Vilniaus seminarijos parengiamojo kurso apsilankymas

Š. m. vasario 3 dieną mūsų bažnyčioje sekmadienio pamaldose lankėsi ir patarnavo Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos parengiamojo kurso auklėtiniai bei jų vadovas kun. Valentinas Šiuša.