XXXI EILINIS SEKMADIENIS / XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. W tym tygodniu do soboty włącznie Msze św. będą sprawowane w intencjach składkowych za zmarłych.

2. 4 listopada obchodzimy pierwszy poniedziałek miesiąca. Po Mszy św. – koronka do Miłosierdzia Bożego.

3. 5 listopada, w pierwszy wtorek miesiąca zapraszamy po Mszy św. w Litanii do Wszystkich świętych prosić o szczególne wstawiennictwo tych świętych, których relikwie przechowujemy w naszym kościele.

4. 7 listopada, w pierwszy czwartek miesiąca po Mszy św. podczas Adoracji przy wystawionym Najświętszym Sakramencie dziękujemy Panu Jezusowi za dar Eucharystii.

5. 12 listopada, we wtorek o godz. 17.00 jesteśmy zaproszeni do udziału we Mszy św. w kościele św. Teresy w Wilnie podczas Odpustów Opieki Matki Bożej Ostrobramskiej. Chętnych do wspólnej pielgrzymki zapraszamy zapisać się w kancelarii parafialnej.

6. 16 listopada, w sobotę o godz. 12.00 odbędzie się comiesięczne spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św. Temat spotkania: Religijne wychowanie dzieci.

7. Serdecznie dziękujemy za troskę o nasz kościół, za złożone ofiary na budowę ołtarzyka Matki Bożej oraz ogrzewanie kościoła.


1. Šią savaitę iki šeštadienio imtinai šv. Mišios yra aukojamos sudėtinėmis intencijomis už mirusius.

2. Lapkričio 4 d. švenčiame pirmąjį mėnesio pirmadienį, po šv. Mišių kalbame Dievo Gailestingumo vainikėlį.

3. Lapkričio 5 d., pirmąjį mėnesio antradienį kviečiame po šv. Mišių kalbant Visų Šventųjų litaniją kreiptis užtarimo į šventuosius, kurių relikvijos yra saugomos mūsų bažnyčioje.

4. Lapkričio 7 d. pirmąjį mėnesio ketvirtadienį, po šv. Mišių prie išstatyto Švč. Sakramento adoracijos metu dėkojame Viešpačiui už Eucharistijos dovaną.

5. Lapkričio 12 d., antradienį 17.00 val. esame kviečiami švęsti šv. Mišias Vilniuje šv. Teresės bažnyčioje Aušros Vartų Globos Atlaidų metu. Norinčius vykti kartu kviečiame užsirašyti parapijos raštinėje.

6. Lapkričio 16 d., šeštadienį 12.00 val. I Komunijai besiruošiančių vaikų tėvus kviečiame į kasmėnesinį susitikimą. Susitikimo tema: Religinis vaikų ugdymas.

7. Dėkojame už rūpestį mūsų bažnyčios reikmėmis: Dievo Motinos Marijos altorėlio įrengimu bei šildymo išlaidomis.