II GAVĖNIOS SEKMADIENIS / II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Gavėnios metu kiekvieną penktadienį 16.30 val. kviečiame dalyvauti Kryžiaus kelio pamaldose.

2. Šalia įėjimo į bažnyčią yra Pasninko dėžė, į kurią renkame ilgesnio galiojimo maisto produktus vargšams bei moters ir vaiko higienos priemones, kurios bus perduotos mūsų arkivyskupijos Caritas Motinos ir vaiko namams.

3. Kovo 11 d., trečiadienį švenčiame Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo dieną. Šv. Mišios bus aukojamos 12.00 val. Mišiose dalyvaus Pabradės miesto kultūros centro mišrus choras Cantabile. Tą dieną vakare šv. Mišių nebus.

4. Biblijos grupelės susitikimas vyks trečiadienį, kovo 18 d. po šv. Mišių.

5. Gavėnios rekolekcijos mūsų parapijoje vyks kovo 20-22 d.d.

6. Šį pavasarį pirmą kartą Lietuvoje viešai bus perskaitytas Šventasis Raštas nuo pradžios iki pabaigos. Šis nepertraukiamas skaitymas vyks kovo 22–28 dienomis Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje Vilniuje. Kad visa Biblija būtų perskaityta, prireiks daugiau nei tūkstančio skaitovų savanorių. Norinčius kviečiame įsijungti į šią akciją. Registracija prasidės vasario 22 d. Daugiau informacijos galima rasti interneto svetainėje www.Biblija2020.lt

7. Prie išėjimo iš bažnyčios galima rasti kovo mėnesio Magnificat, žurnalų Kelionė, Artuma bei jėzuitų leidžiamo Laiškai bičiuliams numerius.

8. Kviečiame skirti 1,2% pajamų mokesčio už 2019 metus mūsų parapijos reikmėms. Pildymo formas ir rekvizitus galima rasti prie išėjimo iš bažnyčios.


1. W czasie Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej w każdy piątek o godz. 16.30.

2. Przy wejściu do kościoła znajduje się skrzynka wielkopostna, do której zbieramy produkty żywnościowe o wydłużonym terminie ważności dla biednych oraz artykuły higieniczne dla dzieci i kobiet, które będą przekazane dla domu Matki i dziecka naszej archidiecezji.

3. 11 marca, we środę obchodzimy Dzień Odzyskania Niepodległości Litwy. Msza św. o godz. 12.00. We Mszy św. bierze udział chór Centrum kultury Podbrodzia Cantabile. Tego dnia Mszy św. wieczorem nie będzie.

4. Spotkanie koła biblijnego odbędzie się we środę 18 marca po Mszy św.

5. Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii będą się odbywały 20-22 marca.

6. 28 marca, w sobotę o godz. 16.00 odbędzie się kolejne spotkanie wspólnoty Domowego kościoła.

7. 22-28 marca po raz pierwszy na Litwie w Wilnie w kościele Matki Bożej Pocieszenia będzie publicznie nieprzerwanie czytane całe Pismo Święte. Do tej akcji trzeba ponad tysiąc wolontariuszy. Serdecznie zapraszamy chętnych włączyć się w czytanie Słowa Bożego. Rejestracja rozpocznie się 22 lutego. Więcej informacji można uzyskać w Internecie na stronie www.Biblija2020.lt Lektura Biblii będzie po litewsku.

8. Prosimy o przekazanie 1,2% podatku dochodowego za rok 2019 na rzecz naszej parafii. Formularze oraz wzór wypełnienia można znaleźć przy wyjściu z kościoła.