2% parama “Neatvėrus piniginės”.

Pabradės parapija gyvena tik iš tikinčiųjų aukų. Todėl kreipiuosi į jus, broliai sesrys Kristuje, žinodamas, kad ir daugumai Jūsų šie metai yra sunkūs. Tačiau Jūs galite padėti net neatvėrę savo piniginės ir nieko nepraradę. Vadovaujantis LR Paramos ir labdaros įstatymu kiekvienas Lietuvos pilietis gali paskirti pasirinktai organizacijai iki 2 proc. valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.

Paramą galite pervesti:

  1. 1. Elektroniniu būdu (per naudojamo elektroninio banko prieigą) adresu: www.vmi.lt
  2. 2. Užpildytą prašymo formą galite tiesiogiai įteikti savo gyvenamos vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinio skyriaus darbuotojui;
  3. 3. Voką su užpildyta prašymo forma galite išsiųsti paštu į Druskininkų apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui.

Prašymo blankus (forma FR0512) galima gauti apskričių valstybinėse mokesčių inspekcijose arba teritoriniuose jų skyriuose arba atsispausdinti internetinėje svetainėje.

Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą:

Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas):191304957;

Paramos gavėjo pavadinimas: Pabradės Švč. Mergelės Marijos, Šeimos Karalienės, parapija;

Buveinės adresas: Įkalnės g. 7, Pabradė, Švenčionių r. Sav.

Atsiskaitomosios sąskaitos numeris: LT547300010139827300

Iš anksto nuoširdžiai visiems dėkoju!

Telaimina Jus Dievas!

Kun. Deimantas Braziulis