XXI EILINIS SEKMADIENIS / XXI NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Norinčius aktyviau dalyvauti šv. Mišių šventime kviečiame įsijungti į parapijos chorą, ypač kviečiame vyrus savo balsais sustiprinti mūsų chorą.

2. Antradienį, rugpjūčio 27 d. minime šv. Moniką. Šv. Mišios 17.30 val.

3. Trečiadienį, rugpjūčio 28 d. minime šv. Augustiną, vyskupą ir Bažnyčios mokytoją. Šv. Mišios 17.30 val.

4. Ketvirtadienį, rugpjūčio 29 d. minime šv. Jono Krikštytojo Nukankinimą. Šv. Mišios 17.30 val.

5. Šeštadienį, rugpjūčio 31 d. 8.00 val. ryto išvykstame į piligriminę kelionę į Šiluvą ir Kryžių Kalną. Kelionės metu 12.00 val. yra numatytos šv. Mišios Šiluvos Dievo Motinos Apsireiškimo koplyčioje. 13 val. pietūs šv. Jono Pauliaus II piligrimų namuose. 15.00 val. malda Kryžių kalne. Sugrįžimas į Pabradę apie 20.00 val.

6. Rugsėjo 22-29 d.d. yra organizuojama piligriminė kelionė į Maltą. Piligrimus lydės mūsų parapijoje tarnavęs kun. Dovydas Grigaliūnas. Daugiau informacijos galima rasti skelbimų lentoje.


1. Zapraszamy chętnych do chóru parafialnego, zwłaszcza zapraszamy mężczyzn.

2. We wtorek, 27 sierpnia obchodzimy wspomnienie św. Moniki. Msza św. o godz. 17.30.

3. We środę, 28 sierpnia wspominamy św. Augustyna biskupa i doktora Kościoła. Msza św. o godz. 17.30.

4. We czwartek, 29 sierpnia obchodzimy wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela. Msza św. o godz. 17.30.

5. W sobotę, 31 sierpnia o godz. 8.00 wyruszamy w pielgrzymkę autokarową do Szydłowa i na Górę Krzyży. W planie pielgrzymki o godz. 12.00 jest przewidziana Msza św. w Szydłowie w kaplicy objawienia Matki Bożej. O godz. 13.00 – obiad w domu pielgrzyma im. Św. Jana Pawła II. O 15.00 modlitwa na Górze Krzyży. Powrót do Podbrodzia – około godz. 20.00.

6. W dniach 22-29 września jest organizowana pielgrzymka do Malty, podczas której pielgrzymom będzie towarzyszył ks. Dovydas Grigaliūnas były wikary naszej parafii. Więcej informacji można uzyskać na tablicy ogłoszeń.