., pirmadienį švenčiame Švč. M. Marijos Gailestingumo Motinos iškilmę. Šv. Mišios 17.30 val.

XXXII EILINIS SEKMADIENIS / XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas bažnyčios šildymo išlaidoms padengti.

2. Iki lapkričio 9 d. visose šv. Mišiose meldžiamės sudėtinėmis intencijomis už mirusius.

3. Lapkričio 9 d., pirmadienį švenčiame Laterano bazilikos pašventinimo šventę. Šv. Mišios 17.30 val.

VISŲ ŠVENTŲJŲ IŠKILMĖ / UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas bažnyčios šildymo išlaidoms padengti.

2. Pirmadienį, lapkričio 2 d. minime visus mirusius. Šv. Mišios aukojamos sekmadienio tvarka: lietuvių kalba 12.00 val. Procesija Pabradės kapinėse 11.15 val.

3. Nuo lapkričio 2 d. iki lapkričio 9 d. visose šv. Mišiose meldžiamės sudėtinėmis intencijomis už mirusius.

XXX EILINIS SEKMADIENIS / XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas bažnyčios šildymo išlaidoms padengti.

2. Spalio 28 d., trečiadienį švenčiame šv. apaštalų Simono ir Judo Tado šventę. Šv. Mišios 17.30 val.

3. Kviečiame melstis rožinio malda pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais 17.00 val.; antradieniais ir ketvirtadieniais 8.00 val.; šeštadieniais 9.30 val. sekmadieniais 11.30 val.

XXIX EILINIS SEKMADIENIS / XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas bažnyčios remonto ir šildymo išlaidoms padengti.

2. Spalio 22 d., ketvirtadienį minime šv. Joną Paulių II, popiežių, kurio relikvijas saugome mūsų bažnyčioje. Šv. Mišios 8.30 val.

XXVIII EILINIS SEKMADIENIS / XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas bažnyčios remonto ir šildymo išlaidoms padengti.

2. Spalio 15 d., ketvirtadienį minime šv. Jėzaus Teresę, mergelę ir Bažnyčios mokytoją. Šv. Mišios 8.30 val.

3. Spalio 17 d., šeštadienį minime šv. Ignacą Antiochietį, vyskupą ir kankinį. Šv. Mišios 10.00 val.

XXVII EILINIS SEKMADIENIS / XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas bažnyčios remonto darbams.

2. Spalio 5 d., pirmadienį minime šv. Faustiną Kovalską, vienuolę, kurios relikviją turime mūsų bažnyčioje. Šv. Mišios 17.30 val. Pirmąjį mėnesio pirmadienį po šv. Mišių kalbame Dievo Gailestingumo vainikėlį.

XXVI EILINIS SEKMADIENIS / XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas bažnyčios remonto darbams.

2. Rugsėjo 29 d., antradienį švenčiame šventųjų arkangelų Mykolo, Gabrieliaus ir Rapolo šventę. Šv. Mišios 8.30 val.

3. Rugsėjo 30 d., trečiadienį minime šv. Jeronimą, kunigą ir Bažnyčios mokytoją. Šv. Mišios 17.30.

XXIV EILINIS SEKMADIENIS / XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas bažnyčios remonto darbams.

2. Rugsėjo 14 d., pirmadienį švenčiame Šv. Kryžiaus Išaukštinimo šventę. Šv. Mišios aukojamos 17.30 val.

3. Rugsėjo 15 d., antradienį minime Švč. Mergelę Mariją Sopulingąją. Šv. Mišios 8.30 val.

XXIII EILINIS SEKMADIENIS / XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas bažnyčios remonto darbams.

2. Rugsėjo 7 d., pirmąjį mėnesio pirmadienį po šv. Mišių kalbame Dievo Gailestingumo vainikėlį. Šv. Mišios aukojamos 17.30 val.

3. Rugsėjo 8 d., antradienį švenčiame Švč. M. Marijos Gimimo iškilmę. Šv. Mišios 8.30 val.

XXII EILINIS SEKMADIENIS / XXII NIEDZIELA ZWYKLA

SKELBIMAI / OGLOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas bažnyčios remonto darbams.

2. Rugsėjo 1 d., antradienį pradedame Naujus mokslo metus. Vaikus, tėvelius, mokytojus kviečiame į šv. Mišias 8.30 val. Pirmąjį mėnesio antradienį po šv. Mišių kalbame Visų šventųjų litaniją.

3. Rugsėjo 2 d., pirmąjį mėnesio trečiadienį šv. Mišias 17.30 aukojame už mūsų parapijos geradarius.

4. Rugsėjo 3 d. minime šv. Grigalių Didįjį, popiežių. Šv. Mišios 8.30 val. Pirmąjį mėnesio ketvirtadienį po šv. Mišių Švč. Sakramento išstatymas ir padėkos už Eucharistijos dovaną malda.

XXI EILINIS SEKMADIENIS / XXI NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas bažnyčios dažymo darbams. Ypatingai dėkojame ponui Andrejui Bulyčiovui už paaukotas skardas bažnyčios fasado remontui.

2. Rugpjūčio 24 d., pirmadienį švenčiame šv. Baltramiejaus, apaštalo šventę. Šv. Mišios 17.30 val.

XIX EILINIS SEKMADIENIS / XIX NIEDZIELA ZWYKLA

SKELBIMAI / OGLOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas bažnyčios išlaikymui. Rugpjūčio antroje pusėje ruošiamės dažyti bažnyčios fasadą, pagal galimybes prašome paremti remonto darbus.

2. Rugpjūčio 10 d., pirmadienį švenčiame šv. Lauryno, diakono ir kankinio šventę. Šv. Mišios 17.30 val.

3. Rugpjūčio 11 d., antradienį minime šv. Klarą, mergelę. Šv. Mišios 8.30 val.

XVIII EILINIS SEKMADIENIS / XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas bažnyčios išlaikymui. Rugpjūčio antroje pusėje ruošiamės dažyti bažnyčios fasadą, pagal galimybes prašome paremti remonto darbus.

2. Rugpjūčio 3 d., pirmąjį mėnesio pirmadienį po šv. Mišių kalbame Dievo Gailestingumo vainikėlį.

XVII EILINIS SEKMADIENIS / XVII NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas bažnyčios išlaikymui. Rugpjūčio antroje pusėje ruošiamės dažyti bažnyčios fasadą, pagal galimybes prašome paremti remonto darbus.

2. Liepos 29 d., trečiadienį minime šv. Mortą. Šv. Mišios 17.30 val.

XVI EILINIS SEKMADIENIS / XVI NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas bažnyčios išlaikymui.

2. Liepos 22 d., trečiadienį švenčiame šv. Marijos Magdalietės šventę. Šv. Mišios 17.30 val.

XV EILINIS SEKMADIENIS / XV NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas bažnyčios išlaikymui.

2. Liepos 16 d. ketvirtadienį minime Karmelio kalno Švč. Mergelę Mariją (Škaplierinę). Šv. Mišios 8.30 val.

XIV EILINIS SEKMADIENIS / XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas bažnyčios išlaikymui.

2. Pirmąjį mėnesio pirmadienį, liepos 6 d. po šv. Mišių kalbame Dievo Gailestingumo vainikėlį. Šv. Mišios 17.30 val.

3. Liepos 6 d. minint Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną 20.45 val. prie bažnyčios pagrindinio įėjimo bus giedama Tautiška giesmė.

XIII EILINIS SEKMADIENIS / XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas bažnyčios išlaikymui, ypač stogo remontui, kuris jau kainavo virš pusantro tūkstančio eurų ir, deja, dar nėra pabaigtas. Pagal galimybę kviečiame paremti mūsų bažnyčios pastato remonto išlaidas.

2. Pirmadienį, birželio 29 d. švenčiame šv. ap. Petro ir Pauliaus iškilmę. Šv. Mišios 17.30 val.

XII EILINIS SEKMADIENIS / XII NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas bažnyčios išlaikymui, ypač stogo remontui, kuris jau kainavo virš pusantro tūkstančio eurų ir, deja, dar nėra pabaigtas. Pagal galimybę kviečiame paremti mūsų bažnyčios pastato remonto išlaidas.

2. Birželinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyksta pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais 17.00 val.; antradieniais ir ketvirtadieniais po rytinių šv. Mišių, šeštadieniais – 9.30 val., sekmadieniais 9.30 val. lenkiškai ir 11.30 val. – lietuviškai.

ŠVČ. KRISTAUS KŪNO IR KRAUJO IŠKILMĖ / UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA

SKLEBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas bažnyčios išlaikymui, ypač stogo remontui, kuris jau kainavo virš pusantro tūkstančio eurų ir, deja, dar nėra pabaigtas. Pagal galimybę kviečiame paremti mūsų bažnyčios pastato remonto išlaidas.

2. Nuo trečiadienio, birželio 17 d. karantinas yra atšaukiamas, tačiau ir toliau raginame neprarasti budrumo, saugoti save ir kitus.

ŠVČ. TREJYBĖS IŠKILMĖ / UROCZYSTOŚĆ NAJŚW. TRÓJCY

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas bažnyčios išlaikymui, ypač stogo remontui, kuris jau kainavo virš pusantro tūkstančio eurų ir, deja, dar nėra pabaigtas. Pagal galimybę kviečiame paremti mūsų bažnyčios pastato remonto išlaidas.

2. Švelninant karantiną leidžiama aukoti šv. Mišias dalyvaujant tikintiesiems taip pat ir sekmadieniais. Kviečiame ir toliau laikytis nustatytų saugumo priemonių. Tikinčiuosius turinčius peršalimo ligų simptomų raginame nesilankyti bažnyčiose, taip saugant save ir kitus. Sekmadieniais šv. Mišios yra transliuojamos nuotoliniu būdu per mūsų parapijos Facebook paskyrą.

SEKMINĖS / ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas bažnyčios išlaikymui, ypač stogo remontui, kuris kainavo virš pusantro tūkstančio eurų. Pagal galimybę kviečiame paremti mūsų bažnyčios pastato remonto išlaidas.

