V GAVĖNIOS SEKMADIENIS / V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas bažnyčios išlaikymui, šildymui ir kryžiaus atstatymui.

2. Balandžio 4 d., pirmąjį mėnesio pirmadienį po 17.30 val. šv. Mišių kalbame Gailestingumo vainikėlį.

3. Balandžio 5 d., pirmąjį mėnesio antradienį po 8.30 val. šv. Mišių kalbame Visų Šventųjų litaniją prie Gailestingojo Jėzaus paveikslo.

4. Balandžio 6 d., pirmąjį mėnesio trečiadienį 17.30 val. šv. Mišias aukojame už mūsų parapijos geradarius.

5. Balandžio 7 d., pirmąjį mėnesio ketvirtadienį po 8.30 val. šv. Mišių Švč. Sakramento išstatymas ir padėkos už Eucharistijos dovaną malda.

6. Balandžio 8 d., penktadienį nuo 15.00 val. Švč. Sakramento adoracija taikos ir pašaukimų intencija. 16.00 val. Kryžiaus kelio pamaldos.

7. Kitą sekmadienį švenčiame Verbų sekmadienį, šv. Mišių rinkliava yra skiriama Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos išlaikymui.

8. Gavėnios metu vyksta Pasninko dėžės akcija. Kviečiame aukoti stokojantiems ilgo galiojimo laiko maisto produktus. Pasninko dėžė yra prie pagrindinio įėjimo į bažnyčią.

9. Maloniai prašome skirti 1,2 % pajamų mokesčio dalį už 2021 metus mūsų parapijos reikmėms. Nuo šių metų popieriniai prašymai nebus nagrinėjami. Vienintelis galimas būdas pateikti prašymą yra tik elektroninis. Mūsų parapijos rekvizitus galima rasti internetiniame puslapyje www.pabradesparapija.lt arba bažnyčios raštinėje.

10. Kviečiame gilinti savo tikėjimą skaitant katalikišką spaudą. Spaudos stende prie išėjimo iš bažnyčios galima rasti naujus Kelionės ir Artumos žurnalų numerius.

+++

1. Serdecznie dziękujemy za wszystkie złożone ofiary na ogrzewanie kościoła oraz odbudowę krzyża.

2. 4 kwietnia, w pierwszy poniedziałek miesiąca po Mszy św. o godz. 17.30 odmawiamy koronkę do Miłosierdzia Bożego.

3. 5 kwietnia, w pierwszy wtorek miesiąca po Mszy św. o godz. 8.30 odmawiamy litanię do Wszystkich Świętych.

4. 6 kwietnia, w pierwszą środę miesiąca Msza św. o godz. 17.30 za dobroczyńców naszej parafii.

5. 7 kwietnia, w pierwszy czwartek miesiąca po Mszy św. o godz. 8.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz modlitwa dziękczynna za dar Eucharystii.

6. 8 kwietnia, w piątek od godz. 15.00 adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju oraz powołań. Nabożeństwo Drogi krzyżowej o godz. 16.00.

7. 10 kwietnia, w Niedzielę Palmową taca Mszy św. jest przeznaczona na utrzymanie seminarium duchownego w Wilnie.

8. W czasie Wielkiego Postu można ofiarować dla potrzebujących produkty żywnościowe o długim terminie ważności do Skrzynki Wielkopostnej przy wejściu do kościoła.

9. Uprzejmie prosimy o przeznaczenie 1,2 % podatku dochodowego za rok 2021 na potrzeby naszej parafii. Od tego roku nie ma możliwości składania wniosków w formie papierowej. Jedyna możliwa forma jest tylko elektroniczna. Rekwizyty naszej parafii można znaleźć na stronie internetowej www.pabradesparapija.lt lub uzyskać w kancelarii.

10. W gablocie z prasą przy wyjściu z kościoła są mszaliki Oremus na kwiecień oraz czasopisma Miłujcie się.