Naujienos ir aktualijos

XXVIII EILINIS SEKMADIENIS / XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Spalio – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnesį kviečiame melstis rožinį bažnyčiose ar namuose! Mūsų bažnyčioje rožinio pamaldos vyksta nuo pirmadienio iki penktadienio 17.00 val. Šeštadieniais – 9.30 val.

2. Šių metų spalio mėnesį popiežius Pranciškus yra paskelbęs Ypatinguoju Misijų Mėnesiu. Šio mėnesio tema: „Pakrikštyti ir siunčiami: Kristaus Bažnyčios misija pasaulyje“. Prie išėjimo iš bažnyčios galima pasiimti knygeles su rožančiaus slėpinių apmąstymais skirtais šiam misijų mėnesiui. Kitą sekmadienį, spalio 20 d. minime Misijų Dieną, šv. Mišių rinkliava bus skirta misijų reikalams.

3. Spalio 15 d., antradienį minime šv. Jėzaus Teresę, mergelę ir Bažnyčios mokytoją.

XXVII EILINIS SEKMADIENIS / XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Spalio – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnesį kviečiame melstis rožinį bažnyčiose ar namuose! Mūsų bažnyčioje rožinio pamaldos vyksta nuo pirmadienio iki penktadienio 17.00 val. Šeštadieniais – 9.30 val.

2. Šių metų spalio mėnesį popiežius Pranciškus yra paskelbęs Ypatinguoju Misijų Mėnesiu. Šio mėnesio tema: „Pakrikštyti ir siunčiami: Kristaus Bažnyčios misija pasaulyje“. Prie išėjimo iš bažnyčios galima pasiimti knygeles su rožančiaus slėpinių apmąstymais skirtais šiam misijų mėnesiui.

3. Spalio 7 d., pirmadienį minime Rožinio Švč. M. Mariją. Spalio 7 d. taip pat švenčiame Pirmąjį mėnesio pirmadienį, po šv. Mišių kalbame Dievo Gailestingumo vainikėlį.

XXVI EILINIS SEKMADIENIS / XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Kitą savaitę pradedame spalio – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnesį. Kviečiame melstis rožinį bažnyčiose ar namuose! Mūsų bažnyčioje rožinio pamaldos vyksta nuo pirmadienio iki penktadienio 17.00 val.

2. Šių metų spalio mėnesį popiežius Pranciškus yra paskelbęs Ypatinguoju Misijų Mėnesiu. Šio mėnesio tema: „Pakrikštyti ir siunčiami: Kristaus Bažnyčios misija pasaulyje“.

3. Pirmąjį mėnesio antradienį, spalio 1 d. kviečiame po šv. Mišių kalbant Visų Šventųjų litaniją kreiptis užtarimo į šventuosius, kurių relikvijos yra saugomos mūsų bažnyčioje.

4. Pirmąjį mėnesio ketvirtadienį, spalio 3 d. po šv. Mišių prie išstatyto Švč. Sakramento adoracijos metu dėkojame Viešpačiui už Eucharistijos dovaną.

XXV EILINIS SEKMADIENIS / XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Vaikus ir jaunimą kviečiame burtis į vaikų ir jaunimo chorelį. Po šv. Mišių galima kreiptis į vargonininkę.

2. Prasidėjus Naujiems Mokslo Metams pradedame ruošti vaikus Eucharistijos (I Komunijos) ir Sutaikinimo sakramentams bei jaunimą Sutvirtinimo sakramentui. Pasiruošimui kviečiame taip pat ir suaugusius, kurie dar nėra priėmę Sutvirtinimo, nebuvo I Komunijos ar nėra pakrikštyti. Jei bus poreikis bursime atskiras pasiruošimo grupes suaugusiems. Organizacinis susitikimas dėl pasiruošimo I Komunijai yra numatytas spalio 6 d., o dėl Sutvirtinimo – spalio 13 d.

3. Sakramentinėje Santuokoje gyvenančias šeimas kviečiame burtis į Namų bažnyčios bendruomenę. Po šv. Mišių galima kreiptis į kunigus.

XXIV EILINIS SEKMADIENIS / XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Vaikus ir jaunimą kviečiame burtis į vaikų ir jaunimo chorelį. Po šv. Mišių galima kreiptis į vargonininkę.

2. Prasidėjus Naujiems Mokslo Metams pradedame ruošti vaikus Eucharistijos (I Komunijos) ir Sutaikinimo sakramentams bei jaunimą Sutvirtinimo sakramentui. Pasiruošimui kviečiame taip pat ir suaugusius, kurie dar nėra priėmę Sutvirtinimo, nebuvo I Komunijos ar nėra pakrikštyti. Jei bus poreikis bursime atskiras pasiruošimo grupes suaugusiems. Organizacinis susitikimas dėl pasiruošimo I Komunijai yra numatytas spalio 6 d., o dėl Sutvirtinimo – spalio 13 d.

3. Sakramentinėje Santuokoje gyvenančias šeimas kviečiame burtis į Namų bažnyčios bendruomenę. Po šv. Mišių galima kreiptis į kunigus.

ŠVČ. M. MARIJOS GIMIMO IŠKILMĖ / UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA NMP

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Vaikus ir jaunimą kviečiame burtis į vaikų ir jaunimo chorelį. Po šv. Mišių galima kreiptis į vargonininkę.

2. Prasidėjus Naujiems Mokslo Metams pradedame ruošti vaikus Eucharistijos (I Komunijos) ir Sutaikinimo sakramentams bei jaunimą Sutvirtinimo sakramentui. Pasiruošimui kviečiame taip pat ir suaugusius, kurie dar nėra priėmę Sutvirtinimo, nebuvo I Komunijos ar nėra pakrikštyti. Jei bus poreikis bursime atskiras pasiruošimo grupes suaugusiems. Organizacinis susitikimas dėl pasiruošimo I Komunijai yra numatytas spalio 6 d., o dėl Sutvirtinimo spalio 13 d.

