Šventosios Šeimos šventė / Święto Świętej Rodziny

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame šiuo mums visiems nelengvu karantino metu už Jūsų aukas bažnyčios išlaikymui, už šv. Mišių intencijas.

2. Šią savaitę bažnyčia bus atidaryta pirmadienį, trečiadienį, ketvirtadienį nuo 16.00 val. iki 17.00 val.; antradienį nuo 9.00 val. iki 10.00 val., šeštadienį nuo 11.00 val. iki 12.00 val. Šiomis valandomis galima atlikti Išpažintį, priimti šv. Komuniją, pasimelsti, pasikalbėti su kunigu, užrašyti šv. Mišių intencijas, susitarti aplankyti ligonius ir kt. Kitu laiku kviečiame su mumis susisiekti telefonu arba el. paštu.

3. Šv. Mišias švęsime žmonėms bažnyčioje nedalyvaujant: pirmadienį, trečiadienį, ketvirtadienį 17.30 val.; antradienį 8.30 val., šeštadienį 10.00 val.; sekmadienį 10.00 val. lenkiškai, 12.00 val. lietuviškai.

4. Gruodžio 28 d., pirmadienį švenčiame šv. Nekaltųjų Vaikelių, kankinių šventę. Šv. Mišios – 17.30 val.

5. Gruodžio 31 d., ketvirtadienį padėkos už 2020 m. šv. Mišios 17.30 val.

6. Sausio 1 d., penktadienį švenčiame Švč. Mergelės Marijos Dievo Gimdytojos iškilmę. Šv. Mišios 10.00 val. lenkų kalba, 12.00 val. lietuviškai.

7. Visos pamaldos bus transliuojamos mūsų parapijos Facebook paskyroje: Pabradės Švč. Mergelės Marijos, Šeimos Karalienės parapija.

8. Kiekvieną vakarą 20.00 val. muša mūsų bažnyčių varpai kviesdami visus tikinčiuosius užtariant šv. Juozapui melstis už ligonius, gydytojus, slaugytojus ir visus, kuriems šis metas yra ypatingai sunkus.

9. Šiuo nepaprastu laiku ypatingai kviečiame gilinti savo tikėjimą skaitant katalikišką spaudą. Bažnyčioje spaudos stende galima rasti sausio mėnesio Magnificat bei naujus žurnalų Artuma ir Kelionė numerius.

+++

1. Serdecznie dziękujemy za wszystkie złożone ofiary na kościół w tym trudnym dla nas wszystkich czasie kwarantanny, za intencje Mszy św., za waszą serdeczną troskę o nas.

2. W tym tygodniu kościół będzie otwarty w poniedziałek, środę i czwartek od godz. 16.00 do godz. 17.00; we wtorek od godz. 9.00 do godz. 10.00; w sobotę od godz. 11.00 do godz. 12.00. W tym czasie jest możliwość Spowiedzi, Komunii św., osobistej modlitwy, rozmowy z księdzem, zapisania intencji Mszy św., umówienia wizyty chorych, itd. W innej porze prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

3. Msze św. będą sprawowane bez udziału ludzi w kościele: we wtorek o godz. 8.30; w poniedziałek, środę, czwartek o godz. 17.30; w sobotę o godz. 10.00; w niedzielę o godz. 10.00 i 12.00.

4. W poniedziałek, 28 grudnia obchodzimy święto św. Młodzianków, męczenników. Msza św. o godz. 17.30.

5. W czwartek, 31 grudnia Msza św. dziękczynna na zakończenie roku o godz. 17.30.

6. W piątek, 1 stycznia obchodzimy uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Msza św. o godz. 10.00 po polsku, o godz. 12.00 po litewsku.

7. Wszystkie nabożeństwa są transmitowane na profilu Facebook naszej parafii: Pabradės Švč. Mergelės Marijos, Šeimos Karalienės, parapija.

8. Każdego wieczoru o godz. 20.00 biją dzwony naszych kościołów i w ten sposób zapraszają wszystkich wiernych do modlitwy za wstawiennictwem św. Józefa za chorych, pielęgniarki, lekarzy oraz wszystkich, dla kogo ten czasz jest szczególnie ciężki.