XII EILINIS SEKMADIENIS / XII NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas bažnyčios išlaikymui, ypač stogo remontui, kuris jau kainavo virš pusantro tūkstančio eurų ir, deja, dar nėra pabaigtas. Pagal galimybę kviečiame paremti mūsų bažnyčios pastato remonto išlaidas.

2. Birželinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyksta pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais 17.00 val.; antradieniais ir ketvirtadieniais po rytinių šv. Mišių, šeštadieniais – 9.30 val., sekmadieniais 9.30 val. lenkiškai ir 11.30 val. – lietuviškai.

3. Trečiadienį, birželio 24 d. švenčiame šv. Jono Krikštytojo gimimo iškilmę. Šv. Mišios 17.30 val.

4. Liepos 5 d., sekmadienį švenčiame Švč. M. Marijos Šeimos Karalienės mūsų parapijos titulo atlaidus. Šv. Mišias aukos kun. Francišek Jusiel, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos generalinis sekretorius.

5. I Šventos Komunijos iškilmę mūsų parapijoje planuojame švęsti rugsėjo 19 d.

6. Iki liepos 1 d. galima teikti prašymus Valstybinei mokesčių inspekcijai pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams tame tarpe ir bažnyčioms. Kviečiame, kas turite tokią galimybę užpildyti NAUJAS formas (FR0512, versija 04), kurias galima rasti bažnyčioje spaudos stende. Naujose formose jau yra įrašyti parapijos rekvizitai. Jums reikia tik įrašyti savo asmens duomenis, apačioje pasirašyti ir parašyti savo vardą ir pavardę. Užpildytą formą prašome atnešti į bažnyčią ir palikti raštinėje arba paštu išsiųsti į Mokesčių inspekciją.

7. Kviečiame gilinti savo tikėjimą skaitant katalikišką spaudą. Spaudos stende prie išėjimo iš bažnyčios galima rasti liepos mėnesio Magnificat, naujus žurnalų Kelionė ir Artuma numerius.

+++

1. Serdecznie dziękujemy za wszystkie złożone ofiary na kościół. Remont dachu już kosztował ponad półtora tysiąca euro i jeszcze nie został skończony. Prosimy w miarę możliwości o wsparcie wydatków remontu budynku kościoła.

2. Nabożeństwa czerwcowe są sprawowane w poniedziałki, środy, piątki o godz. 17.00; we wtorki i czwartki po Mszy św. porannej; w sobotę o godz. 9.30, w niedzielę o godz. 9.30 po polsku, o godz. 11.30 po litewsku.

3. W środę, 24 czerwca obchodzimy Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela. Msza św. o godz. 17.30.

4. 5 lipca, w niedzielę sprawujemy Uroczystość odpustową tytułu naszej parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Rodziny. Mszę św. będzie sprawował ks. Franciszek Jusiel sekretarz generalny seminarium duchownego św. Józefa w Wilnie.

5. Uroczystość I Komunii św. w naszej parafii planowana jest na 19 września.

6. Do 1 lipca można składać prośby do Inspekcji podatkowej o przeprowadzenie części podatku na kościół. Dlatego uprzejmie prosimy o wypełnienie NOWYCH form (FR0512, wersja 04), które można znaleźć w kościele w gablocie z prasą. W nowych formach już są wpisane rekwizyty naszej parafii. Prosimy jedynie o wpisanie swoich danych osobistych, podpisanie na dole oraz wpisanie swego imienia i nazwiska. Wypełnione formy można przynieść do kościoła do kancelarii lub wysłać pocztą do Inspekcji podatkowej.

7. W gablocie z prasą przy wyjściu z kościoła można znaleźć czerwcowy numer Oremus oraz magazyn Miłujcie się. Zapraszamy do lektury!