XXII EILINIS SEKMADIENIS / XXII NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Norinčius aktyviau dalyvauti šv. Mišių šventime kviečiame įsijungti į parapijos chorą, ypač kviečiame vyrus savo balsais sustiprinti mūsų chorą. Taip pat kviečiame vaikus ir jaunimą burtis į vaikų ir jaunimo chorelį. Po šv. Mišių galima kreiptis į vargonininkę.

2. Rytoj, rugsėjo 2 d. pradedame naujus Mokslo metus. Šv. Mišios „Ryto“ gimnazijai bus švenčiamos 9.00 val., „Žeimienos“ gimnazijai 10.30 val.

3. Su naujais mokslo metais pradedame ruošti vaikus Eucharistijos (I Komunijos) ir Sutaikinimo sakramentams bei jaunimą Sutvirtinim sakramentui. Pasiruošimui kviečiame taip pat ir suaugusius, kurie dar nėra priėmę Sutvirtinimo, nebuvo I Komunijos ar nėra pakrikštyti. Jei bus poreikis bursime atskiras pasiruošimo grupes suaugusiems.

XXI EILINIS SEKMADIENIS / XXI NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Norinčius aktyviau dalyvauti šv. Mišių šventime kviečiame įsijungti į parapijos chorą, ypač kviečiame vyrus savo balsais sustiprinti mūsų chorą.

2. Antradienį, rugpjūčio 27 d. minime šv. Moniką. Šv. Mišios 17.30 val.

3. Trečiadienį, rugpjūčio 28 d. minime šv. Augustiną, vyskupą ir Bažnyčios mokytoją. Šv. Mišios 17.30 val.

4. Ketvirtadienį, rugpjūčio 29 d. minime šv. Jono Krikštytojo Nukankinimą. Šv. Mišios 17.30 val.

XX EILINIS SEKMADIENIS / XX NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Norinčius aktyviau dalyvauti šv. Mišių šventime kviečiame įsijungti į parapijos chorą, ypač kviečiame vyrus savo balsais sustiprinti mūsų chorą.

2. Šeštadienį, rugpjūčio 24 d. švenčiame šv. Baltramiejaus šventę. Šv. Mišios 10.00 val.

3. Rugsėjo 22-29 d.d. yra organizuojama piligriminė kelionė į Maltą. Piligrimus lydės mūsų parapijoje tarnavęs kun. Dovydas Grigaliūnas. Daugiau informacijos galima rasti skelbimų lentoje.

4. Kviečiame pažinti ir gilinti savo tikėjimą skaitant katalikišką spaudą. Prie išėjimo iš bažnyčios galima rasti naujus Magnificat numerius.


XIX EILINIS SEKMADIENIS / XIX NIEDZIELA ZWYKŁA

OGŁOSZENIA / SKELBIMAI

1. We środę, 14 sierpnia obchodzimy wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapłana i męczennika, którego relikwie przechowujemy w naszym kościele. Msza św. o godz. 17.30. Podczas Mszy św. będzie możliwość uczczenia relikwii św. Męczennika.

2. We czwartek, 15 sierpnia obchodzimy uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Msze św. w naszym kościele będą sprawowane tak jak w niedzielę.

XVIII EILINIS SEKMADIENIS / XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

OGŁOSZENIA / SKELBIMAI

1. We wtorek, 6 sierpnia obchodzimy święto Przemienienia Pańskiego. Msza św. o godz. 17.30.

2. We czwartek, 8 sierpnia przypada wspomnienie św. Dominika, kapłana i zakonnika. Msza św. o godz. 17.30.

3. W piątek, 9 sierpnia obchodzimy święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, Patronki Europy. Msza św. o godz. 17.30.

4 W sobotę, 10 sierpnia sprawujemy święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika. Msza św. o godz. 10.00.

XVI EILINIS SEKMADIENIS / XVI NIEDZIELA ZWYKŁA


SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Pirmadienį, liepos 22 d. minime šv. Mariją Magdalietę. Šv. Mišios 17.30 val.

2. Antradienį, liepos 23 d. minime šv. Brigitą vienuolę ir Europos globėją. Šv. Mišios 17.30 val.

3. Ketvirtadienį, liepos 25 d. švenčiame šv. ap. Jokūbo šventę. Šv. Mišios 17.30 val.

4. Penktadienį, liepos 26 d. minime šv. Joakimą ir Oną, švč. Mergelės Marijos tėvus. Šv. Mišios 17.30 val.

5. Kitą sekmadienį, liepos 28 d. po šv. Mišių laiminsime automobilius šaukdamiesi šv. Kristoforo vairuotojų globėjo užtarimo.

XIV EILINIS SEKMADIENIS / XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Ketvirtadienį, liepos 11 d. švenčiame šv. Benedikto abato ir Europos globėjo šventę. Šv. Mišios 17.30 val.

2. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija skelbia 2019 m. kandidatų dokumentų priėmimo ir stojamųjų egzaminų datas. Kandidatai su reikalingais dokumentais laukiami seminarijoje liepos 22–26 d. (10–17 val.), o stojamieji egzaminai vyks liepos 30 d.

3. Prie išėjimo iš bažnyčios galima rasti pal. Mykolo Giedraičio paveikslėlių ir litaniją iš birželio 22 d. vykusių padėkos iškilmių Videniškiuose.


XIII EILINIS SEKMADIENIS / XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Antradienį, liepos 2 d. švenčiame mūsų parapijos titulo Švč. Mergelės Marijos, Šeimų Karalienės šventę. Šv. Mišios 17.30 val.

