KRISTAUS KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS / NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ (PALMOWA)

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Didžiąją Savaitę šv. Mišias ir pamaldas transliuosime mūsų parapijos Facebook paskyroje.

2. Esant tikinčiųjų dalyvavimo liturgijoje ribojimams mūsų bažnyčia ir toliau lieka atvira asmeninei maldai, Sutaikinimo sakramento ir šv. Komunijos šventimui: pirmadienį, trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį nuo 16.00 val., antradienį nuo 7.45 val., šeštadienį nuo 15.00 val.

3. Velykų sekmadienį pradedame Dievo Gailestingumo Savaitę. Šv. Mišių intencijas šiai savaitei galima užrašyti raštinėje, arba ant specialių lapelių esančių spaudos stende.

4. Didįjį Šeštadienį šventiname velykinius valgius – 15.00 val. lenkų kalba; 15.30 val. lietuvių kalba.

5. Kiekvieną vakarą 20.00 val. muša mūsų bažnyčių varpai kviesdami visus tikinčiuosius užtariant šv. Juozapui melstis už ligonius, gydytojus, slaugytojus ir visus, kuriems šis metas yra ypatingai sunkus.

6. Šiuo nepaprastu laiku ypatingai kviečiame gilinti savo tikėjimą skaitant katalikišką spaudą. Bažnyčioje spaudos stende galima rasti balandžio mėnesio Magnificat, naujus žurnalų Artuma ir Kelionė numerius bei kunigų seminarijos Teesie leidinį.

7. Kviečiame skirti 1,2% pajamų mokesčio už 2020 metus mūsų parapijos reikmėms. Pildymo formas su įrašytais mūsų parapijos rekvizitais galima paimti raštinėje arba rasti prie išėjimo iš bažnyčios.

+++

1. W Wielkim Tygodniu Msze św. będą transmitowane na Facebooku naszej parafii.

2. Kościół, pomimo ograniczeń, pozostaje otwarty dla modlitwy osobistej, sakramentu Pojednania i Komunii św.: w poniedziałek, środę, czwartek, piątek od godz. 16.00; we wtorek od godz. 7.45 do godz. 9.00; w sobotę od godz. 15.00.

3. W Niedzielę Wielkanocną rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia Bożego. Intencje Mszy św. można zapisać w kancelarii lub na kartkach, które są umieszczone w gablocie z prasą.

4. W Wielką Sobotę błogosławimy pokarmy na stół wielkanocny o godz. 15.00 w języku polskim i o godz. 15.30 po litewsku.

5. Każdego wieczoru o godz. 20.00 biją dzwony naszych kościołów i w ten sposób zapraszają wszystkich wiernych do modlitwy za wstawiennictwem św. Józefa za chorych, pielęgniarki, lekarzy oraz wszystkich, dla kogo ten czasz jest szczególnie ciężki.

6. Prosimy o przekazanie 1,2% podatku dochodowego za rok 2020 na rzecz naszej parafii. Formularze z wpisanymi rekwizytami naszej parafii można odebrać w kancelarii lub znaleźć przy wyjściu z kościoła.