XVIII EILINIS SEKMADIENIS / XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Rugpjūčio 1 d. minime šv. Alfonsą Mariją Liguorį, vyskupą ir Bažnyčios mokytoją. Šv. Mišios 17.30 val. Pirmąjį mėnesio pirmadienį po šv. Mišių kalbame Dievo Gailestingumo vainikėlį.

2. Rugpjūčio 2 d., pirmąjį mėnesio antradienį po 8.30 val. šv. Mišių kalbame Visų Šventųjų litaniją prie Gailestingojo Jėzaus paveikslo ir mūsų bažnyčioje saugomų šventųjų relikvijų.

3. Rugpjūčio 3 d., pirmąjį mėnesio trečiadienį šv. Mišias 17.30 val. aukojame už mūsų parapijos geradarius.

4. Rugpjūčio 4 d., minime šv. Joną Mariją Vianėjų, kunigą. Šv. Mišios 8.30 val. Pirmąjį mėnesio ketvirtadienį po šv. Mišių Švč. Sakramento išstatymas ir padėkos už Eucharistijos dovaną malda.

5. Rugpjūčio 5 d., pirmąjį mėnesio penktadienį kviečiame į Švč. Sakramento Adoraciją nuo 15.00 val. Šv. Mišios 17.30 val.

6. Rugpjūčio 6 d., švenčiame Kristaus Atsimainymo šventę. Šv. Mišios 10.00 val. Pirmąjį mėnesio šeštadienį 9.30 val. giedame Švč. Mergelės Marijos valandas, o po šv. Mišių kalbame Švč. M. Marijos litaniją.

+++

1. W poniedziałek, 1 sierpnia obchodzimy wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła. Msza św. o godz. 17.30. W pierwszy poniedziałek miesiąca po Mszy św. odmawiamy koronkę do Miłosierdzia Bożego.

2. 2 sierpnia, w pierwszy wtorek miesiąca po Mszy św. o godz. 8.30 odmawiamy litanię do Wszystkich Świętych przy obrazie Jezusa Miłosiernego oraz relikwiach świętych.

3. 3 sierpnia, w pierwszą środę miesiąca Msza św. o godz. 17.30 za dobroczyńców naszej parafii.

4. W czwartek, 4 sierpnia obchodzimy wspomnienie św. Jana Marii Vianneya. Msza św. o godz. 8.30. W pierwszy czwartek miesiąca po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz modlitwa dziękczynna za Dar Eucharystii.

5. 5 sierpnia, w pierwszy piątek miesiąca od godz. 15.00 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu. Msza św. o godz. 17.30.

6. W sobotę, 6 sierpnia obchodzimy święto Przemienienia Pańskiego. Msza św. o godz. 10.00. W pierwszą sobotę miesiąca o godz. 9.30 śpiewamy godzinki Najświętszej Maryi Panny, a po Mszy św. odmawiamy litanię do Najświętszej Maryi Panny.