2. Trečiadienį, liepos 3 d. yra šv ap. Tomo šventė. Šv. Mišios 17.30 val.

3. Liepos 5 d. yra Pirmasis mėnesio Penktadienis. Švč. Sakramento adoracija nuo 15.00 val. 17.00 val. Švč. Jėzaus Širdies pamaldos. Šv. Mišios 17.30 val.

4. Kitą sekmadienį, liepos 7 d. švenčiame Švč. Mergelės Marijos, Šeimos Karalienės mūsų parapijos titulinius atlaidus. Šv. Mišioms 12.00 val. vadovaus Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos vicerektorius kun. dr. Mindaugas Ragaišis.

ŠVČ. KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS / BOŻE CIAŁO

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Birželinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyksta kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio 17.00 val. Kviečiame dalyvauti!

2.Pirmadienį, birželio 24 d. švenčiame šv. Jono Krikštytojo gimimo iškilmę. Šv. Mišios bus švenčiamos sekmadienio tvarka.

3. Penktadienį, birželio 28 d. švenčiame Švč. Jėzaus Širdies iškilmę. Šv. Mišios 17.30 val.

4. Šeštadienį, birželio 29 d. švenčiame šv. ap. Petro i Povilo iškilmę. Šv. Mišios 10.00 val.

5. Gėles ir žolynus laiminsime kitą sekmadienį.

6. Prie išėjimo iš bažnyčios galima rasti pal. Mykolo Giedraičio paveikslėlių ir litaniją iš vakar, birželio 22 d. vykusių padėkos iškilmių Videniškiuose.

ŠVENČIAUSIOJI TREJYBĖ / TRÓJCA ŚWIĘTA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Birželinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyksta kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio 17.00 val. Kviečiame dalyvauti!

2. 2018 m. lapkričio 8 d. Popiežius Pranciškus paskelbė palaimintuoju mūsų tautietį Dievo tarną Mykolą Giedraitį. Tai džiugi žinia Lietuvai ir Lenkijai, kur ilsisi jo žemiškieji palaikai. Birželio 22 d. šeštadienį kviečiame vykti į piligriminę kelionę į Videniškius į iškilmingas Padėkos šv. Mišias už Garbingojo Mykolo Giedraičio paskelbimą palaimintuoju. Planuojame išvykti iš Pabradės 10.00 val. Užsirašyti galima raštinėje kunigo budėjimo metu.

3. Sekmadienį, birželio 23 d. švęsime Dievo Kūno ir Kraujo iškilmę. Devintinių procesija vyks prieš šv. Mišias lenkų ir lietuvių kalbomis ir prasidės maždaug 11 val. Eisime Žaliąja, Lauko, Darbininkų, Gamyklos gatvėmis ir Žaliąja gatve sugrįšime į bažnyčią. Maloniai kviečiame pagelbėti procesijos organizavime ypač vyrus nešti vėliavas ir baldachimą. Taip pat nuoširdžiai kviečiame įsijungi vaikus.

VII VELYKŲ SEKMADIENIS/VII NIEDZIELA WIELKANOCNA1. Birželinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyksta kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio 17.00 val. Kviečiame dalyvauti!

2. Pirmadienį, birželio 3 d. šv. Mišiose meldžiamės už mirusius tėvus.

3. Šią savaitę, birželio 7 d. švenčiame Pirmąjį mėnesio Penktadienį. Švč. Sakramento Adoracija nuo 15.00 val.

VI VELYKŲ SEKMADIENIS/VI NIEDZIELA WIELKANOCN


1. Penktadienį, gegužės 31 d. švenčiame Švč. M. Marijos Apsilankymo šventę ir pradedame maldų Šventajai Dvasiai devyndienį.

2. Sekmadienį, birželio 2 d. švenčiame Tėvo dieną. Šv. Mišiose meldžiamės sudėtinėmis intencijomis už gyvus tėvus.

3. Pirmadienį, birželio 3 d. šv. Mišiose meldžiamės už mirusius tėvus.

V VELYKŲ SEKMADIENIS/V NIEDZIELA WIELKANOCNA1. Gegužinės pamaldas mūsų bažnyčioje vyksta kiekvieną diena nuo pirmadienio iki penktadienio 17.00 val. Maloniai kviečiame dalyvauti!

2. Šį šeštadienį, gegužės 25 d. mūsų bažnyčioje vyks vaikų I Komunijos iškilmė. Šv. Mišios lietuvių kalba 12.00 val.

3. Birželio 7 d., penktadienį kviečiame vykti į piligriminę kelionę į Vilniaus Kalvarijas dalyvauti Kalvarijų Kryžiaus kelio pamaldose. Vilniaus arkivyskupijos pagrindinės Sekminių iškilmės vyksta Vilniaus Kalvarijų parapijoje, o mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kančios kelio apmąstymas ruošia mus Šventosios Dvasios atsiuntimo iškilmei. Iš Pabradės išvykstame birželio 7 d. 9.00 val. sugrįžtame apie 16.00 val.

4. Birželio 8 d. 12.00 val. šv. Mišių aukai mūsų bažnyčioje vadovaus vysk. Arūnas Poniškaitis ir suteiks mūsų jaunimui Sutvirtinimo sakramentą.

5. Kviečiame skaityti katalikišką spaudą, kurią galima rasti prie išėjimo iš bažnyčios. Yra nauji Artumos bei Magnificat leidinių numeriai.

IV VELYKŲ SEKMADIENIS/IV NIEDZIELA WIELKANOCNA1. Gegužinės pamaldas mūsų bažnyčioje vyksta kiekvieną diena nuo pirmadienio iki penktadienio 17.00 val. Maloniai kviečiame dalyvauti!

2. Gegužės 13-19 d.d. Adutiškio bažnyčioje vyks rekolekcijos, kurias ves t. James Mariakumar ir Mary Pereira. Išsamesnę informaciją galima rasti skelbimų lentoje.