2. Švelninant karantiną leidžiama aukoti šv. Mišias dalyvaujant tikintiesiems taip pat ir sekmadieniais. Kviečiame ir toliau laikytis nustatytų saugumo priemonių. Tikinčiuosius turinčius peršalimo ligų simptomų raginame nesilankyti bažnyčiose, taip saugant save ir kitus. Sekmadieniais šv. Mišios yra transliuojamos nuotoliniu būdu per mūsų parapijos Facebook paskyrą.

KRISTAUS DANGUN ŽENGIMAS / WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas bažnyčios išlaikymui, turime naujų mūsų bažnyčios remonto rūpesčių: teka bažnyčios stogas. Pagal galimybę kviečiame paremti mūsų bažnyčios pastato remontą.

VI VELYKŲ SEKMADIENIS / VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas bažnyčios išlaikymui, už šv. Mišių intencijas šiuo mums visiems nelengvu karantino metu.

2. Turime naujų mūsų bažnyčios remonto rūpesčių: teka bažnyčios stogas. Šiuo metu darome diagnostiką, kol kas neaišku kokios bus išlaidos, bet jos tikrai bus nemenkos. Pagal galimybę kviečiame paremti mūsų bažnyčios pastato remontą.

V VELYKŲ SEKMADIENIS / V NIEDZIELA WIELKANOCNA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas bažnyčios išlaikymui, už šv. Mišių intencijas šiuo mums visiems nelengvu karantino metu.

IV VELYKŲ SEKMADIENIS / IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas bažnyčios išlaikymui, už šv. Mišių intencijas šiuo mums visiems nelengvu karantino metu.

2. Švelninant karantiną leidžiama aukoti šv. Mišias dalyvaujant tikintiesiems, tačiau ribojant jų skaičių. Įleidžiami į bažnyčią tikintieji su veidą dengiančiomis kaukėmis, išlaikant saugų atstumą tarp pamaldų dalyvių. Iki atskiro nutarimo pirmadieniais – šeštadieniais leidžiama aukoti šv. Mišias dalyvaujant tikintiesiems. Tikinčiuosius, priklausančius rizikos grupei ar turinčius ligos simptomų raginame nesilankyti bažnyčiose, taip saugant save ir kitus.

III VELYKŲ SEKMADIENIS / III NIEDZIELA WIELKANOCNA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas bažnyčios išlaikymui, už šv. Mišių intencijas šiuo mums visiems nelengvu karantino metu.

2. Švelninant karantiną leidžiama aukoti šv. Mišias dalyvaujant tikintiesiems, tačiau ribojant jų skaičių. Įleidžiami į bažnyčią tikintieji su veidą dengiančiomis kaukėmis, išlaikant saugų atstumą tarp pamaldų dalyvių. Iki atskiro nutarimo pirmadieniais – šeštadieniais leidžiama aukoti šv. Mišias dalyvaujant tikintiesiems. Tikinčiuosius, priklausančius rizikos grupei ar turinčius ligos simptomų raginame nesilankyti bažnyčiose, taip saugant save ir kitus.

ATNAUJINTA INFORMACIJA APIE PARAMOS SKYRIMĄ / ZAKTUALIZOWANA WIADOMOŚĆ dt. PODATKU DOCHODOWEGO

Mieli parapijiečiai,

Valstybinė mokesčių inspekcija šių metų pradžioje pakeitė ne tik prašymų pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams formą, bet ir procentų dydį (vietoj 2% dabar yra 1,2%).

Dėl to, maloniai Jūsų prašome užpildyti NAUJAS formas (FR0512, versija 04), kurias galima rasti bažnyčioje spaudos stende. Naujose formose jau yra įrašyti parapijos
rekvizitai. Jums reikia tik įrašyti savo asmens duomenis, apačioje pasirašyti ir parašyti savo vardą ir pavardę. Užpildytą formą galima įmesti į dėžutę stovinčią bažnyčios
viduryje.

Atsiprašome už nepatogumus, išlanksto dėkojame už pagalbą ir supratingumą.

GAILESTINGUMO SEKMADIENIS / NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas bažnyčios išlaikymui, už šv. Mišių intencijas šiuo mums visiems nelengvu karantino metu.

2. Dėl pratęsiamo karantino bažnyčiose toliau nevyksta viešos pamaldos. Šv. Mišios mūsų bažnyčioje yra aukojamos įprastu laiku ir transliuojamos parapijos Facebook paskyroje.

PRISIKĖLIMO SEKMADIENIS / NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas bažnyčios išlaikymui, už šv. Mišių intencijas šiuo mums visiems nelengvu karantino metu.

2. Dėkojame įmonei Intersurgical už bendradarbiavimą ir visokeriopą paramą mūsų parapijai.

KRISTAUS KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS / NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ (PALMOWA)

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų rūpestį, aukas, šv. Mišių intencijas šiuo mums visiems sunkiu karantino metu.

2. Kol bažnyčiose nevyksta viešos pamaldos, šv. Mišios yra transliuojamos parapijos Facebook paskyroje.

V GAVĖNIOS SEKMADIENIS / V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

Vilniaus arkivyskupijos kurija jau gauna žmonių klausimų, kaip jie galėtų prisidėti palaikydami savo parapijas, kuriose, kaip žinome, šiuo metu nevyksta viešos pamaldos. Tačiau ir šiuo sunkiu pandemijos laiku Bažnyčia atlieka svarbų vaidmenį suteikdama žmonėms pasitikėjimo ir vilties. Bažnyčiose nevykstant viešoms pamaldoms, sumažėjo ir žmonių, kurie aukotų ir padėtų parapijoms išsilaikyti. Tad kaip paremti parapijas ir jose tarnaujančius kunigus?

IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS / IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Brangūs parapijiečiai,

Kviečiame melstis kartu visiems pasiliekant namuose. Karantino metu Pabradės Švč. M. Marijos Šeimos Karalienės bažnyčioje šv. Mišios yra aukojamos įprastine tvarka, tačiau nedalyvaujant tikintiesiems. Tam, kad visi kaip viena šeima galėtume vienytis maldoje bendromis mūsų visų intencijomis šv. Mišios yra transliuojamos mūsų parapijos Facebook paskyroje.

Labai prašome ne tik dalintis šia informacija su kuo didesniu parapijiečių skaičiumi, bet ir pagelbėti vyresnio amžiaus žmonėms, kurie nesinaudoja internetu, dalyvauti transliuojamose šv. Mišiose.

Kviečiame rašyti savo maldos prašymus Facebook paskyroje. Komentaruose užrašytus Jūsų maldų prašymus stengsimės perskaityti visuotinėje maldoje.

Lietuvos vyskupų konferencijos pranešimas

Tikinčiųjų dvasinis gėris – aukščiausias Bažnyčios rūpestis. Lygiai taip pat Bažnyčiai rūpi ir tikinčiųjų saugumas ir sveikata. Dėl šios priežasties Lietuvos vyskupai, atsižvelgdami į Lietuvos Vyriausybės sprendimą skelbti karantiną visoje šalyje nutarė, kad nuo kovo 16 d. 0 val. iki tol, kol galios Vyriausybės paskelbtas karantinas, nebevyks jokios viešos pamaldos.
Vyskupai dar kartą ragina tikinčiuosius neiti į bažnyčias, bet stebėti kunigo aukojamas šv. Mišias per TV, internetą, klausytis radijo transliacijų. Apsaugokime save ir kitus, ypač pagyvenusio amžiaus žmones! Stebėdami kunigo aukojamas šv. Misias per TV ir melsdamiesi namuose, galite priimti dvasinę šv. Komuniją ir vienytis maldoje.

II GAVĖNIOS SEKMADIENIS / II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Gavėnios metu kiekvieną penktadienį 16.30 val. kviečiame dalyvauti Kryžiaus kelio pamaldose.

2. Šalia įėjimo į bažnyčią yra Pasninko dėžė, į kurią renkame ilgesnio galiojimo maisto produktus vargšams bei moters ir vaiko higienos priemones, kurios bus perduotos mūsų arkivyskupijos Caritas Motinos ir vaiko namams.

3. Kovo 11 d., trečiadienį švenčiame Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo dieną. Šv. Mišios bus aukojamos 12.00 val. Mišiose dalyvaus Pabradės miesto kultūros centro mišrus choras Cantabile. Tą dieną vakare šv. Mišių nebus.

I GAVĖNIOS SEKMADIENIS / I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Gavėnios metu kiekvieną penktadienį 16.30 val. kviečiame dalyvauti Kryžiaus kelio pamaldose.

2. Kovo 2 d., pirmąjį mėnesio pirmadienį po šv. Mišių kalbame Dievo gailestingumo vainikėlį.

3. Kovo 3 d. pirmąjį mėnesio antradienį šv. Mišios aukojamos vakare 17.30 val. Po šv. Mišių giedame Visų Šventųjų litaniją prie mūsų bažnyčioje saugomų šventųjų relikvijų.

4. Kovo 4 d., trečiadienį švenčiame šv. Kazimiero, pagrindinio Lietuvos Globėjo iškilmę. Šv. Mišios – 17.30 val. aukojamos už mūsų parapijos geradarius. Šv. Mišių pabaigoje bus galimybė pagerbti šv. Kazimiero relikvijas.

VII EILINIS SEKMADIENIS / VII NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Vasario 26 d. yra Pelenų trečiadienis, pradedame Gavėnios laikotarpį. Šv. Mišios 17.30 val.

2. Gavėnios metu kiekvieną penktadienį 16.30 val. vyks Kryžiaus kelio pamaldos.

3. Gavėnios rekolekcijos mūsų parapijoje vyks kovo 20-22 d.d.

4. Kovo 7 d. Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras kviečia moksleivius nuo 14 m. atvykti į Atradimų dieną, kurios tema yra Įmanoma misija. Daugiau informacijos galima rasti skelbimų lentoje.

VI EILINIS SEKMADIENIS / VI NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Vasario 22 d., šeštadienį švenčiame šv. Apaštalo Petro Sosto šventę. Šv. Mišios 10.00 val.

2. Vasario 22 d., šeštadienį 13.00 val. I Komunijai besiruošiančių vaikų tėvelius kviečiame į susitikimą su kun. Algiu Akelaičiu, šv. Rašto žinovu. Susitikimas vyks parapijos namų salėje, nuoširdžiai kviečiame dalyvauti visus susidomėjusius.

3. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija vasario 21–23 dienomis organizuoja pašaukimų savaitgalį abiturientams, studentams ir vyrams iki 35 metų, ieškantiems savo pašaukimo. Daugiau informacijos galima rasti skelbimų lentoje.

PASAULINĖ MALDOS PRIEŠ PREKYBĄ ŽMONĖMIS DIENA

VASARIO 8-OJI - PASAULINĖ MALDOS PRIEŠ PREKYBĄ ŽMONĖMIS DIENA

Meldžiamės už visus žmones, kurie tapo prekybos
žmonėmis aukomis, tegul Viešpats ir geros valios
žmonės būna jų gydanti paguoda.
Meldžiamės, kad visi asmenys, nukentėję nuo
prekybos žmonėmis, prievartinės prostitucijos ir smurto
sulauktų dosnios pagalbos.
Meldžiamės, kad Bažnyčios bendruomenė ir visa
visuomenė aktyviau prisidėtų prie kovojančių su prekyba žmonėmis.

Meldžiamės už visų organizacijų darbuotojus ir
savanorius, kurie darbuojasi kovodami su prekybos
žmonėmis-šiuolaikinės vergovės reiškiniu.
Meldžiamės, kad Viešpats atverstų prekeivių,
smurtautojų širdis ir suteikų vilties atgauti laisvę tiems, kurie kenčia.

www.santamartaqroup.lt

TU IRGI GALI NUKĖNTĖTI NUO PREKYBOS ŽMONÈMIS
Jei nepažįstamas, seniai matytas pažįstamas, draugas ar giminaitis staiga tampa „geradariu”: siūlo gerai apmokamą darbą, greitą uždarbį, viskuo pasirūpinti, už viską sumokėti, o atiduoti galėsi - kai galėsi uždirbti;

V EILINIS SEKMADIENIS / V NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Primename, kad antradieniais ir ketvirtadieniais šv. Mišios yra aukojamos ryte 8.30 val. Bažnyčia atidaroma 7.45 val. Vakare šiomis dienomis šv. Mišių nėra, išskyrus pirmuosius mėnesio antradienius ir ketvirtadienius arba šventes bei iškilmes. Pirmaisiais mėnesio antradieniais ir ketvirtadieniais šv. Mišios bus aukojamos vakare įprastiniu laiku – 17.30 val.

2. Vasario 10 d., pirmadienį minime šv. Scholastiką. Šv. Mišios – 17.30 val.

3. Antradienį, vasario 11 d. minime Lurdo Švč. Mergelę Mariją. Šv. Mišios 8.30 val. Šv. Mišių metu ligoniai galės priimti Ligonių Patepimo Sakramentą.

4. Vasario 14 d., penktadienį švenčiame šv. Kirilo ir Metodijaus, Europos globėjų šventę. Šv. Mišios 17.30 val.

KRISTAUS PAAUKOJIMO ŠVENTĖ / ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už svetingumą ir aukas Vilniaus gatvės, Silniškių viensodžio gyventojams. Dėkojame p. Juzefui Dravnel už pagalbą ruošiant sielovadinį apsilankymą.

2. Vasario 3 d., pirmadienį minime šv. Blažiejų. Šv. Mišios 17.30 val., šv. Mišių metu teikiamas palaiminimas šv. Blažiejaus žvakėmis. Kaip įprasta Pirmąjį mėnesio pirmadienį po šv. Mišių kalbame Dievo gailestingumo vainikėlį.

3. Vasario 4 d. Pirmąjį mėnesio antradienį šv. Mišios bus aukojamos vakare 17.30 val. Po šv. Mišių giedame Visų Šventųjų litaniją prie mūsų bažnyčioje saugomų šventųjų relikvijų.

III EILINIS SEKMADIENIS / III NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už svetingumą ir aukas Architektų, Vasarvietės, Stoties, Klevų, Mickevičiaus, Miškininkų, Pušų, Strazdų, Prienų, Magūnų, Didlaukio gatvių gyventojams. Dėkojame p. Teresei Jakubėnienei, p. Juzefui Piurko už pagalbą ruošiant sielovadinį apsilankymą.

2. Primename, kad antradieniais ir ketvirtadieniais šv. Mišios yra aukojamos ryte 8.30 val. Bažnyčia atidaroma 7.45 val. Vakare šiomis dienomis šv. Mišių nėra, išskyrus pirmuosius mėnesio antradienius ir ketvirtadienius arba šventes bei iškilmes. Pirmaisiais mėnesio antradieniais ir ketvirtadieniais šv. Mišios bus aukojamos vakare įprastiniu laiku – 17.30 val.

3. Sausio 27 d., pirmadienį minime pal. vysk. Jurgį Matulaitį, kurio relikvijas saugome mūsų bažnyčioje. Šv. Mišios – 17.30 val. Mišių pabaigoje bus galimybė pagerbti šio palaimintojo relikvijas.

II EILINIS SEKMADIENIS / II NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už svetingumą ir aukas Partizanų, Gėlių, Sodų, Kovo, Vasaros, Tyliosios, Tyliosios skg., Statybininkų, Pakalnės, Taikos, Smėlio, Malūno, Perėjimo, Arnionių, Fabriko skg., Gamyklos gatvių gyventojams. Dėkojame p. Teresei Kierul, p. Anai Rakovskai, p. Jonui Tumalavičiui už pagalbą ruošiant sielovadinį apsilankymą.

2. Primename, kad antradieniais ir ketvirtadieniais šv. Mišios yra aukojamos ryte 8.30 val. Bažnyčia atidaroma 7.45 val. Vakare šiomis dienomis šv. Mišių nėra, išskyrus pirmuosius mėnesio antradienius ir ketvirtadienius arba šventes bei iškilmes. Pirmaisiais mėnesio antradieniais ir ketvirtadieniais šv. Mišios bus aukojamos vakare įprastiniu laiku – 17.30 val.

KRISTAUS KRIKŠTO ŠVENTĖ / ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už svetingumą ir aukas Paupio, Keisūnų, Pašto, Mickevičiaus, Upės, Svajonių, Žeimenos, Karių, Molėtų, Padubingės, Vilniaus, Bajorėlių, Meškerinės gatvių gyventojams. Dėkojame p. Teresei Kierul, p. Halinai Rynkievič, p. Reginai Volskienei, p. Teresei Kumišča, p. Robertui Vonsovič, p. Jonui Tumalavičiui už pagalbą ruošiant sielovadinį apsilankymą.

2. Pradedant nuo šios savaitės antradieniais ir ketvirtadieniais šv. Mišios bus aukojamos ryte 8.30 val. Bažnyčia atidaroma 7.45 val. Vakare šiomis dienomis šv. Mišių nebus, išskyrus pirmuosius mėnesio antradienius ir ketvirtadienius arba šventes bei iškilmes. Pirmaisiais mėnesio antradieniais ir ketvirtadieniais šv. Mišios bus aukojamos vakare įprastiniu laiku – 17.30 val.

VIEŠPATIES APSIREIŠKIMO IŠKILMĖ / UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Sausio 6 d. yra Pirmasis mėnesio Pirmadienis. Po šv. Mišių kalbame Dievo Gailestingumo vainikėlį.

2. Sausio 7 d. Pirmąjį mėnesio Antradienį po šv. Mišių giedame Visų Šventųjų litaniją.

3. Kitą sekmadienį sausio 12 d., švenčiame Kristaus Krikšto šventę.

4. Šią savaitę, pirmadienį, sausio 6 d. nuo 15 val. lankysime Paupio gatvės gyventojus;

5. Antradienį, sausio 7 d. nuo 15 val. – Keisūnų, Pašto gatvių gyventojus,

6. Trečiadienį, sausio 8 d. nuo 15 val. – Žeimenos, Svajonių, Upės gatvių gyventojus,

IV ADVENTO SEKMADIENIS / IV NIEDZIELA ADWENTU

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Gruodžio 23 d. pirmadienį 17.30 val. švęsime Adventines sutaikinimo pamaldas, bus galimybė atlikti išpažintį.

2. Gruodžio 24 d. antradienį Piemenėlių šv. Mišios lietuvių kalba bus aukojamos 21.30 val.

3. Gruodžio 25, pirmąją Kalėdų dieną šv. Mišios bus aukojamos sekmadienio tvarka. Lietuvių kalba – 12.00 val.

4. Gruodžio 26 d. antrąją Kalėdų dieną šv. Mišios aukojamos sekmadienio tvarka.

5. Gruodžio 27 d., penktadienį švenčiame šv. Jono apaštalo ir evangelisto šventę, šventiname vyną. Šv. Mišios 17.30 val.

II ADVENTO SEKMADIENIS / II NIEDZIELA ADWENTU

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Advento metu antradieniais ir ketvirtadieniais ryte 7.00 val. švęsime Rarotų šv. Mišias, į kurias ypatingai kviečiame vaikus ypač besiruošiančius I Komunijai. Po šv. Mišių kviečiame į parapijos namus pusryčių. Advento metu antradieniais ir ketvirtadieniais vakarinių šv. Mišių nebus.

2. Gruodžio 9 d., pirmadienį švenčiame Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Iškilmę. Šv. Mišios 17.30 val.

3. Gruodžio 14 d., šeštadienį, 12.00 val. mūsų bažnyčioje vyks Advento pamaldos I Komunijos vaikams ir jų tėveliams. Pamaldų metų tėveliai turės galimybė atlikti išpažintį.

4. Gruodžio 14 d., šeštadienį, 16.00 val. sakramentinėje santuokoje gyvenančius sutuoktinius kviečiame į Namų Bažnyčios susitikimą, parapijos namuose.

I ADVENTO SEKMADIENIS / I NIEDZIELA ADWENTU

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Advento metu antradieniais ir ketvirtadieniais ryte 7.00 val. švęsime Rarotų šv. Mišias, į kurias ypatingai kviečiame vaikus ypač besiruošiančius I Komunijai. Po šv. Mišių kviečiame į parapijos namus pusryčių.

