KRISTAUS DANGUN ŽENGIMAS / WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas bažnyčios išlaikymui, turime naujų mūsų bažnyčios remonto rūpesčių: teka bažnyčios stogas. Pagal galimybę kviečiame paremti mūsų bažnyčios pastato remontą.

2. Švelninant karantiną leidžiama aukoti šv. Mišias dalyvaujant tikintiesiems taip pat ir sekmadieniais. Įleidžiami į bažnyčią tikintieji su veidą dengiančiomis kaukėmis, išlaikant saugų atstumą tarp pamaldų dalyvių. Šiuo metu šv. Komunija dalijama tik į rankas. Einantieji šv. Komunijos privalo laikytis saugaus atstumo. Tikinčiuosius, priklausančius rizikos grupei ar turinčius ligos simptomų raginame nesilankyti bažnyčiose, taip saugant save ir kitus. Sekmadieniais šv. Mišios toliau transliuojamos nuotoliniu būdu per mūsų parapijos Facebook paskyrą.

3. Mūsų bažnyčia pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais yra atidaroma 16.00 val.; antradieniais, ketvirtadieniais – 8.00 val.; šeštadieniais – 9.00 val., sekmadieniais – 9.00 val.

4. Antradieniais ir trečiadieniais šv. Mišios aukojamos iš specialių formuliarų maldaujant Dievą išlaisvinti žmoniją iš pandemijos.

5. Sekmadieniais šv. Mišios taip pat yra aukojamos įprastine tvarka Karkažiškės bažnyčioje 12.00 val., Pavoverės – 8.00 val. ir Arnionių koplyčioje – 10.30 val.

6. Penktadienį, gegužės 29 d. minime šv. Uršulę Leduchovską, kurios relikvijos yra saugomo mūsų bažnyčioje.

7. I Šventos Komunijos iškilmę mūsų parapijoje planuojame švęsti rugsėjo 19 d.

8. Iki liepos 1 d. galima teikti prašymus Valstybinei mokesčių inspekcijai pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams tame tarpe ir bažnyčioms. Kviečiame, kas turite tokią galimybę užpildyti NAUJAS formas (FR0512, versija 04), kurias galima rasti bažnyčioje spaudos stende. Naujose formose jau yra įrašyti parapijos rekvizitai. Jums reikia tik įrašyti savo asmens duomenis, apačioje pasirašyti ir parašyti savo vardą ir pavardę. Užpildytą formą prašome atnešti į bažnyčią ir palikti raštinėje arba paštu išsiųsti į Mokesčių inspekciją.

9. Kiekvieną vakarą 20.00 val. muša mūsų bažnyčių varpai kviesdami visus tikinčiuosius užtariant šv. Juozapui melstis už ligonius, gydytojus, slaugytojus ir visus, kuriems šis metas yra ypatingai sunkus.

10. Kviečiame gilinti savo tikėjimą skaitant katalikišką spaudą. Spaudos stende prie išėjimo iš bažnyčios galima rasti birželio mėnesio Magnificat ir naują žurnalo Artuma numerį.

+++

1. Serdecznie dziękujemy za wszystkie złożone ofiary na kościół. Przybyło nam nowych kłopotów remontowych: przecieka dach naszego kościoła. Prosimy w miarę możliwości o wsparcie remontu budynku kościoła.

2. Łagodząc warunki kwarantanny pozwala się składać ofiarę Mszy Świętej z udziałem wiernych również w niedziele. Wierni przychodzą do kościoła z maskami zakrywającymi twarz, zachowując bezpieczną odległość między sobą podczas nabożeństwa. Komunia św. jest udzielana tylko na rękę. Przychodząc do Komunii wierni muszą zachować bezpieczną odległość. Szczególnie wzywamy wiernych, którzy należą do grupy ryzyka lub mają objawy choroby, aby nie chodzili do kościołów, chroniąc w ten sposób siebie i innych. Msze św. niedzielne będą nadal transmitowane na Facebooku naszej parafii oraz na stronie internetowej: duchoweporady.pl

3. Kościół jest otwierany w poniedziałek, środę, piątek o godz. 16.00; we wtorek i czwartek o godz. 8.00; w sobotę o godz. 9.00, w niedzielę o godz. 9.00.

4. We wtorki i środy, Msze św. sprawujemy ze specjalnego formularza prosząc Boga o uwolnienie ludzkości od pandemii.

5. W niedziele Msze św. są sprawowane tak jak zwykle w kościele w Korkożyszkach o godz. 12.00, w Powiewiórce o godz. 8.00 i w kaplicy w Ornianach o godz. 10.30.

6. W piątek, 29 maja wspominamy św. Urszulę Ledóchowską, której relikwie przechowujemy w naszym kościele.

7. Uroczystość I Komunii św. w naszej parafii planowana jest na 19 września.

8. Do 1 lipca można składać prośby do Inspekcji podatkowej o przeprowadzenie części podatku na kościół. Dlatego uprzejmie prosimy o wypełnienie NOWYCH form (FR0512, wersja 04), które można znaleźć w kościele w gablocie z prasą. W nowych formach już są wpisane rekwizyty naszej parafii. Prosimy jedynie o wpisanie swoich danych osobistych, podpisanie na dole oraz wpisanie swego imienia i nazwiska. Wypełnione formy można przynieść do kościoła do kancelarii lub wysłać pocztą do Inspekcji podatkowej.

9. Trwa miesiąc maj, w sposób szczególny poświęcony Matce Bożej. Zapraszamy do odmawiania litanii Loretańskiej Najświętszej Maryi Panny w swoich domach.

10. Każdego wieczoru o godz. 20.00 biją dzwony naszych kościołów i w ten sposób zapraszają wszystkich wiernych do modlitwy za wstawiennictwem św. Józefa za chorych, pielęgniarki, lekarzy oraz wszystkich, dla kogo ten czasz jest szczególnie trudny.