VISŲ ŠVENTŲJŲ IŠKILMĖ / UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas bažnyčios šildymo išlaidoms padengti.

2. Pirmadienį, lapkričio 2 d. minime visus mirusius. Šv. Mišios aukojamos sekmadienio tvarka: lietuvių kalba 12.00 val. Procesija Pabradės kapinėse 11.15 val.

3. Nuo lapkričio 2 d. iki lapkričio 9 d. visose šv. Mišiose meldžiamės sudėtinėmis intencijomis už mirusius.

4. Lapkričio 5 d. pirmąjį mėnesio ketvirtadienį po šv. Mišių Švč. Sakramento išstatymas ir padėkos už Eucharistijos dovana malda. Šv. Mišios 8.30 val.

5. Lapkričio 6 d. pirmąjį mėnesio penktadienį Švč. Sakramento adoracija nuo 15 val. Šv. Mišios 17.30 val.

6. Lapkričio 7 d. pirmąjį mėnesio šeštadienį po šv. Mišių kalbame Švč. Mergelės Marijos litaniją. Šv. Mišis 10.00 val.

7. Lapkričio 18 d., trečiadienį 17.00 val. esame kviečiami švęsti šv. Mišias Aušros Vartų Dievo Motinos Globos atlaidų metu. Organizuojame bendrą kelionę 15.00 val. nuo Pabradės bažnyčios. Norinčius vykti kartu kviečiame užsirašyti raštinėje.

8. Jaunimą ir suaugusius kviečiame ruoštis Sutvirtinimo sakramentui. Po šv. Mišių galima kreiptis į Artūrą.

9. Kviečiame gilinti savo tikėjimą skaitant katalikišką spaudą. Spaudos stende prie išėjimo iš bažnyčios galima rasti lapkričio mėnesio Magnificat bei žurnalų Artuma ir Kelionė numerius.

+++

1. Serdecznie dziękujemy za wszystkie złożone ofiary na ogrzewanie kościoła.

2. W poniedziałek, 2 listopada dzień Wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych. Porządek Mszy św. taki jak w niedzielę. Procesja na cmentarzu w Podbrodziu o godz. 11.15.

3. Od 2 do 9 listopada we wszystkich Mszach św. modlimy się w intencjach składkowych za zmarłych.

4. 5 listopada w pierwszy czwartek miesiąca po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa dziękczynna za dar Eucharystii. Msza św. o godz. 8.30.

5. 6 listopada w pierwszy piątek miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00. Msza św. o godz. 17.30.

6. 7 listopada w pierwszą sobotę miesiąca po Mszy św. litania do Najświętszej Maryi Panny. Msza św. o godz. 10.00.

7. 18 listopada, we środę na godz. 17.00 mamy zaproszenie na Mszę św. uroczystości Odpustowych Opieki Matki Bożej Ostrobramskiej. Organizujemy wspólny wyjazd z Podbrodzia od kościoła o godz. 15.00. Chętnych zapraszamy zapisać się w kancelarii.

8. Zapraszamy młodzież oraz osoby dorosłe do przygotowania do sakramentu Bierzmowania. Po Mszy św. można zapisać się u Artura.

9. W gablocie z prasą przy wyjściu z kościoła można znaleźć nowy numer mszalika Oremus.