XXII EILINIS SEKMADIENIS / XXII NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Rugsėjo 4 d., pirmąjį mėnesio pirmadienį po 17.30 val. šv. Mišių kalbame Dievo Gailestingumo vainikėlį.

2. Rugsėjo 5 d., antradienį vykstame į Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, atlaidus. Išvykimas iš Pabradės 8.00 val. Tą dieną mūsų bažnyčioje šv. Mišios 8.30 val. nebus aukojamos.

3. Rugsėjo 6 d., pirmąjį mėnesio trečiadienį šv. Mišias 17.30 val. aukojame už mūsų parapijos geradarius.

4. Rugsėjo 7 d., pirmąjį mėnesio ketvirtadienį po 8.30 val. šv. Mišių Švč. Sakramento išstatymas ir padėkos už Eucharistijos dovaną malda.

5. Rugsėjo 8 d. penktadienį švenčiame Švč. Mergelės Marijos Gimimo iškilmę. Šv. Mišios 17.30 val. Švč. Sakramento adoracija nuo 15.00 val.

6. Rugsėjo 9 d., šeštadienį Pavoverės bažnyčioje vyks Europos Gyvojo Paveldo diena. Renginio pradžia 10.00 val. Programoje, tarp kitų dalykų, paskaita apie bažnyčioje esančias meno vertybes, Pavoverės pučiamųjų instrumentų orkestro koncertas.

7. Kviečiame užrašyti vaikus pasiruošimui Pirmajai šv. Komunijai, o jaunimą ir suaugusius Sutvirtinimo Sakramentui. Užsirašyti galima pas kunigus arba katechetus.

8. Nuoširdžiai dėkojame už visas aukas bažnyčios išlaikymui ir šildymo sistemos atnaujinimui.

+++

1. 4 września, w pierwszy poniedziałek miesiąca po Mszy św. o godz. 17.30 odmawiamy koronkę do Miłosierdzia Bożego.

2. 5 września, we wtorek o godz. 8.00 wyjeżdżamy z pielgrzymką do Trok na Odpust Matki Bożej Trockiej, Patronki Litwy. Tego dnia Mszy św. o godz. 8.30 w naszym kościele nie będzie.

3. 6 września, w pierwszą środę miesiąca Msza św. o godz. 17.30 za dobroczyńców naszej parafii.

4. 7 września, w pierwszy czwartek miesiąca po Mszy św. o godz. 8.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz modlitwa dziękczynna za Dar Eucharystii.

5. 8 września, w piątek obchodzimy uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Msza św. o godz. 17.30. Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00.

6. 9 września, w sobotę zapraszamy na godz. 10.00 do kościoła w Powiewiórce na Dzień żywego Dziedzictwa Europejskiego. W programie, między innymi, wykład o zabytkach obecnych w kościele, koncert orkiestry dętej. Początek programu o godz. 10.00.

7. 9 września, w sobotę Święciański odział rejonowy ZPL serdecznie zaprasza na jubileuszowy XXV festyn kultury polskiej „Nad brzegiem Żejmiany”. Początek Festynu o godz. 16.00 przy Centrum Kultury w Podbrodziu (ul. Vilniaus 46).

8. Zapisujemy dzieci do przygotowania do Pierwszej Komunii św., a młodzież i dorosłych do Sakramentu Bierzmowania. Zapisać się można u księży lub katechetów.

9. Filia Białostockiego Uniwersytetu w Wilnie organizuje kurs teologiczno-katechetyczny dla osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę religijną lub uzyskać prawo do nauczania religii w szkole. Nauka jest nieodpłatna. Zajęcia są w piątki i soboty. Czas trwania kursu - 3 semestry. Początek zajęć 1 października 2023 r.