III VELYKŲ SEKMADIENIS/III NIEDZIELA WIELKANOCNA


1. Motinos dienos progą šiandien po šv. Mišių 13.30 val. Pabradės kultūros centras kviečia į jaunimo ir vaikų koncertą – „Tau, mano mamybe“.

2. Rytoj, gegužės 6 d. šv. Mišiose meldžiamės sudėtinėmis intencijomis už mirusias mamas.

​DIEVO GAILESTINGUMO SEKMADIENIS/NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO


1. Pirmadienį balandžio 29 d. švenčiame šv. Kotrynos Sienietės, Europos Globėjos šventę. Šv. Mišios 17.30 val.

2. Trečiadienį gegužės 1 d. minime šv. Juozapą Darbininką ir pradedame Dievo Motinai pašvęstą mėnesį. Kviečiame į gegužines pamaldas nuo pirmadienio iki penktadienio 17.00 val.

VELYKŲ SEKMADIENIS/NIEDZIELA WIELKANOCNA

1.Aleliuja! Kristus prisikėlė! Šv. Velykos skelbia pačią nuostabiausią ir svarbiausią žinią – Meilė nugalėjo mirtį. Tegu Kristaus Prisikėlimą skelbiantys varpai pažadina mūsų sielose viltį ir džiaugsmą!

2.Nuoširdžiai dėkojame visiems padėjusiems paruošti Velykų Tridienio liturgiją.

VERBŲ SEKMADIENIS/NIEDZIELA PALMOWA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA


1. Didįjį Penktadienį kviečiame 15.00 val. bendrai maldai į Dievo Gailestingumą. Po vainikėlio bus giedamos Viešpaties Kančios valandos. 16.30 val. eisime Kryžiaus kelią ir 17.30 val. švęsime Viešpaties Kančios pamaldas.

Kryžiaus Kelio pamaldas Pabradės miesto gatvėmis

Gerbiami mūsų parapijos tikintieji,Nuoširdžiai dėkoju už dalyvavimą bei pagalbą rengiant Kryžiaus Kelio pamaldas Pabradės miesto gatvėmis. Tikiu, kad paaukotas laikas bendrai maldai atneš gausių mūsų parapijos bendruomenės vienybės ir solidarumo vaisių.

V GAVĖNIOS SEKMADIENIS / V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame visiems padėjusiems suorganizuoti ir dalyvavusiems rekolekcijų metu Kryžiaus Kelyje miesto gatvėmis.

2. Gavėnios laikotarpiu penktadieniais 16.30 val. kviečiame dalyvauti Kryžiaus kelio pamaldose. Pamaldos vyksta lenkų ir lietuvių kalbomis.

IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS/IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

1. Gavėnios laikotarpiu penktadieniais 16.30 val. kviečiame dalyvauti Kryžiaus kelio pamaldose. Pamaldos vyksta lenkų ir lietuvių kalbomis.

2. Gavėnios rekolekcijos mūsų parapijoje vyks balandžio 5-7 dienomis. Balandžio 5 d. kviečiame dalyvauti Kryžiaus kelio pamaldose Pabradės gatvėmis. Kryžiaus kelias prasidės 15.00 val. nuo bažnyčios. Po Kryžiaus kelio bus švenčiamos šv. Mišios. Šeštadienį balandžio 6 d. 15.00 val. vyks sutaikinimo pamaldos, bus galimybė atlikti išpažintį ir 17.30 val. bus švenčiamos šv. Mišios. Su rekolekcijų pamaldų tvarka galima susipažinti skelbimų lentoje, mūsų parapijos interneto svetainėje bei Facebook paskyroje.

3. Kviečiame skirti 2% pajamų mokesčio už 2018 metus mūsų parapijos reikmėms. Pildymo formas bei rekvizitus galima rasti kanceliarijoje bei stikliniame kambaryje.

VELYKŲ TRIDIENIO PAMALDOS/PORZĄDEK NABOŻEŃSTW TRIDUUM PASCHALNEGO

BALANDŽIO 18 D. DIDYSIS KETVIRTADIENIS

Paskutinės Vakarienės Mišios

Pavoverė 17.00 val. (PL)

Pabradė 17.30 val. (PL)

Karkažiškė 19.00 val. (PL)

BALANDŽIO 19 D. DIDYSIS PENKTADIENIS

Viešpaties Kančios pamaldos

Pavoverė 17.00 val. (PL)

Pabradė 17.30 val. (LT)

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS / REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

BALANDŽIO 5 D. PENKTADIENIS

10.00. Susitaikymo pamaldos Žeimenos gimnazijos mokiniams ir mokytojams (PL)

12.00 Susitaikymo pamaldos Ryto gimnazijos mokiniams ir mokytojams (LT)

15.00 Kryžiaus kelias Pabradės miesto gatvėmis (PL/LT)

17.30 Šv. Mišios LT

BALANDŽIO 6 D. ŠEŠTADIENIS

15.00 Susitaikymo pamaldos PL/LT (išpažintys)

17.30 Šv. Mišios (PL)

BALANDŽIO 7 D. SEKMADIENIS

SKELBIMAI/OGŁOSZENIA

III GAVĖNIOS SEKMADIENIS \ III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

1. Gavėnios laikotarpiu penktadieniais 16.30 val. kviečiame dalyvauti Kryžiaus kelio pamaldose. Pamaldos vyks dviem lenkų ir lietuvių kalbomis.

2. Kovo 25 d. (pirmadienį) švenčiame Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai iškilmę. Šv. Mišios 17.30 val.

3. Kviečiame skirti 2% pajamų mokesčio už 2018 metus mūsų parapijos reikmėms. Pildymo formas bei rekvizitus galima rasti kanceliarijoje bei stikliniame kambaryje.