2. Gruodžio 2 d., pirmąjį mėnesio pirmadienį po šv. Mišių kalbame Gailestingumo vainikėlį.

3. Gruodžio 3 d., pirmąjį mėnesio antradienį, kviečiame po šv. Mišių kalbant Visų Šventųjų litaniją kreiptis užtarimo į šventuosius, kurių relikvijos yra saugomos mūsų bažnyčioje.

4. Gruodžio 4. d., pirmąjį mėnesio trečiadienį, šv. Mišias aukojame už mūsų parapijos geradarius.

KRISTAUS, VISATOS VALDOVO IŠKILMĖ / UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Lapkričio 30 d., šeštadienį švenčiame šv. Andriejaus šventę. Šv. Mišios bus aukojamos 10.00 val.

2. Kitą sekmadienį, gruodžio 1 d. švenčiame pirmąjį Advento sekmadienį ir pradedame pasiruošimo Kalėdoms laikotarpį. Advento metu antradieniais ir ketvirtadieniais ryte 7.00 val. švęsime Rarotų šv. Mišias, į kurias ypatingai kviečiame vaikus ypač besiruošiančius I Komunijai.

3. Lietuvoje vyksta nuolatinė Švč. Sakramento adoracija. Šiais metais kviečiama melstis už pašaukimus. Nuo lapkričio mėnesio adoracija vyksta Vilniaus arkivyskupijos parapijose. Mūsų bažnyčioje adoracija vyks gruodžio 5 d., ketvirtadienį nuo 8.00 iki 20.00 val.

Naujieji metai su Taize Vroclave!

Ar jau planuoji, kaip švęsi paskutinę šių metų dieną? O gal norėtum sutikti Naujuosius kiek neįprastai, kartu su jaunimu iš Europos ir viso pasaulio?
Kviečiame vykti į Taize susitikimą Vroclave (Lenkija), gruodžio 28 - sausio 1 dienomis.
Daugiau informacijos gali suteikti katechetas Arturas

www.taize.fr/lt_article15462.html

XXXII EILINIS SEKMADIENIS / XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Lapkričio 12 d., antradienį 15.00 val. išvykstame į Vilnių švęsti šv. Mišias šv. Teresės bažnyčioje Aušros Vartų Globos Atlaidų metu. Šv. Mišios bus aukojamos 17.00 val.

2. Lapkričio 12 d., antradienį minime šv. Juozapatą vyskupą ir kankinį, mūsų parapijos senosios bažnyčios titulinį globėją. Kas tą dieną nevyksta į Vilnių kviečiame kartu švęsti šv. Mišias Pabradėje 17.30 val.

3. Lapkričio 16 d., šeštadienį švenčiame švč. M. Marijos Gailestingumo Motinos iškilmę. Šv. Mišios aukojamos 10.00 val.

XXXI EILINIS SEKMADIENIS / XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. W tym tygodniu do soboty włącznie Msze św. będą sprawowane w intencjach składkowych za zmarłych.

2. 4 listopada obchodzimy pierwszy poniedziałek miesiąca. Po Mszy św. – koronka do Miłosierdzia Bożego.

3. 5 listopada, w pierwszy wtorek miesiąca zapraszamy po Mszy św. w Litanii do Wszystkich świętych prosić o szczególne wstawiennictwo tych świętych, których relikwie przechowujemy w naszym kościele.

XXX EILINIS SEKMADIENIS / XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

OGŁOSZENIA / SKELBIMAI

1. Spalio – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnesį kviečiame melstis rožinį bažnyčiose ar namuose! Šią savaitę mūsų bažnyčioje rožinio pamaldos vyksta nuo pirmadienio iki ketvirtadienio 17.00 val.

2. Spalio 28 d., pirmadienį švenčiame šv. ap. Simono ir Judo Tado šventę.

3. Bažnyčios raštinėje galima užrašyti mirusius Vėlinių Oktavos paminėjimui. Šiuo tikslu taip pat galima pasinaudoti specialiomis kortelėmis prie išėjimo iš bažnyčios.

4. Lapkričio 1 d. švenčiame Visų Šventųjų iškilmę. Šv. Mišios bus aukojamos sekmadienio tvarka.

XXIX EILINIS SEKMADIENIS / XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Spalio – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnesį kviečiame melstis rožinį bažnyčiose ar namuose! Mūsų bažnyčioje rožinio pamaldos vyksta nuo pirmadienio iki penktadienio 17.00 val. Šeštadieniais – 9.30 val.

2. Šių metų spalio mėnesį popiežius Pranciškus yra paskelbęs Ypatinguoju Misijų Mėnesiu. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos klierikai kviečia mus dalyvauti akcijoje „GELBĖJIMO TVARSTIS“. Šios akcijos metu yra renkami būtiniausi medicininiai reikmenys tarnaujantiems Afrikoje misionieriams, kuriems trūksta visko: medicininių tvarsčių, marlių ir pleistrų adatų ir švirkštų, vienkartinių pirštinių, termometrų be gyvsidabrio, vatos ir kitų medicininių reikmenų. Akcija organizuojama iki spalio 28 d.

XXVIII EILINIS SEKMADIENIS / XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Spalio – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnesį kviečiame melstis rožinį bažnyčiose ar namuose! Mūsų bažnyčioje rožinio pamaldos vyksta nuo pirmadienio iki penktadienio 17.00 val. Šeštadieniais – 9.30 val.

2. Šių metų spalio mėnesį popiežius Pranciškus yra paskelbęs Ypatinguoju Misijų Mėnesiu. Šio mėnesio tema: „Pakrikštyti ir siunčiami: Kristaus Bažnyčios misija pasaulyje“. Prie išėjimo iš bažnyčios galima pasiimti knygeles su rožančiaus slėpinių apmąstymais skirtais šiam misijų mėnesiui. Kitą sekmadienį, spalio 20 d. minime Misijų Dieną, šv. Mišių rinkliava bus skirta misijų reikalams.

3. Spalio 15 d., antradienį minime šv. Jėzaus Teresę, mergelę ir Bažnyčios mokytoją.

XXVII EILINIS SEKMADIENIS / XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Spalio – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnesį kviečiame melstis rožinį bažnyčiose ar namuose! Mūsų bažnyčioje rožinio pamaldos vyksta nuo pirmadienio iki penktadienio 17.00 val. Šeštadieniais – 9.30 val.

2. Šių metų spalio mėnesį popiežius Pranciškus yra paskelbęs Ypatinguoju Misijų Mėnesiu. Šio mėnesio tema: „Pakrikštyti ir siunčiami: Kristaus Bažnyčios misija pasaulyje“. Prie išėjimo iš bažnyčios galima pasiimti knygeles su rožančiaus slėpinių apmąstymais skirtais šiam misijų mėnesiui.

3. Spalio 7 d., pirmadienį minime Rožinio Švč. M. Mariją. Spalio 7 d. taip pat švenčiame Pirmąjį mėnesio pirmadienį, po šv. Mišių kalbame Dievo Gailestingumo vainikėlį.

XXVI EILINIS SEKMADIENIS / XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Kitą savaitę pradedame spalio – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnesį. Kviečiame melstis rožinį bažnyčiose ar namuose! Mūsų bažnyčioje rožinio pamaldos vyksta nuo pirmadienio iki penktadienio 17.00 val.

2. Šių metų spalio mėnesį popiežius Pranciškus yra paskelbęs Ypatinguoju Misijų Mėnesiu. Šio mėnesio tema: „Pakrikštyti ir siunčiami: Kristaus Bažnyčios misija pasaulyje“.

3. Pirmąjį mėnesio antradienį, spalio 1 d. kviečiame po šv. Mišių kalbant Visų Šventųjų litaniją kreiptis užtarimo į šventuosius, kurių relikvijos yra saugomos mūsų bažnyčioje.

4. Pirmąjį mėnesio ketvirtadienį, spalio 3 d. po šv. Mišių prie išstatyto Švč. Sakramento adoracijos metu dėkojame Viešpačiui už Eucharistijos dovaną.

XXV EILINIS SEKMADIENIS / XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Vaikus ir jaunimą kviečiame burtis į vaikų ir jaunimo chorelį. Po šv. Mišių galima kreiptis į vargonininkę.

2. Prasidėjus Naujiems Mokslo Metams pradedame ruošti vaikus Eucharistijos (I Komunijos) ir Sutaikinimo sakramentams bei jaunimą Sutvirtinimo sakramentui. Pasiruošimui kviečiame taip pat ir suaugusius, kurie dar nėra priėmę Sutvirtinimo, nebuvo I Komunijos ar nėra pakrikštyti. Jei bus poreikis bursime atskiras pasiruošimo grupes suaugusiems. Organizacinis susitikimas dėl pasiruošimo I Komunijai yra numatytas spalio 6 d., o dėl Sutvirtinimo – spalio 13 d.

3. Sakramentinėje Santuokoje gyvenančias šeimas kviečiame burtis į Namų bažnyčios bendruomenę. Po šv. Mišių galima kreiptis į kunigus.

XXIV EILINIS SEKMADIENIS / XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Vaikus ir jaunimą kviečiame burtis į vaikų ir jaunimo chorelį. Po šv. Mišių galima kreiptis į vargonininkę.

2. Prasidėjus Naujiems Mokslo Metams pradedame ruošti vaikus Eucharistijos (I Komunijos) ir Sutaikinimo sakramentams bei jaunimą Sutvirtinimo sakramentui. Pasiruošimui kviečiame taip pat ir suaugusius, kurie dar nėra priėmę Sutvirtinimo, nebuvo I Komunijos ar nėra pakrikštyti. Jei bus poreikis bursime atskiras pasiruošimo grupes suaugusiems. Organizacinis susitikimas dėl pasiruošimo I Komunijai yra numatytas spalio 6 d., o dėl Sutvirtinimo – spalio 13 d.

3. Sakramentinėje Santuokoje gyvenančias šeimas kviečiame burtis į Namų bažnyčios bendruomenę. Po šv. Mišių galima kreiptis į kunigus.

ŠVČ. M. MARIJOS GIMIMO IŠKILMĖ / UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA NMP

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Vaikus ir jaunimą kviečiame burtis į vaikų ir jaunimo chorelį. Po šv. Mišių galima kreiptis į vargonininkę.

