I ADVENTO SEKMADIENIS / I NIEDZIELA ADWENTU

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Advento metu antradieniais ir ketvirtadieniais ryte 7.00 val. švęsime Rarotų šv. Mišias, į kurias ypatingai kviečiame vaikus ypač besiruošiančius I Komunijai. Po šv. Mišių kviečiame į parapijos namus pusryčių.

2. Gruodžio 2 d., pirmąjį mėnesio pirmadienį po šv. Mišių kalbame Gailestingumo vainikėlį.

3. Gruodžio 3 d., pirmąjį mėnesio antradienį, kviečiame po šv. Mišių kalbant Visų Šventųjų litaniją kreiptis užtarimo į šventuosius, kurių relikvijos yra saugomos mūsų bažnyčioje.

4. Gruodžio 4. d., pirmąjį mėnesio trečiadienį, šv. Mišias aukojame už mūsų parapijos geradarius.

5. Lietuvoje vyksta nuolatinė Švč. Sakramento adoracija. Šiais metais kviečiama melstis už pašaukimus. Nuo lapkričio mėnesio adoracija vyksta Vilniaus arkivyskupijos parapijose. Mūsų bažnyčioje adoracija vyks gruodžio 5 d., pirmąjį mėnesio ketvirtadienį nuo 8.00 iki 20.00 val.

6. Gruodžio 6 d., pirmąjį mėnesio penktadienį, kviečiame į Švč. Sakramento Adoraciją nuo 15.00 val.

7. Gruodžio 7 d. šeštadienį, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija kviečia į tarptautinę mokslinę konferenciją - Stokos samprata ir dvasinis augimas krikščioniškoje Vakarų Europos kultūrinėje tradicijoje. Konferencijos pradžia 9.00 val.

8. Gruodžio 14 d., šeštadienį, 12.00 val. mūsų bažnyčioje vyks Advento pamaldos I Komunijos vaikams ir jų tėveliams. Pamaldų metų tėveliai turės galimybė atlikti išpažintį.

9. Gruodžio 14 d., šeštadienį, 16.00 val. sakramentinėje santuokoje gyvenančius sutuoktinius kviečiame į Namų Bažnyčios susitikimą, parapijos namuose.

10. Dėkojame už aukas mūsų bažnyčios išlaikymui: Dievo Motinos Marijos altorėlio įrengimui bei šildymo išlaidoms.

11. Kviečiame skaityti katalikišką spaudą. Prie išėjimo iš bažnyčios galima rasti gruodžio mėnesio Magnificat ir naująjį žurnalo Kelionė numerį.


1. W czasie Adwentu we wtorki i czwartki o godz. 7.00 będziemy sprawowali Msze św. Roratnie, na które szczególnie zapraszamy dzieci, zwłaszcza przygotowujące się do I Komunii św. Po Mszy św. zapraszamy do domu parafialnego na śniadanie.

2. 2 grudnia, w pierwszy poniedziałek miesiąca, po Mszy św. odmawiamy koronkę do Miłosierdzia Bożego.

3. 3 grudnia, w pierwszy wtorek miesiąca zapraszamy po Mszy św. w Litanii do Wszystkich świętych prosić o szczególne wstawiennictwo tych świętych, których relikwie przechowujemy w naszym kościele.

4. 4 grudnia, w pierwszą środę miesiąca sprawujemy Mszę św. za naszych dobroczyńców.

5. Na Litwie trwa nieustająca adoracja Najświętszego Sakramentu. W tym roku modlimy się o powołania. Od listopada adoracja trwa w parafiach archidiecezji Wileńskiej. W naszym kościele adoracja Najświętszego Sakramentu będzie miała miejsce 5 grudnia, w pierwszy czwartek miesiąca od godz. 8.00 do godz. 20.00.

6. 6 grudnia, w pierwszy piątek miesiąca zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00.

7. 7 grudnia, w sobotę duchowne seminarium św. Józefa w Wilnie zaprasza na międzynarodową konferencję naukową pod tytułem – Pojęcie braku a wzrastanie duchowe w tradycji kulturowej chrześcijańskiej Europy Zachodniej. Konferencja rozpocznie się o godz. 9.00 ofiarą Mszy św.

8. 14 grudnia, w sobotę o godz. 12.00 w naszym kościele będzie Nabożeństwo Adwentowe dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. i ich rodziców.

9. 14 grudnia, w sobotę o godz. 16.00 małżeństwa sakramentalne zapraszamy na spotkanie z animatorami wspólnoty Domowego Kościoła.

10. Serdecznie dziękujemy za troskę o nasz kościół, za złożone ofiary na budowę ołtarzyka Matki Bożej oraz ogrzewanie kościoła.