1. W okresie Wielkiego Postu w każdy piątek o godz. 16.30 zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Nabożeństwo będzie sprawowane w dwóch językach po polsku i po litewsku.

SKELBIMAI/OGŁOSZENIA

II GAVĖNIOS SEKMADIENIS II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

1. Gavėnios laikotarpiu penktadieniais 16.30 val. kviečiame dalyvauti Kryžiaus kelio pamaldose. Pamaldos vyksta lenkų ir lietuvių kalbomis.

2. Kovo 19 d. antradienį švenčiame šv. Juozapo Švč. Mergelės Marijos Sužadėtinio iškilmę. Šv. Mišios 17.30 val.

SKELBIMAI/OGŁOSZENIA

I GAVĖNIOS SEKMADIENIS I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

1.Gavėnios laikotarpiu penktadieniais 16.30 val. kviečiame dalyvauti Kryžiaus kelio pamaldose. Pamaldos vyks dviem lenkų ir lietuvių kalbomis.

Popiežius PRANCIŠKUS Žinia 2019 m. gavėnios proga

Popiežius PRANCIŠKUS Žinia 2019 m. gavėnios proga

„Kūrinija su ilgesiu laukia, kada bus apreikšti Dievo vaikai“ (Rom 8, 19)

VIII EILINIS SEKMADIENIS / VIII NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Rytoj, kovo 4 d. švenčiame šv. Kazimiero Lietuvos globėjo iškilmę. Šv. Mišios 17.30 val.

VII EILINIS SEKMADIENIS / VII NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA


1. Nuoširdžiai dėkojame už svetingumą Gamyklos, Architektų, Didlaukio, Bažnyčios, Strazdų, Miškininkų, Pušų, Prienų, Magūnų gatvių gyventojams. Dėkojame už visas Jūsų aukas bažnyčios išlaikymui, ypač esame dėkingi Alfonsui Ivanauskui, Jonui Tumalavičiui, kurie pagelbėjo suorganizuoti šį sielovadinį apsilankymą ir lydėjo kunigus kalėdojimo metu.

2. Kovo 1 d. yra pirmasis mėnesio penktadienis. Švč. Sakramento adoracija nuo 15.00 val. Prieš šv. Mišias Švč. Jėzaus Širdies litanija.

KVIEČIAME ikimokyklinukų mamas į susitikimus


„KO REIKIA KIEKVIENAI MAMAI?“

VI EILINIS SEKMADIENIS / VI NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA


1. Nuoširdžiai dėkojame už svetingumą Sodų, Saulės, Gėlių, Pietų, Šilelio, Įkalnės, Darbininkų, Žaliosios, Lauko gatvių gyventojams. Dėkojame už visas Jūsų aukas bažnyčios išlaikymui, ypač esame dėkingi Vladui Šarėjui, Anai Rakovskai, Danutai Tomaševskai, kurie pagelbėjo suorganizuoti šį sielovadinį apsilankymą ir lydėjo kunigus kalėdojimo metu.

2. Rytoj, pirmadienį vasario 18 d. po šv. Mišių lankysime Gamyklos gatvės gyventojus vadinamuose Alytaus nameliuose.

3. Antradienį vasario 19 d. vakare po šv. Mišių planuojame kalėdojimą Architektų gatvės 2, 4, 6 namuose.

V EILINIS SEKMADIENIS / V NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už svetingumą Vasaros, Mokyklos, Gaspariškių, Vytauto, Naujosios gatvių gyventojams. Dėkojame už visas Jūsų aukas bažnyčios išlaikymui, ypač esame dėkingi Jonui Tumalavičiui, Anai Rakovskai, Danutai Tomaševskai, kurie pagelbėjo suorganizuoti šį sielovadinį apsilankymą ir lydėjo kunigus kalėdojimo metu.

Pasiruošimas Sutvirtinimui

Norintys priimti Sutvirtinimo sakramentą yra kviečiami registuotis bažnyčioje iki lapkričio pabaigos.

Pasiruošimas Sutvirtinimui

Norintys priimti Sutvirtinimo sakramentą yra kviečiami registuotis bažnyčioje iki lapkričio pabaigos.

Pasiruošimas Sutvirtinimui

Norintys priimti Sutvirtinimo sakramentą yra kviečiami registuotis bažnyčioje iki lapkričio pabaigos.

Pasiruošimas Sutvirtinimui

Norintys priimti Sutvirtinimo sakramentą yra kviečiami registuotis bažnyčioje iki lapkričio pabaigos.

Vyskupų kreipimasis

Vyskupų kreipimasis, artėjant Lietuvos paaukojimui Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai

2018 m. sausio 31 d.

Šių metų vasario 11 d. 12 val. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje Lietuvos vyskupai aukos iškilmingas šv. Mišias, kurių metu Lietuva bus paaukota Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai. Kokia šio veiksmo prasmė?

Lietuvos paaukojimas Švč. Mergelei Marijai – tai tikėjimo veiksmas, kuriuo:

Ieškome savanorių

Nusibodo kasdieninė rutina? Neturi ką prasmingo veikti? O gal nori išbandyti savo jėgas? Esi kūrybiškas? Groji? O gal fotografuoji? Skaitai? Turi krūvą idėjų? ieškai Dievo? Nebijai bendrauti? Pasiilgsti bendrystės? Todėl kviečiame Tave savanoriauti mūsų parpijoje. Kreipkis į parapijos kunigus.

Kvieičiame savanoriauti

Renkame savanorius parapijos bažnyčios 10 - mečio jubiliejaus, šv. Jono Pauliaus II relikvijos intronizacijos ir atlaidų organizavimui Pabradės bažnyčioje. Dėl informacijos kreiptis į parapijos vikarą kun. Daniel Narkun arba bažnyčios raštinę.