2. Prasidėjus Naujiems Mokslo Metams pradedame ruošti vaikus Eucharistijos (I Komunijos) ir Sutaikinimo sakramentams bei jaunimą Sutvirtinimo sakramentui. Pasiruošimui kviečiame taip pat ir suaugusius, kurie dar nėra priėmę Sutvirtinimo, nebuvo I Komunijos ar nėra pakrikštyti. Jei bus poreikis bursime atskiras pasiruošimo grupes suaugusiems. Organizacinis susitikimas dėl pasiruošimo I Komunijai yra numatytas spalio 6 d., o dėl Sutvirtinimo spalio 13 d.

XXII EILINIS SEKMADIENIS / XXII NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Norinčius aktyviau dalyvauti šv. Mišių šventime kviečiame įsijungti į parapijos chorą, ypač kviečiame vyrus savo balsais sustiprinti mūsų chorą. Taip pat kviečiame vaikus ir jaunimą burtis į vaikų ir jaunimo chorelį. Po šv. Mišių galima kreiptis į vargonininkę.

2. Rytoj, rugsėjo 2 d. pradedame naujus Mokslo metus. Šv. Mišios „Ryto“ gimnazijai bus švenčiamos 9.00 val., „Žeimienos“ gimnazijai 10.30 val.

3. Su naujais mokslo metais pradedame ruošti vaikus Eucharistijos (I Komunijos) ir Sutaikinimo sakramentams bei jaunimą Sutvirtinim sakramentui. Pasiruošimui kviečiame taip pat ir suaugusius, kurie dar nėra priėmę Sutvirtinimo, nebuvo I Komunijos ar nėra pakrikštyti. Jei bus poreikis bursime atskiras pasiruošimo grupes suaugusiems.

XXI EILINIS SEKMADIENIS / XXI NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Norinčius aktyviau dalyvauti šv. Mišių šventime kviečiame įsijungti į parapijos chorą, ypač kviečiame vyrus savo balsais sustiprinti mūsų chorą.

2. Antradienį, rugpjūčio 27 d. minime šv. Moniką. Šv. Mišios 17.30 val.

3. Trečiadienį, rugpjūčio 28 d. minime šv. Augustiną, vyskupą ir Bažnyčios mokytoją. Šv. Mišios 17.30 val.

4. Ketvirtadienį, rugpjūčio 29 d. minime šv. Jono Krikštytojo Nukankinimą. Šv. Mišios 17.30 val.

XX EILINIS SEKMADIENIS / XX NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Norinčius aktyviau dalyvauti šv. Mišių šventime kviečiame įsijungti į parapijos chorą, ypač kviečiame vyrus savo balsais sustiprinti mūsų chorą.

2. Šeštadienį, rugpjūčio 24 d. švenčiame šv. Baltramiejaus šventę. Šv. Mišios 10.00 val.

3. Rugsėjo 22-29 d.d. yra organizuojama piligriminė kelionė į Maltą. Piligrimus lydės mūsų parapijoje tarnavęs kun. Dovydas Grigaliūnas. Daugiau informacijos galima rasti skelbimų lentoje.

4. Kviečiame pažinti ir gilinti savo tikėjimą skaitant katalikišką spaudą. Prie išėjimo iš bažnyčios galima rasti naujus Magnificat numerius.


XIX EILINIS SEKMADIENIS / XIX NIEDZIELA ZWYKŁA

OGŁOSZENIA / SKELBIMAI

1. We środę, 14 sierpnia obchodzimy wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapłana i męczennika, którego relikwie przechowujemy w naszym kościele. Msza św. o godz. 17.30. Podczas Mszy św. będzie możliwość uczczenia relikwii św. Męczennika.

2. We czwartek, 15 sierpnia obchodzimy uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Msze św. w naszym kościele będą sprawowane tak jak w niedzielę.

XVIII EILINIS SEKMADIENIS / XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

OGŁOSZENIA / SKELBIMAI

1. We wtorek, 6 sierpnia obchodzimy święto Przemienienia Pańskiego. Msza św. o godz. 17.30.

2. We czwartek, 8 sierpnia przypada wspomnienie św. Dominika, kapłana i zakonnika. Msza św. o godz. 17.30.

3. W piątek, 9 sierpnia obchodzimy święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, Patronki Europy. Msza św. o godz. 17.30.

4 W sobotę, 10 sierpnia sprawujemy święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika. Msza św. o godz. 10.00.

XVI EILINIS SEKMADIENIS / XVI NIEDZIELA ZWYKŁA


SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Pirmadienį, liepos 22 d. minime šv. Mariją Magdalietę. Šv. Mišios 17.30 val.

2. Antradienį, liepos 23 d. minime šv. Brigitą vienuolę ir Europos globėją. Šv. Mišios 17.30 val.

3. Ketvirtadienį, liepos 25 d. švenčiame šv. ap. Jokūbo šventę. Šv. Mišios 17.30 val.

4. Penktadienį, liepos 26 d. minime šv. Joakimą ir Oną, švč. Mergelės Marijos tėvus. Šv. Mišios 17.30 val.

5. Kitą sekmadienį, liepos 28 d. po šv. Mišių laiminsime automobilius šaukdamiesi šv. Kristoforo vairuotojų globėjo užtarimo.

XIV EILINIS SEKMADIENIS / XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Ketvirtadienį, liepos 11 d. švenčiame šv. Benedikto abato ir Europos globėjo šventę. Šv. Mišios 17.30 val.

2. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija skelbia 2019 m. kandidatų dokumentų priėmimo ir stojamųjų egzaminų datas. Kandidatai su reikalingais dokumentais laukiami seminarijoje liepos 22–26 d. (10–17 val.), o stojamieji egzaminai vyks liepos 30 d.

3. Prie išėjimo iš bažnyčios galima rasti pal. Mykolo Giedraičio paveikslėlių ir litaniją iš birželio 22 d. vykusių padėkos iškilmių Videniškiuose.


XIII EILINIS SEKMADIENIS / XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Antradienį, liepos 2 d. švenčiame mūsų parapijos titulo Švč. Mergelės Marijos, Šeimų Karalienės šventę. Šv. Mišios 17.30 val.

2. Trečiadienį, liepos 3 d. yra šv ap. Tomo šventė. Šv. Mišios 17.30 val.

3. Liepos 5 d. yra Pirmasis mėnesio Penktadienis. Švč. Sakramento adoracija nuo 15.00 val. 17.00 val. Švč. Jėzaus Širdies pamaldos. Šv. Mišios 17.30 val.

4. Kitą sekmadienį, liepos 7 d. švenčiame Švč. Mergelės Marijos, Šeimos Karalienės mūsų parapijos titulinius atlaidus. Šv. Mišioms 12.00 val. vadovaus Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos vicerektorius kun. dr. Mindaugas Ragaišis.

ŠVČ. KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS / BOŻE CIAŁO

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Birželinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyksta kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio 17.00 val. Kviečiame dalyvauti!

2.Pirmadienį, birželio 24 d. švenčiame šv. Jono Krikštytojo gimimo iškilmę. Šv. Mišios bus švenčiamos sekmadienio tvarka.

3. Penktadienį, birželio 28 d. švenčiame Švč. Jėzaus Širdies iškilmę. Šv. Mišios 17.30 val.

4. Šeštadienį, birželio 29 d. švenčiame šv. ap. Petro i Povilo iškilmę. Šv. Mišios 10.00 val.

5. Gėles ir žolynus laiminsime kitą sekmadienį.

6. Prie išėjimo iš bažnyčios galima rasti pal. Mykolo Giedraičio paveikslėlių ir litaniją iš vakar, birželio 22 d. vykusių padėkos iškilmių Videniškiuose.

ŠVENČIAUSIOJI TREJYBĖ / TRÓJCA ŚWIĘTA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Birželinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyksta kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio 17.00 val. Kviečiame dalyvauti!

2. 2018 m. lapkričio 8 d. Popiežius Pranciškus paskelbė palaimintuoju mūsų tautietį Dievo tarną Mykolą Giedraitį. Tai džiugi žinia Lietuvai ir Lenkijai, kur ilsisi jo žemiškieji palaikai. Birželio 22 d. šeštadienį kviečiame vykti į piligriminę kelionę į Videniškius į iškilmingas Padėkos šv. Mišias už Garbingojo Mykolo Giedraičio paskelbimą palaimintuoju. Planuojame išvykti iš Pabradės 10.00 val. Užsirašyti galima raštinėje kunigo budėjimo metu.

3. Sekmadienį, birželio 23 d. švęsime Dievo Kūno ir Kraujo iškilmę. Devintinių procesija vyks prieš šv. Mišias lenkų ir lietuvių kalbomis ir prasidės maždaug 11 val. Eisime Žaliąja, Lauko, Darbininkų, Gamyklos gatvėmis ir Žaliąja gatve sugrįšime į bažnyčią. Maloniai kviečiame pagelbėti procesijos organizavime ypač vyrus nešti vėliavas ir baldachimą. Taip pat nuoširdžiai kviečiame įsijungi vaikus.

VII VELYKŲ SEKMADIENIS/VII NIEDZIELA WIELKANOCNA1. Birželinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyksta kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio 17.00 val. Kviečiame dalyvauti!

2. Pirmadienį, birželio 3 d. šv. Mišiose meldžiamės už mirusius tėvus.

3. Šią savaitę, birželio 7 d. švenčiame Pirmąjį mėnesio Penktadienį. Švč. Sakramento Adoracija nuo 15.00 val.

VI VELYKŲ SEKMADIENIS/VI NIEDZIELA WIELKANOCN


1. Penktadienį, gegužės 31 d. švenčiame Švč. M. Marijos Apsilankymo šventę ir pradedame maldų Šventajai Dvasiai devyndienį.

2. Sekmadienį, birželio 2 d. švenčiame Tėvo dieną. Šv. Mišiose meldžiamės sudėtinėmis intencijomis už gyvus tėvus.

3. Pirmadienį, birželio 3 d. šv. Mišiose meldžiamės už mirusius tėvus.

V VELYKŲ SEKMADIENIS/V NIEDZIELA WIELKANOCNA1. Gegužinės pamaldas mūsų bažnyčioje vyksta kiekvieną diena nuo pirmadienio iki penktadienio 17.00 val. Maloniai kviečiame dalyvauti!

