Audio

Kristaus Kūno ir Kraujo Iškilmė

kun. Deimantas Braziulis

VI Velykų sekmadienis B

kun. Deimantas Braziulis

Atvelykis B

kun. Deimantas Braziulis

Velykų dienos

kun. Deimanats Braziulis

5 Gavėnios sekmadienis B

kun. Deimantas Braziulis

5 Gavėnios sekmadienis B

kun. Deimantas Braziulis

I Gavėnios sekmadienis B

kun. Deimantas Braziulis

5 Eilinis sekmadienis B

kun. Deimantas Braziulis

3 Eilinis sekmadienis B

kun. Deimantas Braziulis

Trys Karaliai

kun. Deimantas Braziulis

Šventoji šeima B

kun. Deimantas Braziulis

4 Advento sekmadienis B

kun. Deimantas Braziulis

2 Advento Sekmadienis B

kun. Deimantas Braziulis

I Advento sekmadienis B

kun. Deimantas Braziulis

Kristus Karalius A

kun. Deimantas Braziulis

32 Eilinis sekmadienis A

kun. Deimantas Braziulis

Visi Šventieji A

kun. Deimantas Braziulis

30 Eilinis sekmadienis A

kun. Deimantas Braziulis

29 Eilinis sekmadienis A

kun. Deimantas Braziulis

27 Eilinis sekmadienis A

kun. Deimantas Braziulis

21 Eilinis sekmadienis A

kun. Deimantas Braziulis

19 Eilinis sekmadienis A

kun. Deimantas Braziulis

17 Eilinis sekmadienis A

kun. Deimantas Braziulis

15 Eilinis sekmadienis A

kun. Deimantas Braziulis

XIV Eilinis sekmadienis A

kun. Deimantas Braziulis

Švč. Trejybė A

kun. Deimantas Braziulis

ŠVENTOSISO DVASIOS ATSIUNTIMO ŠVENTĖ

kun. Deimantas Braziulis

Viešpaties žengimas į dangų A

kun. Deimantas Braziulis

Šešuolėliai

VI Eilinis sekmadienis A

kun. Deimantas Braziulis

V Velykų sekmadienis A

kun. Deimantas Braziulis

III Velykų sekmadienis A

kun. Deimantas Braziulis

II Velykų sekmadienis A

kun. Deimantas Braziulis

V Gavėnios sekmadienis A

kun. Deimantas Braziulis

IV Gavėnios sekmadienis A

kun. Deimantas Braziulis

III Gavėnios sekmadienis A

kun. Deimantas Braziulis

II Gavėnios sekmadienis A

kun. Deimantas Braziulis

I Gavėnios sekmadienis A

kun. Deimantas Braziulis

VIII Eilinis sekmadienis A

kun. Deimantas Braziulis

VII Eilinis sekmadienis A

kun. Deimantas Braziulis

VI Eilinis sekmadienis A

kun. Deimantas Braziulis

V Eilinis sekmadienis A

kun. Deimantas Braziulis

IV Eilinis sekmadienis A

kun. Deimantas Braziulis

III Eilinis sekmadienis A

kun. Deimantas Braziulis

Kristaus Epifanija A

kun. Deimantas Braziulis

Kalėdų

kun. Deimantas Braziulis

4 Advento sekmadienis A

kun. Deimanats Braziulis

Advento II sekmadienis A

kun. Deimantas Braziulis

Advento I sekmadienis A

kun. Deimantas Braziulis

Kristus Karalius C

kun. Deimantas Braziulis

33 Eilinis sekmdienis C

kun. Deimantas Braziulis

31 Eilinis sekmadienis C

kun. Deimantas Braziulis

30 Eilinis sekmadienis C

kun. Deimantas Braziulis

29 Eilinis sekmadienis C

kun. Deimantas Braziulis

28 Eilinis sekmadienis C

kun. Deimantas Braziulis

27 Eilinis sekmadienis C

kun. Deimantas Braziulis

26 Eilinis sekmadienis C

kun. Deimantas Braziulis

25 Eilinis sekmadienis C

kun. Deimantas Braziulis

XXIV Eilinis ekmadienis C

kun. Deimantas Braziulis

XXIII Eilinis sekmadienis C

kun. Deimantas Braziulis

XXII Eilinis sekmadienis C

kun. Deimantas Braziulis

XXI Eilinis sekmadienis C

kun. Deimantas Braziulis

Švč. M. Marijos Dangun Ėmimo Šventė C

kun. Deimanatas Braziulis

XIX Eilinis sekmadienis C

kun. Deimantas Braziulis

XVIII Eilinis sekmadienis C

kun. Deimantas Braziulis

XV Eilinis sekmadienis C

kun. Deimantas Braziulis

XIII Eilinis sekmadienis C

kun. Deimantas Braziulis

XII Eilinis sekmadienis C

kun. Deimantas Braziulis

XI Eilinis sekmadienis C

kun. Deimantas Braziulis

X Eilinis sekmadienis C

kun. Deimantas Braziulis

Kristaus Kūno ir Kraujo šventė C

kun. Deimantas Braziulis

Švč. Trejybė C

kun. Deimantas Braziulis

Sekminės C

kun. Deimantas Braziulis

Šeštinės C

kun. Deimantas Braziulis

VI Velykų sekmadienis C

kun. Deimantas Braziulis

V Velykų sekmdienis C

kun. Deimantas Braziulis

IV Velykų sekmadienis C

kun. Deimantas Braziulis

III Velykų sekmadienis C

kun. Deimantas Braziulis

II Velykų sekmadienis C

kun. Deimantas Braziulis

Velykos C

kun. Deimantas Braziulis

V Gavėnios sekmadienis C

kun. Deimantas Braziulis

IV Gavėnios sekmadienis C

kun. Deimantas Braziulis

III gavėnios sekmadienis C

kun. Deimantas Braziulis

II Gavėnios sekmadienis C

kun. Deimantas Braziulis

I Gavėnios sekmadienis C

kun. Deimantas Braziulis

V Eilinis sekmadienis C

kun. Deimantas Braziulis

IV Eilinis sekmadienis C

kun. Aleksandr Gaičauskas

III Eilinis sekmadienis C

kun. Deimantas Braziulis

II Eilinis sekmadienis C

kun. Deimantas Braziulis

Kristaus Krikštas C

Vysk. Arūnas Poniškaitis

Kristaus Apsireiškimas C

kun. Deimantas Braziulis

Šventoji Šeima C

kun. Deimantas Braziulis

Kalėdos C

kun. Deimantas Braziulis

IV Advento sekmadienis C

kun. Deimantas Braziulis

III Advento sekmadienis C

kun. Aleksandr Gaičauskas

II Advento sekmadienis C

kun. Deimantas Braziulis

I Advento sekmadienis C

kun. Deimantas Braziulis