Katechazės

Sekmadieniais 20 min. prieš Šv. Mišias vyks katechezės. Lenkų kalba - 9.10 val., Lietuvių - 11.40 val.

O po Šv. Mišių, parapijos salėje, vyks katechezės tėvams, kurių vaikai šiemet ruošiasi pirmajai Komunijai. Tiems, kurie mažai lankė Alfą kursą, o ypač tiems kurie jo visai nelankė.

Su Jėzumi į Naujuosius 2018 metus!

23:30 Adoracijos pradžia

Išpažintys

Padėka Jėzui už 2017 metus

23.55 Padėkos himnas: Tave, Dieve, Garbinam

00.00 Himnas Šventajai Dvasiai

Maldos prašymai Krikšto pažadų atnaujinimas (turėti krikšto žvakę) Kunigystės pažadų atnaujinimas

Santuokos priesaikos atnaujinimas Palaiminimas Suneštinės vaišės parapijos salėje.

Iki greito!

Sveikinimas

Bet mūsų Viešpaties malonė išsiliejo be saiko kartu su tikėjimu ir meile Kristuje Jėzuje. (1Tim1,14)

Kokia džiugi Kalėdų žinia - Dievas dovanoja save asmeniškai kiekvienam Jėzuje Kristuje. Jame nėra išskaičiavimų nuostatų ar saiko.

Jam nėra nepatogaus laiko ar vietos. Jėzuje Kristuje, toje didžiojoje Dievo malonėje išsiliejantis begaloinis Dievo gerumas yra mūsų kupina vilties rytdiena.

Priimkite šią Dievo dovaną su tikėjimu ir meile! Tada ir patys tapsime Dievo malone vieni kitiems.

Linksmų švenčių!

Klebonas kun. Deimantas Braziulis

Vikaras kun. Daniel Narkun

Kalėdų laiko pamaldos


Gruodžio 24 d. – sekmadienis – Kalėdų nakties Šv. Mišios

19:00 – Piemenėlių Šv. Mišios. Melsimės už vaikus, PL, (Karkažiškių rek.)
19:00 - Piemenėlių Šv. Mišios. Melsimės už jaunimą, PL, (Pavoverės baž.)
21:00 - Piemenėlių Šv. Mišios. Melsimės už visą parapiją, PL/LT, (Pabradės baž.)

Gruodžio 25 d. – pirmadienis – Jėzaus Kristaus Gimimas

Sekmadienio tvarka

Gruodžio 26 d. – antradienis – II-oji Kalėdų diena

17.30 Šv. Mišios, PL, (Pabradės bažnyčioje) – šv. Steponas, pirmasis kankinys

Gruodžio 27 d. – trečiadienis – III-oji Kalėdų diena

17.30 Šv. Mišios, LT, (Pabradės koplyčioje) – šv. Jonas, Apaštalas, Evangelistas; šventinsime vyną
Gruodžio 28 d. – ketvirtadienis – IV-oji Kalėdų diena
17.30 Šv. Mišios, PL, (Pabradės koplyčioje) – šv. Nekaltieji Vaikeliai, kankiniai; laiminsime vaikus

Gruodžio 31 d. – sekmadienis

Sekmadienio tvarka

Kalėdojimas

Lankymo laikas nuo 9 val.

Sausio 24 - 27 d lankymo grafikas:

Pirmadienis: -----

Antradienis: Vasarvientės g., Stoties g., Klevų g.

Trečiadienis: Bažnyčios g., Švenčionių g., Mokyklos g.

Ketvirtadienis: -----

Kviečiame į choro Ąžuoliukas koncertą

Spalio 30d. Pabradės bažnyčioje po 12 val. Šv. Mišių vyks berniukų ir jaunuolių choro Ąžuoliukas koncertas. Kviečiame dalyvauti.

Mirusiųjų minėjimo dienos


ALFA KURSAS

Tai proga geriau susipažinti su krikščionybe iš vidaus.

Esi netikintis? O gal abejojantis? Nusivylęs tikėjimu? Turi krūvą klausimų? O gal Tu jau viską žinai? Gal esi ieškantis? O gal save laikai eiliniu tikinčiu? Tuomet šie kursai kaip tik tau.

Ateik spalio 14 d. penktadienį 19 val. į parapijos namų salę ir kartu leisimės į pažinimo kelionę. Kurioje kartu klausime ir kartu ieškosime atsakymų.

Išsamesnė informacija apie šį kursą yra ČIA.

Dėl Pirmos Komunijos ruošimo

Šiais metais vaikai ruošis Pirmajai Komunijai tokia tvarka:

Rusų grupė nuo spalio 11d. kiekvieną antradienį nuo 14 val. ir penktadienį - nuo 15 val. (15 užsiėmimų) mokys vik. kun. Daniel

Lenkų grupė nuo spalio 11d. kiekvieną antradienį nuo 15 val. mokys vik. kun. Daniel (laikinai)

Lietuvių grupė nuo spalio 13 d. kiekvieną ketvirtadienį nuo 14 val. mokys religinio ugdymo vadovė mok. Ieva

Užsiėmimai vyks parapijos namų salėje. Vaikų atostogų metu užsiėmimai nevyks.

Baigėsi registracija Sakramentų ruošimui

Baigėsi registraciją į 2016 - 2017 m. vaikų Eucharistijos ir Susitaikinimo sakramentų ruošimą. Anketą kviečiame užpildyti iki rugsėjo 26 d. Anketą rasite čia.

Jaunimo nuo 15 iki 18 m. rengimo Sutvirtinimo sakramentui. Registacija ČIA.

Suaugusiųjų nuo 18 m ir vyresnių. Anketą rasite ČIA.

Rugsėjo 1-osios šventė

Šv. Mišios už pradedančiuosius naujus mokslo metus 9 val. LT, o 11 val. PL.