2. Šį šeštadienį, gegužės 25 d. mūsų bažnyčioje vyks vaikų I Komunijos iškilmė. Šv. Mišios lietuvių kalba 12.00 val.

3. Birželio 7 d., penktadienį kviečiame vykti į piligriminę kelionę į Vilniaus Kalvarijas dalyvauti Kalvarijų Kryžiaus kelio pamaldose. Vilniaus arkivyskupijos pagrindinės Sekminių iškilmės vyksta Vilniaus Kalvarijų parapijoje, o mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kančios kelio apmąstymas ruošia mus Šventosios Dvasios atsiuntimo iškilmei. Iš Pabradės išvykstame birželio 7 d. 9.00 val. sugrįžtame apie 16.00 val.

4. Birželio 8 d. 12.00 val. šv. Mišių aukai mūsų bažnyčioje vadovaus vysk. Arūnas Poniškaitis ir suteiks mūsų jaunimui Sutvirtinimo sakramentą.

5. Kviečiame skaityti katalikišką spaudą, kurią galima rasti prie išėjimo iš bažnyčios. Yra nauji Artumos bei Magnificat leidinių numeriai.

IV VELYKŲ SEKMADIENIS/IV NIEDZIELA WIELKANOCNA1. Gegužinės pamaldas mūsų bažnyčioje vyksta kiekvieną diena nuo pirmadienio iki penktadienio 17.00 val. Maloniai kviečiame dalyvauti!

2. Gegužės 13-19 d.d. Adutiškio bažnyčioje vyks rekolekcijos, kurias ves t. James Mariakumar ir Mary Pereira. Išsamesnę informaciją galima rasti skelbimų lentoje.

III VELYKŲ SEKMADIENIS/III NIEDZIELA WIELKANOCNA


1. Motinos dienos progą šiandien po šv. Mišių 13.30 val. Pabradės kultūros centras kviečia į jaunimo ir vaikų koncertą – „Tau, mano mamybe“.

2. Rytoj, gegužės 6 d. šv. Mišiose meldžiamės sudėtinėmis intencijomis už mirusias mamas.

​DIEVO GAILESTINGUMO SEKMADIENIS/NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO


1. Pirmadienį balandžio 29 d. švenčiame šv. Kotrynos Sienietės, Europos Globėjos šventę. Šv. Mišios 17.30 val.

2. Trečiadienį gegužės 1 d. minime šv. Juozapą Darbininką ir pradedame Dievo Motinai pašvęstą mėnesį. Kviečiame į gegužines pamaldas nuo pirmadienio iki penktadienio 17.00 val.

VELYKŲ SEKMADIENIS/NIEDZIELA WIELKANOCNA

1.Aleliuja! Kristus prisikėlė! Šv. Velykos skelbia pačią nuostabiausią ir svarbiausią žinią – Meilė nugalėjo mirtį. Tegu Kristaus Prisikėlimą skelbiantys varpai pažadina mūsų sielose viltį ir džiaugsmą!

2.Nuoširdžiai dėkojame visiems padėjusiems paruošti Velykų Tridienio liturgiją.

VERBŲ SEKMADIENIS/NIEDZIELA PALMOWA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA


1. Didįjį Penktadienį kviečiame 15.00 val. bendrai maldai į Dievo Gailestingumą. Po vainikėlio bus giedamos Viešpaties Kančios valandos. 16.30 val. eisime Kryžiaus kelią ir 17.30 val. švęsime Viešpaties Kančios pamaldas.

Kryžiaus Kelio pamaldas Pabradės miesto gatvėmis

Gerbiami mūsų parapijos tikintieji,Nuoširdžiai dėkoju už dalyvavimą bei pagalbą rengiant Kryžiaus Kelio pamaldas Pabradės miesto gatvėmis. Tikiu, kad paaukotas laikas bendrai maldai atneš gausių mūsų parapijos bendruomenės vienybės ir solidarumo vaisių.

V GAVĖNIOS SEKMADIENIS / V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame visiems padėjusiems suorganizuoti ir dalyvavusiems rekolekcijų metu Kryžiaus Kelyje miesto gatvėmis.

2. Gavėnios laikotarpiu penktadieniais 16.30 val. kviečiame dalyvauti Kryžiaus kelio pamaldose. Pamaldos vyksta lenkų ir lietuvių kalbomis.

IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS/IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

1. Gavėnios laikotarpiu penktadieniais 16.30 val. kviečiame dalyvauti Kryžiaus kelio pamaldose. Pamaldos vyksta lenkų ir lietuvių kalbomis.

2. Gavėnios rekolekcijos mūsų parapijoje vyks balandžio 5-7 dienomis. Balandžio 5 d. kviečiame dalyvauti Kryžiaus kelio pamaldose Pabradės gatvėmis. Kryžiaus kelias prasidės 15.00 val. nuo bažnyčios. Po Kryžiaus kelio bus švenčiamos šv. Mišios. Šeštadienį balandžio 6 d. 15.00 val. vyks sutaikinimo pamaldos, bus galimybė atlikti išpažintį ir 17.30 val. bus švenčiamos šv. Mišios. Su rekolekcijų pamaldų tvarka galima susipažinti skelbimų lentoje, mūsų parapijos interneto svetainėje bei Facebook paskyroje.

3. Kviečiame skirti 2% pajamų mokesčio už 2018 metus mūsų parapijos reikmėms. Pildymo formas bei rekvizitus galima rasti kanceliarijoje bei stikliniame kambaryje.

VELYKŲ TRIDIENIO PAMALDOS/PORZĄDEK NABOŻEŃSTW TRIDUUM PASCHALNEGO

BALANDŽIO 18 D. DIDYSIS KETVIRTADIENIS

Paskutinės Vakarienės Mišios

Pavoverė 17.00 val. (PL)

Pabradė 17.30 val. (PL)

Karkažiškė 19.00 val. (PL)

BALANDŽIO 19 D. DIDYSIS PENKTADIENIS

Viešpaties Kančios pamaldos

Pavoverė 17.00 val. (PL)

Pabradė 17.30 val. (LT)

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS / REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

BALANDŽIO 5 D. PENKTADIENIS

10.00. Susitaikymo pamaldos Žeimenos gimnazijos mokiniams ir mokytojams (PL)

12.00 Susitaikymo pamaldos Ryto gimnazijos mokiniams ir mokytojams (LT)

15.00 Kryžiaus kelias Pabradės miesto gatvėmis (PL/LT)

17.30 Šv. Mišios LT

BALANDŽIO 6 D. ŠEŠTADIENIS

15.00 Susitaikymo pamaldos PL/LT (išpažintys)

17.30 Šv. Mišios (PL)

BALANDŽIO 7 D. SEKMADIENIS

SKELBIMAI/OGŁOSZENIA

III GAVĖNIOS SEKMADIENIS \ III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

1. Gavėnios laikotarpiu penktadieniais 16.30 val. kviečiame dalyvauti Kryžiaus kelio pamaldose. Pamaldos vyks dviem lenkų ir lietuvių kalbomis.

2. Kovo 25 d. (pirmadienį) švenčiame Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai iškilmę. Šv. Mišios 17.30 val.

3. Kviečiame skirti 2% pajamų mokesčio už 2018 metus mūsų parapijos reikmėms. Pildymo formas bei rekvizitus galima rasti kanceliarijoje bei stikliniame kambaryje.

1. W okresie Wielkiego Postu w każdy piątek o godz. 16.30 zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Nabożeństwo będzie sprawowane w dwóch językach po polsku i po litewsku.

SKELBIMAI/OGŁOSZENIA

II GAVĖNIOS SEKMADIENIS II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

1. Gavėnios laikotarpiu penktadieniais 16.30 val. kviečiame dalyvauti Kryžiaus kelio pamaldose. Pamaldos vyksta lenkų ir lietuvių kalbomis.

2. Kovo 19 d. antradienį švenčiame šv. Juozapo Švč. Mergelės Marijos Sužadėtinio iškilmę. Šv. Mišios 17.30 val.

SKELBIMAI/OGŁOSZENIA

I GAVĖNIOS SEKMADIENIS I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

1.Gavėnios laikotarpiu penktadieniais 16.30 val. kviečiame dalyvauti Kryžiaus kelio pamaldose. Pamaldos vyks dviem lenkų ir lietuvių kalbomis.

Popiežius PRANCIŠKUS Žinia 2019 m. gavėnios proga

Popiežius PRANCIŠKUS Žinia 2019 m. gavėnios proga

„Kūrinija su ilgesiu laukia, kada bus apreikšti Dievo vaikai“ (Rom 8, 19)

VIII EILINIS SEKMADIENIS / VIII NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Rytoj, kovo 4 d. švenčiame šv. Kazimiero Lietuvos globėjo iškilmę. Šv. Mišios 17.30 val.

VII EILINIS SEKMADIENIS / VII NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA


1. Nuoširdžiai dėkojame už svetingumą Gamyklos, Architektų, Didlaukio, Bažnyčios, Strazdų, Miškininkų, Pušų, Prienų, Magūnų gatvių gyventojams. Dėkojame už visas Jūsų aukas bažnyčios išlaikymui, ypač esame dėkingi Alfonsui Ivanauskui, Jonui Tumalavičiui, kurie pagelbėjo suorganizuoti šį sielovadinį apsilankymą ir lydėjo kunigus kalėdojimo metu.

2. Kovo 1 d. yra pirmasis mėnesio penktadienis. Švč. Sakramento adoracija nuo 15.00 val. Prieš šv. Mišias Švč. Jėzaus Širdies litanija.

KVIEČIAME ikimokyklinukų mamas į susitikimus


„KO REIKIA KIEKVIENAI MAMAI?“

VI EILINIS SEKMADIENIS / VI NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA


1. Nuoširdžiai dėkojame už svetingumą Sodų, Saulės, Gėlių, Pietų, Šilelio, Įkalnės, Darbininkų, Žaliosios, Lauko gatvių gyventojams. Dėkojame už visas Jūsų aukas bažnyčios išlaikymui, ypač esame dėkingi Vladui Šarėjui, Anai Rakovskai, Danutai Tomaševskai, kurie pagelbėjo suorganizuoti šį sielovadinį apsilankymą ir lydėjo kunigus kalėdojimo metu.

2. Rytoj, pirmadienį vasario 18 d. po šv. Mišių lankysime Gamyklos gatvės gyventojus vadinamuose Alytaus nameliuose.

3. Antradienį vasario 19 d. vakare po šv. Mišių planuojame kalėdojimą Architektų gatvės 2, 4, 6 namuose.

V EILINIS SEKMADIENIS / V NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už svetingumą Vasaros, Mokyklos, Gaspariškių, Vytauto, Naujosios gatvių gyventojams. Dėkojame už visas Jūsų aukas bažnyčios išlaikymui, ypač esame dėkingi Jonui Tumalavičiui, Anai Rakovskai, Danutai Tomaševskai, kurie pagelbėjo suorganizuoti šį sielovadinį apsilankymą ir lydėjo kunigus kalėdojimo metu.

Pasiruošimas Sutvirtinimui

Norintys priimti Sutvirtinimo sakramentą yra kviečiami registuotis bažnyčioje iki lapkričio pabaigos.

Pasiruošimas Sutvirtinimui

Norintys priimti Sutvirtinimo sakramentą yra kviečiami registuotis bažnyčioje iki lapkričio pabaigos.

Pasiruošimas Sutvirtinimui

Norintys priimti Sutvirtinimo sakramentą yra kviečiami registuotis bažnyčioje iki lapkričio pabaigos.

Pasiruošimas Sutvirtinimui

Norintys priimti Sutvirtinimo sakramentą yra kviečiami registuotis bažnyčioje iki lapkričio pabaigos.

Vyskupų kreipimasis

Vyskupų kreipimasis, artėjant Lietuvos paaukojimui Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai

2018 m. sausio 31 d.

Šių metų vasario 11 d. 12 val. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje Lietuvos vyskupai aukos iškilmingas šv. Mišias, kurių metu Lietuva bus paaukota Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai. Kokia šio veiksmo prasmė?

Lietuvos paaukojimas Švč. Mergelei Marijai – tai tikėjimo veiksmas, kuriuo:

Ieškome savanorių

Nusibodo kasdieninė rutina? Neturi ką prasmingo veikti? O gal nori išbandyti savo jėgas? Esi kūrybiškas? Groji? O gal fotografuoji? Skaitai? Turi krūvą idėjų? ieškai Dievo? Nebijai bendrauti? Pasiilgsti bendrystės? Todėl kviečiame Tave savanoriauti mūsų parpijoje. Kreipkis į parapijos kunigus.

Kvieičiame savanoriauti

Renkame savanorius parapijos bažnyčios 10 - mečio jubiliejaus, šv. Jono Pauliaus II relikvijos intronizacijos ir atlaidų organizavimui Pabradės bažnyčioje. Dėl informacijos kreiptis į parapijos vikarą kun. Daniel Narkun arba bažnyčios raštinę.

Katechazės

Sekmadieniais 20 min. prieš Šv. Mišias vyks katechezės. Lenkų kalba - 9.10 val., Lietuvių - 11.40 val.

O po Šv. Mišių, parapijos salėje, vyks katechezės tėvams, kurių vaikai šiemet ruošiasi pirmajai Komunijai. Tiems, kurie mažai lankė Alfą kursą, o ypač tiems kurie jo visai nelankė.

Su Jėzumi į Naujuosius 2018 metus!

23:30 Adoracijos pradžia

Išpažintys

Padėka Jėzui už 2017 metus

23.55 Padėkos himnas: Tave, Dieve, Garbinam

00.00 Himnas Šventajai Dvasiai

Maldos prašymai Krikšto pažadų atnaujinimas (turėti krikšto žvakę) Kunigystės pažadų atnaujinimas

Santuokos priesaikos atnaujinimas Palaiminimas Suneštinės vaišės parapijos salėje.

Iki greito!

Sveikinimas

Bet mūsų Viešpaties malonė išsiliejo be saiko kartu su tikėjimu ir meile Kristuje Jėzuje. (1Tim1,14)

Kokia džiugi Kalėdų žinia - Dievas dovanoja save asmeniškai kiekvienam Jėzuje Kristuje. Jame nėra išskaičiavimų nuostatų ar saiko.

Jam nėra nepatogaus laiko ar vietos. Jėzuje Kristuje, toje didžiojoje Dievo malonėje išsiliejantis begaloinis Dievo gerumas yra mūsų kupina vilties rytdiena.

Priimkite šią Dievo dovaną su tikėjimu ir meile! Tada ir patys tapsime Dievo malone vieni kitiems.

Linksmų švenčių!

Klebonas kun. Deimantas Braziulis

Vikaras kun. Daniel Narkun

Kalėdų laiko pamaldos


Gruodžio 24 d. – sekmadienis – Kalėdų nakties Šv. Mišios

19:00 – Piemenėlių Šv. Mišios. Melsimės už vaikus, PL, (Karkažiškių rek.)
19:00 - Piemenėlių Šv. Mišios. Melsimės už jaunimą, PL, (Pavoverės baž.)
21:00 - Piemenėlių Šv. Mišios. Melsimės už visą parapiją, PL/LT, (Pabradės baž.)

Gruodžio 25 d. – pirmadienis – Jėzaus Kristaus Gimimas

Sekmadienio tvarka

Gruodžio 26 d. – antradienis – II-oji Kalėdų diena

17.30 Šv. Mišios, PL, (Pabradės bažnyčioje) – šv. Steponas, pirmasis kankinys

Gruodžio 27 d. – trečiadienis – III-oji Kalėdų diena

17.30 Šv. Mišios, LT, (Pabradės koplyčioje) – šv. Jonas, Apaštalas, Evangelistas; šventinsime vyną
Gruodžio 28 d. – ketvirtadienis – IV-oji Kalėdų diena
17.30 Šv. Mišios, PL, (Pabradės koplyčioje) – šv. Nekaltieji Vaikeliai, kankiniai; laiminsime vaikus

Gruodžio 31 d. – sekmadienis

Sekmadienio tvarka

Kalėdojimas

Lankymo laikas nuo 9 val.

Sausio 24 - 27 d lankymo grafikas:

Pirmadienis: -----

Antradienis: Vasarvientės g., Stoties g., Klevų g.

Trečiadienis: Bažnyčios g., Švenčionių g., Mokyklos g.

Ketvirtadienis: -----

Kviečiame į choro Ąžuoliukas koncertą

Spalio 30d. Pabradės bažnyčioje po 12 val. Šv. Mišių vyks berniukų ir jaunuolių choro Ąžuoliukas koncertas. Kviečiame dalyvauti.

Mirusiųjų minėjimo dienos


ALFA KURSAS

Tai proga geriau susipažinti su krikščionybe iš vidaus.

Esi netikintis? O gal abejojantis? Nusivylęs tikėjimu? Turi krūvą klausimų? O gal Tu jau viską žinai? Gal esi ieškantis? O gal save laikai eiliniu tikinčiu? Tuomet šie kursai kaip tik tau.

Ateik spalio 14 d. penktadienį 19 val. į parapijos namų salę ir kartu leisimės į pažinimo kelionę. Kurioje kartu klausime ir kartu ieškosime atsakymų.

Išsamesnė informacija apie šį kursą yra ČIA.

Dėl Pirmos Komunijos ruošimo

Šiais metais vaikai ruošis Pirmajai Komunijai tokia tvarka:

Rusų grupė nuo spalio 11d. kiekvieną antradienį nuo 14 val. ir penktadienį - nuo 15 val. (15 užsiėmimų) mokys vik. kun. Daniel

Lenkų grupė nuo spalio 11d. kiekvieną antradienį nuo 15 val. mokys vik. kun. Daniel (laikinai)

Lietuvių grupė nuo spalio 13 d. kiekvieną ketvirtadienį nuo 14 val. mokys religinio ugdymo vadovė mok. Ieva

Užsiėmimai vyks parapijos namų salėje. Vaikų atostogų metu užsiėmimai nevyks.

Baigėsi registracija Sakramentų ruošimui

Baigėsi registraciją į 2016 - 2017 m. vaikų Eucharistijos ir Susitaikinimo sakramentų ruošimą. Anketą kviečiame užpildyti iki rugsėjo 26 d. Anketą rasite čia.

Jaunimo nuo 15 iki 18 m. rengimo Sutvirtinimo sakramentui. Registacija ČIA.

Suaugusiųjų nuo 18 m ir vyresnių. Anketą rasite ČIA.

Rugsėjo 1-osios šventė

Šv. Mišios už pradedančiuosius naujus mokslo metus 9 val. LT, o 11 val. PL.

Paskyrimai

Kun. Deimantas Braziulis atleidžiamas iš Pabradės Švč. Mergelės Marijos, Šeimos Karalienės, ir Pavoverės Šv. Kazimiero parapijų klebono bei Karkažiškės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios rektoriaus pareigų ir skiriamas Adutiškio Švč. M. Marijos Škaplierinės parapijos klebonu.

Kun. dr. Vladimir Solovej atleidžiamas iš Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Pabradės Švč. Mergelės Marijos, Šeimos Karalienės, ir Pavoverės Šv. Kazimiero parapijų klebonu bei Karkažiškės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios rektoriumi, paliekant toliau eiti kitas pareigas.

Šv. Mišių laikas

Birželio 25 d. dėl arkiv. T. Matulionio skelbimo palaiminimu šventės Šv. Mišios bus tokia tvarka: Pabradės bažnyčioje: 9.00 PL, 18.30 LT, Pavoverės - 8.00 val., Karkažiškės rektorate Šv. Mišių tą dieną nebus. Apie šventę išsamiau www.teofilius.lt

Birželinės pamaldos

Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbei. Birželinės pamaldos visą birželio mėnesį vyksta per kiekvienas šv. Mišias.

Gegužinės pamaldos

Gegužės mėnuo skiriamas Švč. M. Marijos garbei. Gegužinės pamaldos visą gegužės mėnesį vyksta per kiekvienas šv. Mišias po Komunijos.