Paskyrimai

Kun. Deimantas Braziulis atleidžiamas iš Pabradės Švč. Mergelės Marijos, Šeimos Karalienės, ir Pavoverės Šv. Kazimiero parapijų klebono bei Karkažiškės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios rektoriaus pareigų ir skiriamas Adutiškio Švč. M. Marijos Škaplierinės parapijos klebonu.

Kun. dr. Vladimir Solovej atleidžiamas iš Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Pabradės Švč. Mergelės Marijos, Šeimos Karalienės, ir Pavoverės Šv. Kazimiero parapijų klebonu bei Karkažiškės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios rektoriumi, paliekant toliau eiti kitas pareigas.

Šv. Mišių laikas

Birželio 25 d. dėl arkiv. T. Matulionio skelbimo palaiminimu šventės Šv. Mišios bus tokia tvarka: Pabradės bažnyčioje: 9.00 PL, 18.30 LT, Pavoverės - 8.00 val., Karkažiškės rektorate Šv. Mišių tą dieną nebus. Apie šventę išsamiau www.teofilius.lt

Birželinės pamaldos

Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbei. Birželinės pamaldos visą birželio mėnesį vyksta per kiekvienas šv. Mišias.

Gegužinės pamaldos

Gegužės mėnuo skiriamas Švč. M. Marijos garbei. Gegužinės pamaldos visą gegužės mėnesį vyksta per kiekvienas šv. Mišias po Komunijos.

2% parama “Neatvėrus piniginės”.

Pabradės parapija gyvena tik iš tikinčiųjų aukų. Todėl kreipiuosi į jus, broliai sesrys Kristuje, žinodamas, kad ir daugumai Jūsų šie metai yra sunkūs. Tačiau Jūs galite padėti net neatvėrę savo piniginės ir nieko nepraradę. Vadovaujantis LR Paramos ir labdaros įstatymu kiekvienas Lietuvos pilietis gali paskirti pasirinktai organizacijai iki 2 proc. valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.

Paramą galite pervesti:

Velykinis sveikinimas

„Šlovė Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui, kuris iš savo didžio gailestingumo Jėzaus Kristaus prisikėlimu iš numirusių yra atgimdęs mus gyvai vilčiai.“ (1Pt 1,3)

Atgailos pamaldos

Šeštadienį balandžio 1 d. 17 val. susitaikinimo pamaldos. Proga atlikti išpažintį ir susitaikyti su Dievu ir artimu. Bus svečių kunigų. Pamaldoms vadovaus egzorcistas kun. Marek Dettlaff.

DIDŽIOJO TRIDIENIO PAMALDŲ TVARKA

Kovo 29 d. DIDYSIS KETVIRTADIENIS (Paskutinės vakarienės Mišios)

Pabradė 17.30 val. LT/PL

Karkažiškės 15.00 val. PL

Pavoverė 15.00 val. PL


Kovo 30 d. DIDYSIS PENKTADIENIS


Pelenų trečiadienis

Gavėnios pradžia. Pelenų trečiadienis. Mišios mūsų bažnyčioje 10 val. PL kalba, o 17.30 val. - LT.

KRISTAUS PAAUKOJIMAS (GRABNYČIOS)

Vasario 1 d. Grabnyčių Šv. Mišios 17.00 val. LT

Vasario 2 d. Grabnyčių Šv. Mišios - 17.00 val. PL

Parapijos raštinė


Kunigas budi valandą prieš kiekienas Šv. Mišias.

Visais klausimais prašome kreiptis tel.: 860850984
pabradesparapija@gmail.comPasaulinė migrantų ir pabėgėlių diena

Sausio 10 d. 12 val Šv. Mišias aukos J. E. Vysk. Arūnas Poniškaitis. Melsimės už pabėgėlius ir migrantus.

Po Mišių, parapijos salėje, vyks susitikimas ir agapė.

Apie šį pasaulinį minėjimą galite pasiskaityči čia.

Alfa kursas

balandžio 1d. 19 val. kviečiame į Alfa kurso baigiamąjį vakarą. Jis vyksta parapijos namuose.

Susitaikinimo pamaldos

Gruodžio 23 d. 17 val. kviečiame į susitaikinimo ir vidinio išgydymo pamaldas.

Pradėsime 17 val. Šv. Mišiomis. Po jų bus galimybė atlikti išpažintį ir pasiruošti ateinančioms šventėms.

Išpažinčių klausys kunigas svečias. Taip pat dalyvaus vidinio išgydymo tarnystę atliekanti Jesės atžalos grupė iš Vilniaus.

Po jų kviečiame visus į parapijos salę, švęsti ir laužyti kalėdaitį.


Kūčių vakaronė

Gruodžio 17 d. 18 val. Pabradės Švč. M. Marijos, Šeimos Karalienės, bažnyčioje adventinis koncertas.

Po jų kviečiame visus į parapijos salę, švęsti ir laužyti kalėdaitį.

Ateidami atsineškite maisto sau ir artimui.

Kalėdų koncertas. Gruodžio 26 d. 12 val.

Tylią naktį, naktį šventą
baltos snaigės tyliai krenta...

Tyliai krisdamosį žemę
baltos snaigės, rodos, šlama.

Rodos, kužda mūs širdims:
Dievo kūdikis užgims.
(Mykolas Linkevičius)

VŽB šlovinimo ir liudijimų valanda

Lapkričio 29 d., sekmadienį, 10.30 val. , vyks VŽB šlovinimo ir liudijimų valanda. Organizuoja Ignalinos skyrius ir Pabradės parapija. Maloniai visus kviečiame dalyvauti. Informacija tel. 8 614 10781.