2% parama “Neatvėrus piniginės”.

Pabradės parapija gyvena tik iš tikinčiųjų aukų. Todėl kreipiuosi į jus, broliai sesrys Kristuje, žinodamas, kad ir daugumai Jūsų šie metai yra sunkūs. Tačiau Jūs galite padėti net neatvėrę savo piniginės ir nieko nepraradę. Vadovaujantis LR Paramos ir labdaros įstatymu kiekvienas Lietuvos pilietis gali paskirti pasirinktai organizacijai iki 2 proc. valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.

Paramą galite pervesti:

Velykinis sveikinimas

„Šlovė Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui, kuris iš savo didžio gailestingumo Jėzaus Kristaus prisikėlimu iš numirusių yra atgimdęs mus gyvai vilčiai.“ (1Pt 1,3)

Atgailos pamaldos

Šeštadienį balandžio 1 d. 17 val. susitaikinimo pamaldos. Proga atlikti išpažintį ir susitaikyti su Dievu ir artimu. Bus svečių kunigų. Pamaldoms vadovaus egzorcistas kun. Marek Dettlaff.

DIDŽIOJO TRIDIENIO PAMALDŲ TVARKA

Kovo 29 d. DIDYSIS KETVIRTADIENIS (Paskutinės vakarienės Mišios)

Pabradė 17.30 val. LT/PL

Karkažiškės 15.00 val. PL

Pavoverė 15.00 val. PL


Kovo 30 d. DIDYSIS PENKTADIENIS


Pelenų trečiadienis

Gavėnios pradžia. Pelenų trečiadienis. Mišios mūsų bažnyčioje 10 val. PL kalba, o 17.30 val. - LT.

KRISTAUS PAAUKOJIMAS (GRABNYČIOS)

Vasario 1 d. Grabnyčių Šv. Mišios 17.00 val. LT

Vasario 2 d. Grabnyčių Šv. Mišios - 17.00 val. PL

Parapijos raštinė


Kunigas budi valandą prieš kiekienas Šv. Mišias.

Visais klausimais prašome kreiptis tel.: 860850984
pabradesparapija@gmail.comPasaulinė migrantų ir pabėgėlių diena

Sausio 10 d. 12 val Šv. Mišias aukos J. E. Vysk. Arūnas Poniškaitis. Melsimės už pabėgėlius ir migrantus.

Po Mišių, parapijos salėje, vyks susitikimas ir agapė.

Apie šį pasaulinį minėjimą galite pasiskaityči čia.

Alfa kursas

balandžio 1d. 19 val. kviečiame į Alfa kurso baigiamąjį vakarą. Jis vyksta parapijos namuose.

Susitaikinimo pamaldos

Gruodžio 23 d. 17 val. kviečiame į susitaikinimo ir vidinio išgydymo pamaldas.

Pradėsime 17 val. Šv. Mišiomis. Po jų bus galimybė atlikti išpažintį ir pasiruošti ateinančioms šventėms.

Išpažinčių klausys kunigas svečias. Taip pat dalyvaus vidinio išgydymo tarnystę atliekanti Jesės atžalos grupė iš Vilniaus.

Po jų kviečiame visus į parapijos salę, švęsti ir laužyti kalėdaitį.


Kūčių vakaronė

Gruodžio 17 d. 18 val. Pabradės Švč. M. Marijos, Šeimos Karalienės, bažnyčioje adventinis koncertas.

Po jų kviečiame visus į parapijos salę, švęsti ir laužyti kalėdaitį.

Ateidami atsineškite maisto sau ir artimui.

Kalėdų koncertas. Gruodžio 26 d. 12 val.

Tylią naktį, naktį šventą
baltos snaigės tyliai krenta...

Tyliai krisdamosį žemę
baltos snaigės, rodos, šlama.

Rodos, kužda mūs širdims:
Dievo kūdikis užgims.
(Mykolas Linkevičius)

VŽB šlovinimo ir liudijimų valanda

Lapkričio 29 d., sekmadienį, 10.30 val. , vyks VŽB šlovinimo ir liudijimų valanda. Organizuoja Ignalinos skyrius ir Pabradės parapija. Maloniai visus kviečiame dalyvauti. Informacija tel. 8 614 10781.

Plačiau www.vzb.lt

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENA

12 val. Šv. Mišios Pabradės Švč. M. Marijos, Šeimos Karalienės, bažnyčioje

13 val po Šv. Mišių eisena į Pabardės Žemutinį parką

13.15 val. visuotinė akcija "Kovo 11-oji" Pabradės Žemitiniame parke

Organizatoriai Pabradės miesto kultūros centras

Kviečiame ruoštis Sutvirtinimo sakramentui

Sutvirtinimo sakramentui galima ruoštis nuo 9 klasės ir vyresnius. Pirmas susitikimas vyks spalio 4 d. po 13.30 val. Šv. Mišių.

Norintieji ruoštis kviečiami užsirašyti parapijos raštinėje.

Kviečiame ruoštis Eucharistijos ir Susitaikinimo sakramentams

Kviečiame ruoštis Eucharistijos ir Susitaikinimo skaramentams nuo 3 klasės ir vyresnius.

Pirmas susitikimas su norinčiais ruoštis Eucharistijos ir Susitaikinimo sakramentams vyks spalio 4 d. po 9.30 val. Šv. Mišių.

Norintieji ruoštis šiems sakramentams kviečiami užsirašyti parapijos raštinėje.

Pabradės parapijos Klebono taurės futbolo ir virvės traukimo turnyras

2015 m. spalio 10 d. 10 val. kviečiame dalyvauti Pabradės Švč. Mergelės Marijos,

Šeimos Karalienės parapijos Klebono taurės futbolo ir virvės traukimo turnyre.


Komandoje: 5 žaidėjai, 1 vartininkas, gali būti 4 pakaitiniai žaidėjai (-os).


Vieta: Pabradės futbolo aikštynas

Rugpjūčio 15 d. pamaldų tvarka

Rugpjūčio 15 d. švenčiame Švč. M. Marijos Dangun Ėmimo šventę.

Pamaldos vyks sekmadienio tvarka.

Pabradės bažnyčioje: 9.30 val. lenkų kalba, 12.00 val. lietuvių kalba.

Pavoverės bažnyčioje: 8.00 val. lenkų kalba.

Karkažiškės bažnyčioje: 11 val. lenkų kalba.

Bus šventinami vaisiai ir žolynai.

Piligriminis žygis ŠVENČIONĖLIAI - DŪKŠTAS. Keliaukime kartu!

Piligriminis žygis „Gailestingumas - tai viską pamiršti?“ - 2015 liepos 11-15 dienomis

Keliautojo atmintinė

Keliautojo įnašas - 5 eurai

Atstumas – apie 105km

1. Su savimi reikia turėti:

- miegmaišį, kilimėlį miegojimui.

- vandens ir lengvų užkandukų, gertuvę.

- higienos reikmenis. (rankšluostis, dantų pasta, muilas ir t.t.),

Prejektas "Bažnyčia, šeima ir aš"

Mūsų gimnazijos mokiniai dalyvavo projekte „Bažnyčia, šeima ir aš ". Projekto vadovė dorinio ugdymo vyr. mokytoja Ana Lastovska.

Projekto tikslas – atskleisti šeimos vietą bei reikšmę žmogaus gyvenime. Projektą organizavo Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centras. Mūsų gimnazijos projekto dalyviai užiemė I vietą tarp 5-8 klasių ir I vietą tarp 9-G3a klasių. Gegužės 14 diena Bažnytinio paveldo muziejuje vyko laureatų apdovanojimo šventė. Šventės metų kiekvienas dalyvis gavo padėkos raštą, dovanas, dalyvavo edukacinėje pamokoje

,, Krikščioniški simboliai'', pagamino papuošalus shrink plastick technika.

Sveikiname dalyvius !

Vargonų koncertas

Gegužės10 d. 12 val. Pabradės bažnyčioje vyks vargonų muzikos koncertas.
Vargonininkas, pianistas,kompozitorius - Aleksandras Isakovas.

Didžiojo Tridienio pamaldų tvrka

DIDYSIS KETVIRTADIENIS (Paskutinės vakarienės Mišios)

17.00 val. (Lenkų kalba) ir 18.30 val. (Lietuvių kalba)

DIDYSIS PENKTADIENIS

15.00 val. (Lietuvių kalba)

16.00 val. Kryžiaus kelias Pabradės gatvėmis (Lietuvių/Lenkų kalbomis)

17.30 val. (Lenkų kalba)

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS (Velyknaktis)

20.00 val. (Lietuvių kalba) ir 22.00 val. (Lenkų kalba)

VELYKŲ RYTO ŠV. MIŠIOS (Sekmadienis)

8.00 val. (Lietuvių kalba) ir 10.00 val. (Lenkų kalba)

Velykų II diena (Pirmadienis)

9.30 val. (Lenkų kalba) ir 11.00 val. (Lietuvių kalba)

2 % GPM parama


Jūs galite padėti net neatvėrę savo piniginės ir nieko nepraradę.


Nuoširdžiai dėkoju už visokeriopą paramą ir kviečiu 2 % GPM skirti parapijos reikmėms. Tai padaryti galite iki gegužės 1 d. vienu iš šių būdų:

1. Per internetinę bankininkystę prisijungdami prie Valstybinės mokesčių inspekcijos ir užpildydami FR0512_2 formą.

2. Užpildydami FR0512_2 formą ranka ir išsiųsti Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Deklaracijas paštu siųsti adresu Neravų g. 8, LT-66257 Druskininkai.

3. Užsukti į bažnyčios raštinę su asmens dokumentu.


Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą:

Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas):191304957;


Iš anksto nuoširdžiai visiems dėkoju!

Telaimina Jus Dievas!

Kun. Deimantas Braziulis

klebonas


Šlovinimas

Kviečiame!!!

Pirmaisiais mėnesio penktadieniais po vakaro Mišių (17:30), apie 18 val. į šlovinimą. Kuirs vyksta bažnyčios koplyčioje.

Lauksime Jūsų!!!