Plačiau www.vzb.lt

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENA

12 val. Šv. Mišios Pabradės Švč. M. Marijos, Šeimos Karalienės, bažnyčioje

13 val po Šv. Mišių eisena į Pabardės Žemutinį parką

13.15 val. visuotinė akcija "Kovo 11-oji" Pabradės Žemitiniame parke

Organizatoriai Pabradės miesto kultūros centras

Kviečiame ruoštis Sutvirtinimo sakramentui

Sutvirtinimo sakramentui galima ruoštis nuo 9 klasės ir vyresnius. Pirmas susitikimas vyks spalio 4 d. po 13.30 val. Šv. Mišių.

Norintieji ruoštis kviečiami užsirašyti parapijos raštinėje.

Kviečiame ruoštis Eucharistijos ir Susitaikinimo sakramentams

Kviečiame ruoštis Eucharistijos ir Susitaikinimo skaramentams nuo 3 klasės ir vyresnius.

Pirmas susitikimas su norinčiais ruoštis Eucharistijos ir Susitaikinimo sakramentams vyks spalio 4 d. po 9.30 val. Šv. Mišių.

Norintieji ruoštis šiems sakramentams kviečiami užsirašyti parapijos raštinėje.

Pabradės parapijos Klebono taurės futbolo ir virvės traukimo turnyras

2015 m. spalio 10 d. 10 val. kviečiame dalyvauti Pabradės Švč. Mergelės Marijos,

Šeimos Karalienės parapijos Klebono taurės futbolo ir virvės traukimo turnyre.


Komandoje: 5 žaidėjai, 1 vartininkas, gali būti 4 pakaitiniai žaidėjai (-os).


Vieta: Pabradės futbolo aikštynas

Rugpjūčio 15 d. pamaldų tvarka

Rugpjūčio 15 d. švenčiame Švč. M. Marijos Dangun Ėmimo šventę.

Pamaldos vyks sekmadienio tvarka.

Pabradės bažnyčioje: 9.30 val. lenkų kalba, 12.00 val. lietuvių kalba.

Pavoverės bažnyčioje: 8.00 val. lenkų kalba.

Karkažiškės bažnyčioje: 11 val. lenkų kalba.

Bus šventinami vaisiai ir žolynai.

Piligriminis žygis ŠVENČIONĖLIAI - DŪKŠTAS. Keliaukime kartu!

Piligriminis žygis „Gailestingumas - tai viską pamiršti?“ - 2015 liepos 11-15 dienomis

Keliautojo atmintinė

Keliautojo įnašas - 5 eurai

Atstumas – apie 105km

1. Su savimi reikia turėti:

- miegmaišį, kilimėlį miegojimui.

- vandens ir lengvų užkandukų, gertuvę.

- higienos reikmenis. (rankšluostis, dantų pasta, muilas ir t.t.),

Prejektas "Bažnyčia, šeima ir aš"

Mūsų gimnazijos mokiniai dalyvavo projekte „Bažnyčia, šeima ir aš ". Projekto vadovė dorinio ugdymo vyr. mokytoja Ana Lastovska.

Projekto tikslas – atskleisti šeimos vietą bei reikšmę žmogaus gyvenime. Projektą organizavo Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centras. Mūsų gimnazijos projekto dalyviai užiemė I vietą tarp 5-8 klasių ir I vietą tarp 9-G3a klasių. Gegužės 14 diena Bažnytinio paveldo muziejuje vyko laureatų apdovanojimo šventė. Šventės metų kiekvienas dalyvis gavo padėkos raštą, dovanas, dalyvavo edukacinėje pamokoje

,, Krikščioniški simboliai'', pagamino papuošalus shrink plastick technika.

Sveikiname dalyvius !

Vargonų koncertas

Gegužės10 d. 12 val. Pabradės bažnyčioje vyks vargonų muzikos koncertas.
Vargonininkas, pianistas,kompozitorius - Aleksandras Isakovas.

Didžiojo Tridienio pamaldų tvrka

DIDYSIS KETVIRTADIENIS (Paskutinės vakarienės Mišios)

17.00 val. (Lenkų kalba) ir 18.30 val. (Lietuvių kalba)

DIDYSIS PENKTADIENIS

15.00 val. (Lietuvių kalba)

16.00 val. Kryžiaus kelias Pabradės gatvėmis (Lietuvių/Lenkų kalbomis)

17.30 val. (Lenkų kalba)

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS (Velyknaktis)

20.00 val. (Lietuvių kalba) ir 22.00 val. (Lenkų kalba)

VELYKŲ RYTO ŠV. MIŠIOS (Sekmadienis)

8.00 val. (Lietuvių kalba) ir 10.00 val. (Lenkų kalba)

Velykų II diena (Pirmadienis)

9.30 val. (Lenkų kalba) ir 11.00 val. (Lietuvių kalba)

2 % GPM parama


Jūs galite padėti net neatvėrę savo piniginės ir nieko nepraradę.


Nuoširdžiai dėkoju už visokeriopą paramą ir kviečiu 2 % GPM skirti parapijos reikmėms. Tai padaryti galite iki gegužės 1 d. vienu iš šių būdų:

1. Per internetinę bankininkystę prisijungdami prie Valstybinės mokesčių inspekcijos ir užpildydami FR0512_2 formą.

2. Užpildydami FR0512_2 formą ranka ir išsiųsti Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Deklaracijas paštu siųsti adresu Neravų g. 8, LT-66257 Druskininkai.

3. Užsukti į bažnyčios raštinę su asmens dokumentu.


Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą:

Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas):191304957;


Iš anksto nuoširdžiai visiems dėkoju!

Telaimina Jus Dievas!

Kun. Deimantas Braziulis

klebonas


Šlovinimas

Kviečiame!!!

Pirmaisiais mėnesio penktadieniais po vakaro Mišių (17:30), apie 18 val. į šlovinimą. Kuirs vyksta bažnyčios koplyčioje.

Lauksime Jūsų!!!